En studie viser at mye av hundematen som ble kjøpt i matbutikker og dyrebutikker i Europa inneholder bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika.
En studie viser at mye av hundematen som ble kjøpt i matbutikker og dyrebutikker i Europa inneholder bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika.

Hundefôr kan inneholde antibiotika-resistente bakterier

Ikke la hunden slikke deg i ansiktet: Rått hundefôr kan inneholde bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika og som kan spres til mennesker. – Særdeles relevant studie, sier spesialist i infeksjonsmedisin.

Hundefôr som ble kjøpt i matbutikker og dyrebutikker i Europa, viste seg å inneholde antibiotika-resistente bakterier.

Noen av bakteriene var multiresistente og er de samme som er funnet hos sykehuspasienter i flere europeiske land.

Det avdekker en ny studie som er utført ved Universitetet i Porto i Portugal.

Hundefôr kan være en global spreder av antibiotika-resistens, som vi hittil ikke har vært klar over, ifølge forskerne bak studien.

– Særdeles relevant studie, skriver Dag Berild, professor i medisin ved Oslo Met, til forskning.no. Han har i flere tiår advart mot antibiotikaresistens.

Infeksjoner kan drepe uten antibiotika

Infeksjoner som ikke lar seg behandle med antibiotika fordi medisinene preller av på resistente bakterier, dreper om lag 700 000 mennesker i året over hele verden.

Dette alvorlige helseproblemet er forventet å øke i tiden fremover.

Om vi ikke gjør noe for å få bukt med problemet, vil antallet stige til 10 millioner dødsfall innen 2050, anslår Verdens Helseorganisasjon, WHO.

WHO har utpekt antibiotika-resistens som en av de største truslene mot den globale folkehelsen.

For to år siden advarte Det europeiske smitteverninstituttet mot et regionalt utbrudd av særlig resistente bakterier i Italia.

55 hundefôr-produkter ble analysert

Forsker Ana R. Freitas og hennes kolleger analyserte ulike hundefôr-produkter.

Freitas jobber ved farmasøytisk fakultet ved Universitetet i Porto.

Hundefôret ble kjøpt inn fra både matbutikker og dyrebutikker. Produktene er til salgs i flere land og var fordelt på 25 ulike merkevarer.

I alt analyserte de 55 ulike hundefôr-produkter. Av disse var 22 produkter våtfôr, åtte var tørrfôr, fire var en mellomting. Syv produkter var hundesnacks og 14 var frosne, rå produkter.

De frosne, rå produktene inneholdt and, laks, kalkun, kylling, lam, gås, oksekjøtt og grønnsaker.

Halvparten inneholdt bakterie som kan gi sykdom

Bakterien de lette etter, heter enterokokk. Den er en opportunistisk bakterie, som lever harmløst i tarmen til mennesker og dyr.

Slike bakterier forårsaker vanligvis ikke sykdom. Men de kan gi infeksjoner når den normale bakteriefloraen forstyrres, eller når det er svikt i immunsystemet.

Hvis bakterien spres til andre deler av kroppen, kan den forårsake alvorlige infeksjoner.

Tretti av fôr-produktene, det vil si 54 prosent, inneholdt enterokokker.

Hvilke produkter dette gjelder, er ikke avslørt i studien.

– Nei, vi oppga ikke navn eller merkevaren på produktene, bekrefter Ana Freitas i en epost til forskning.no.

Fire av ti bakterier var resistente

Mer enn 40 prosent av bakteriene de fant, var resistente mot 13 vanlige former for antibiotika.

Ekstra illevarslende var det at 23 prosent av enterokokk-bakteriene var resistente mot linezolid.

I i 25 prosent av enterokkene ble det funnet resistens mot linezolid og vancomycin. Dette er siste skanse antibiotika ved behandling av enterkokkinfeksjoner, når andre medisiner mot alvorlige infeksjoner ikke har virket.

– Hundemat bør forbedres

WHO anser linezolid som et kritisk viktig legemiddel.

– Studien viser hvor viktig det er å se spredning av antibiotikaresistens i et helseperspektiv. Den viser at valget av innhold i hundemat og produksjonsprosessene må forbedres, skriver Dag Berild, professor og spesialist i infeksjonsmedisin.

Han mener studien er særdeles relevant, siden produksjon av hundemat er en sterkt voksende industri.

Berild mener man bør tilstrebe et globalt forbud mot antibiotika som vekstfremmere i kjøttindustrien.

Linezolid er ikke tillatt brukt hos husdyr i matproduksjonen, men det er brukt på kjæledyr.

Rått hundefôr var verst

Alle produktene med rått hundefôr inneholdt multiresistente bakterier. Disse var også motstandsdyktige mot linezolid.

Derimot inneholdt bare tre av de andre produktene multiresistente bakterier.

– Trenden med å gi hunder rått fôr kan fyre opp under spredningen av antibiotika-resistente bakterier, sier Ana R. Freitas i en pressemelding.

For to år siden advarte også svenske forskere mot å la kjæledyr få frossent, rått fôr på grunn av bakterieinnholdet, ifølge NRK i saken: Rått kjøtt til hunden kan gjøre deg syk.

Mattilsynet fant bakterier i importert fôr

Mattilsynet undersøkte i 2019 den hygieniske kvaliteten på rått hundefôr, og de fant en rekke bakterier.

De fant salmonella-bakterier i to prøver av rått hundefôr som var importert fra England, forteller seniorrådgiver Monica W. Stubberud i Mattilsynet.

Det må skilles mellom rått hundefôr og tørt fôr, som er varmebehandlet.

– Rått hundefôr vil inneholde bakterier, men det er krav til hygienisk kvalitet og hvilket animalsk materiale som kan benyttes i slikt fôr, skriver Stubberud i en e-post til forskning.no. Hun viser til forskriften i Lovdata.

Tørrfôr er varmebehandlet, og det er derfor lite sannsynlig at det kan være sykdomsfremkallende bakterier der, understreker hun.

Mattilsynet har ikke spesielt undersøkt innhold av resistente bakterier i hundefôr.

– Men dette kan forekomme i rått hundefôr. Det er sannsynlig at det er mindre i norsk produsert fôr, siden det er lavere forbruk av antibiotika her, skriver Stubberud.

– Slike bakterier kan overføres til mennesker, bekrefter hun. Og viser til at Vitenskapskomiteen for mat og miljø har advart hundeeiere mot å la hunder slikke seg i ansiktet.

Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistente bakterier i fôr, dyr og næringsmidler, på oppdrag fra Mattilsynet. De utgir årlig rapporter om dette.

– Generelt er tilstanden god, opplyser seniorrådgiver Arild S. Johannessen ved kommunikasjonsseksjonen i Mattilsynet.

Sykehusbakterier

Da de portugisiske forskerne gensekvenserte bakteriene i det rå hundefôret, fant de at de var identiske med bakterier som var isolert fra sykehuspasienter i Storbritannia, Tyskland og Nederland.

Identiske bakterier er også funnet hos husdyr og i spillvann i Storbritannia.

Forskerne konkluderer med at hundefôr potensielt kan spre multiresistente bakterier til mennesker.

– Vask hender

Europeiske helsemyndigheter må være bevisst på den potensielle helserisikoen det utgjør at hundeeiere fôrer kjæledyrene sine med rått fôr, mener forskerne.

De mener også at retningslinjer for ingredienser i fôr til kjæledyr bør gjennomgås.

– Hundeeiere bør alltid vaske hendene med vann og såpe etter å ha vært i kontakt med dyrefor og etter å ha plukket opp avføring, sier Ana R. Freitas.

Referanse:

L. Finisterra mf: Industrial dog food is a vehicle of multidrug-resistant enterococci carrying virulence genes often linked to human infections. International Journal of Food Microbiology, 6. juni 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS