Slik svømmer bakterien

VIDEO: For første gang har forskere greid å fange bakteriers svømmeteknikk på video.

Mange bakterier er utstyrt med flageller, små propell-aktige haler som trekker eller skyver bakterien fremover i vannet.

Det har lenge vært trodd at det bare er disse propellene som står for svømmetakene, mens resten av bakteriekroppen henger etter.

Men nye opptak viser at i hvert fall én type bakterieart bruker hele kroppen til å skyve seg fremover i en slags spiralformet linje gjennom vannet.

Avslørt på film

Det vet vi nå, takket være sofistikert mikroskop-teknologi, som tillot forskere å videodokumentere en detaljert oversikt over bakteriens svømmetur.

Man kan nemlig ikke bare bruke vanlige mikroskop når man skal studere bakteriens svømmeteknikk, siden bakteriens raske tak gjør at den forsvinner fra synsfeltet i løpet av et øyeblikk.

Derfor utviklet forskere ved Brown University et mikroskop med muligheten til å følge bakterienes hurtige bevegelser.

Dermed kunne forskerne følge én enkelt bakteriecelle mens den svømte rundt under mikroskopets åsyn.

Bønneformet og svømmedyktig

Den utvalgte enkeltbakterien for dette forsøket var Caulobacter crescentus, en bønneformet bakterie. Den svømmer både forover og bakover, alt ettersom hvordan den posisjonerer propellene sine.

Resultatet fra forsøket overrasket forskerne som stod i den andre enden av mikroskopet.

- Det første resultatet, som vi ikke trodde på i starten, viste at bakterien gikk raskere forover enn den gikk bakover, sier Kenny Breuer i en pressemelding.

- Vi trodde ikke på det, fordi fysikken sier oss at det burde være nøyaktig det samme forover som bakover. Så vi spurte oss selv, “hvordan er dette mulig?” Det var da vi valgte å se nærmere på den, fortsetter han.

Mer kraft fremover

En nærmere titt viste at bakterien tok seg gjennom vannet som om den bevegde seg gjennom en spiralformet tube. Spiralen ble mindre tydelig når den svømte baklengs.

Derfor konkluderte forskerne at bevegelsen fremover hadde mer fremdrift på grunn av måten den brukte kroppen på. Altså er ikke kroppen bare dødvekt når bakterien legger ut på svømmetur.

- Vi sitter igjen med store spørsmål rundt hvorfor visse arter har visse celle-former. Dette kan lede til noen gode svar, forteller Breuer. 

Powered by Labrador CMS