Hunder elsker å gnage på bein, så i tillegg til at det renser tennene er det også et velferdstiltak, sier forsker Øystein Ahlstrøm ved NMBU. (Foto: Janne Karin Brodin)

Slik får hunden din renere tenner

Margbein fra storfe fungerer litt som en tannbørste for hunder. Det fjerner plakk, men det er forskjell på hvor effektive de ulike typene margbein er.

Hundens tenner bør pusses hver dag, men det er det vel de færreste hundeeiere som gjør. Men det finnes råd, et besøk hos veterinær eller et margbein av og til.

Tannkjøttsykdom er det mest utbredte helseproblemet hos hund, og i tillegg får hunden dårlig ånde. Problemet skyldes tannstein.

Halvparten av alle tre år gamle hunder har symptomer på tannstein, og nesten alle hunder over tolv år har tannstein. 

Bløtt fôr gjør det verre

Plakk er en tynt bakterielag, en bakteriefilm, som legger seg på tennene, og etter hvert blir til tannstein hvis ikke tennene pusses eller hunden kan gnage på noe som sliper vekk belegget.

– Bløtt fôr eller oppbløtt tørrfôr har ingen slipeeffekt på tennene og gir bare plakket bedre vilkår for å danne tannstein. Tygging på harde objekter eller fôr som kan slipe vekk tannstein er en måte å redusere problemet på, sier forsker Øystein Ahlstrøm ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Stipendiat Fábio Ritter Marx gjennomførte forsøk med rå margbein til hunderasen beagle for å se på effekten mot tannstein. Det viste seg margbein fra storfe fjernet tannstein og at det var det forskjell på typer margbein.

Renere tenner på tre dager

Vanligvis er det det harde midtstykket på låret som brukes som margbein til hund. Grunnen er at beinet er så tykt og hardt at hunden bare gnager på beinet uten å klare å knuse det og spise hele.

I forsøket testet Marx også margbein fra endene på lårbeinet hvor beindelen er tynnere. Hundene som fikk endestykker klarte i større grad å knuse beinet og spise det opp. Alle hundene fikk et stykke margbein hver dag.

Margbein fra enden av lårbeinet til venstre og fra midten av lårbeinet til høyre. (Foto: Fábio Ritter Marx)

Hos forsøkshundene dekket tannstein omkring 40 prosent av tannflatene. Begge beintyper fjernet tannstein effektivt, og mellom 35 og 55 prosent av belegget ble borte i løpet av tre dager. Tannstein på de bakerste tennene var vanskeligst å få bort. Resultatet ble noe bedre for de hundene som fikk mykere margbein fra endene av lårbeinet. 

– Det er klart at det er en sjanse for at en beinsplint skal sette seg fast i tennene eller i fordøyelseskanalen, men det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på hvor stor risikoen er for at det skjer, sier Ahlstrøm.

Han mener at en hund kan vennes til å tåle å tygge margbein hvis man starter tidlig, men dette varierer fra hund til hund. Bein kan føre til oppkast og løs eller hard mage.

Forsøket viste også at hundene brukte omkring sju måneder på å bygge opp nytt belegg av tannstein når de bare fikk tørrfôr.

Ved start dekket tannsteinen 35–40 prosent av tennenes sideflater. Belegget ble redusert med 35–55 prosent etter tre dager og 70–80 prosent etter tolv dager. På de bakerste jekslene var det vanskelig å få fjernet tannstein. Ingen av hundene som var med i forsøket, fikk skader på tennene. (Foto: Foto: Fábio Ritter Marx)

Tannstein er ikke noe å kimse av

I tillegg til dårlig ånde vil til slutt tannsteinen være vanskelig å fjerne uten hjelp av veterinær. I alvorlige tilfeller blør hunden i munnen eller tennene løsner og faller ut. I verste fall tilbakedannes beinvevet i kjeven.

Tannkjøttproblemene starter med at bakterier danner plakk på tannoverflaten som etter hvert blir et hardt, mineralisert lag av tannstein. I tannsteinen er det bakterier som kan invadere tannkjøttet og lage betennelser.

Det er vondt for hunden, som kan få problemer med å spise og endre spiseadferd på grunn av smerter.

Ulver spiser alt

Forskere som har gjort registreringer på ulver, ser sjelden tannstein, men av og til tilfeller av at hjørnetenner har brukket. Trolig som følge av den kraftige påkjenningen av å holde fast store og sterke byttedyr.

Forsker Øystein Ahlstrøm ved NMBU har husdyrernæring som fagfelt, spesielt hund, katt og pelsdyr. (Foto: Janne Karin Brodin)

– Ulver er ikke selektive når det kommer til valg av kjøttbein, og de spiser hele skrotter, sier Ahlstrøm.

Det at det er lite tannstein hos ulver sammenlignet med hund, har nok delvis årsak i at de spiser mer bein og at ulver ikke blir særlig gamle. Gjennomsnittsalder på fire år er vanlig, og det gjør at tannstein ikke får like lang tid til å etablere seg som hos mange hunderaser som gjerne blir 10–12 år gamle.

Tilsetningsstoffer og tannpuss

Fôrindustrien har gjort tiltak for å redusere tannstein hos hund ved å for eksempel tilsette polyfosfater i fôret som skal redusere mineraliseringsprosessen. Polyfosfater finnes også i vanlig tannkrem.

Andre tiltak er å lage tørrfôr som skal være litt seigere for å øke tyggemotstanden slik at tannoverflaten møter litt motstand og slipes på den måten.

Det finnes også spesielle tyggebein laget av tørket hud.

– Men det beste er nok å pusse tennene til hunden hver dag og selvsagt å gi den margbein. Tannpuss krever litt tilvenning i starten, men etter hvert sier hundeeiere som gjør det, at de ikke bruker lang tid på jobben, sier Ahlstrøm.

Referanse

Fábio Ritter Marx m. fl: Raw beef bones as chewing items to reduce dental calculus in Beagle dogs. Australian Veterinary Journal, 2016, Doi: 10.1111/avj.12394. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS