Kan ikke skylde på fuglen

Fugletuberkulose forårsakes av Mycobacterium avium, en bakterie man trodde kunne smitte fra fugl til gris. Det er ikke riktig, for fugler smittes av en underart av bakterien, mens menneske og gris smittes av en annen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lymfeknute fra gris infisert med Mycobacterium avium. (Foto: Vladimir Polacek)

Mycobacterium avium er årsak til tuberkulose hos fugl. I Norge finner vi ikke lenger denne sykdommen hos fjørfe, men ser den av og til hos ville fugler.

Samme bakterie kan også gi infeksjoner hos pattedyr, i første rekke hos gris og menneske.

Griser som infiseres med bakterien utvikler sjelden synlig sykdom, men infeksjon kan medføre økonomiske tap for bonden fordi slakt må kasseres på grunn av sykdomsforandringer som først avdekkes ved slakting.

Hos menneske ser man primært tre ulike sykdomsbilder forårsaket av M. avium: Lungebetennelse hos pasienter med predisponerende lungesykdom, lymfekjertelbetennelse hos barn eller generalisert infeksjon hos AIDS-pasienter.

I Norge diagnostiseres cirka 100 nye tilfeller årlig.

Kartlegging av mulige smitteveier

Tone Bjordal Johansen har foretatt en genetisk sammenligning av Mycobacterium avium-isolater fra fugl, menneske og gris i Norge for å kartlegge mulige smitteveier for bakterien.

– Resultatene fra dette arbeidet viste at fugl ikke er kilden for infeksjon med Mycobacterium avium hos gris ettersom isolatene fra fugl ble identifisert som M. avium subsp. avium, mens isolater fra gris, menneske og miljø ble identifisert som M. avium subsp. hominissuis, sier Johansen.

Ulik kolonimorfologi på isolater av Mycobacterium avium. (Foto: Tone Johansen)

Studier fra andre land har påvist M. avium i miljøet, spesielt i tilknytning til biofilm (bakteriebelegg) i vann og rørsystemer.

– Vi var derfor interessert i om bakteriene i vår studie hadde evne til å danne biofilm og om dette var en egenskap som kunne bidra til smittespredning, sier Johansen.

Smitte mellom gris og menneske?

"Tone Bjordal Johansen."

Menneske og gris var infisert med beslektede isolater av M. avium subsp. hominissuis, og man fant også beslektede isolater av denne underarten hos griser innenfor de samme geografiske områdene.

– Smitte av M. avium subsp. hominissuis mellom gris og menneske kan ikke utelukkes helt, men det er mer sannsynlig at miljøet er smittekilde for begge arter, sier Johansen.

Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom evnen til å danne biofilm og andre undersøkte egenskaper hos bakteriene. Det var bare et fåtall isolater som dannet biofilm, og det er lite sannsynlig at Mycobacterium avium eksisterer alene i naturlig forekommende biofilmer.

– Det er mulig at bakterien er avhengig av andre bakterier for å danne biofilm, sier Johansen

Bakgrunn:

Cand. med. vet. Tone Bjordal Johansen disputerte 19. november 2009 for graden PhD ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: “Characterisation of isolates of Mycobacterium avium with emphasis on IS elements and biofilm abilities.”

Tone Bjordal Johansen er ansatt som forsker ved Seksjon for bakteriologi ved Veterinærinstituttet i Oslo hvor også doktorgradsarbeidet er utført.

Powered by Labrador CMS