En kreftcelle på vei igjennom blodstrømmen. Bakterier inne i kreftcellene kan hjelpe dem med å komme seg til nye steder i kroppen.

Bakterier kan hjelpe kreft med å spre seg

En studie på mus viser at bakterier beskytter kreftceller når de sprer seg til andre steder i kroppen.

Det er ikke nytt at bakterier er knyttet til kreft.

Flere studier har avdekket at det kan finnes levende bakterier i kreftsvulster. I en stor undersøkelse fra 2020 fant forskere bakterier i svulster fra både bryst, eggstokk, bukspyttkjertel, hud, skjelett og hjerne.

Undersøkelsen avslørte også et annet fascinerende faktum:

Bakteriene befinner seg på innsiden av kreftcellene. Dette gjelder også bakterietyper som vanligvis ikke lever inni celler.

Det store spørsmålet er imidlertid hva disse bakteriene driver med. Lever de bare i svulsten fordi de trives der? Eller spiller de sin egen rolle i selve sykdommen?

En ny studie på mus og mennesker kaster mer lys over saken.

Bakterier økte spredning

Aikun Fu fra Westlake Laboratory of Life Sciences and Biomedicine i Kina og kollegaene har studert mus som utvikler brystkreft som ligner mye på det vi ser hos mennesker.

Fu og co gjorde flere eksperimenter for å finne ut om bakteriene påvirket selve kreften og hvordan dette i så fall skjedde.

I ett eksperiment fjernet de mange av bakteriene i kreftcellene hos musene. Dette gjorde ingen forskjell på veksten i svulsten. Men disse musene hadde mindre spredning av kreft til lungene.

I et annet eksperiment sprøytet forskerne inn flere bakterier i svulsten. Da fikk musene mer spredning av kreft, selv krefttyper som vanligvis ikke sprer seg så lett.

Hvorfor var det slik?

Beskyttet kreftcellene

Forskerne oppdaget at bakterier i kreftceller fulgte med når en kreftcelle løsnet fra svulsten og beveget seg igjennom blodsystemet.

Resultatene tyder på at bakterien hjelper kreftcellen ved å påvirke oppbygningen av kreftcellens cytoskjelett – et nettverk av fibere som gir cellen form og styrke.

Dette gjorde at kreftcellen lettere overlevde stress og slitasje ved å oppholde seg i blodstrømmen.

Funnene viser at mikrober som lever i kreftceller kan spille en viktig rolle i spredning av kreft, skriver Fu og kollegaene. De gjorde i tillegg grundige sammenligninger av bakteriefloraen i svulster i brystet hos mennesker og mus.

Da fant de ut at bakteriene lignet på mange måter. Det får forskerne til å tro at eksperimentene med mus trolig kan si noe om hva som skjer i oss mennesker også.

De mener bedre kunnskap om disse mekanismene kan ha stor betydning for framtidas kreftbehandling. Kanskje vi kan forebygge kreftspredning ved å påvirke bakteriene?

Men det er ikke bare å pøse på med antibiotika.

Stort samspill

Bakterier inne i cellene reagerer trolig annerledes på ulike antibiotika enn bakterier utenfor cellene, skriver forskerne.

En annen sak er at antibiotika også påvirker bakteriene i tarmen, som igjen kan ha betydning for kreftforløpet. Forskning har for eksempel vist at tarmbakterier er med på å bestemme hvor godt immunterapi mot kreft virker.

Antibiotika kan også øke risikoen for kreft, viser en annen studie.

Sannsynligvis er kreft koblet til et komplisert samspill mellom ulike bakterier og immunsystemet, skriver Fu og kollegaene.

De skriver at forskere nå trenger å få greie på hvordan bakteriecellene kommer seg inn i kreftcellene og hvordan de kaprede cellene samspiller med immunsystemet og tarmfloraen.

Det er dessuten også mulig at bakteriene i kreftcellene påvirker kreftforløpet på andre måter enn spredning, skriver de.

Referanse:

A. Fu, m. fl., Tumor-resident intracellular microbiota promotes metastatic colonization in breast cancer, Cell, April, 2022. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS