Denne artikkelen er produsert og finansiert av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning - les mer.

Chili og mais tørkes i dag ofte på bakken i Bhutan, noe som fører til at den stor del av avlingene går tapt.

Soltørking av frukt og grønnsaker kan redusere matsvinn

Ny teknologi for tørking gjør at bønder i Nepal og Bhutan kan redde mye mer av avlingen.

I de to asiatiske fjellandene Nepal og Bhutan lever store deler av befolkningen utenfor byer, og landbruk er den viktigste inntektskilden for de fleste.

Et felles problem er at store deler av avlingene går tapt etter innhøstingen fordi bøndene mangler fasiliteter og teknologi for å lagre og konservere produktene.

Miljøvennlig med høy kvalitet

For å bedre matsikkerheten og levekårene på bygdene jobber det internasjonale forskningsprosjektet SolarFood med å utvikle teknologi som kan korte ned tørketiden på for eksempel epler, tomater og chili ved hjelp av solenergi.

Målet er å produsere produkter som holder høy kvalitet og er etterspurte i markedet.

I tillegg skal teknologien være miljøvennlig, kunne produseres lokalt og bli sosialt akseptert av de som skal bruke den.

Forskere fra Ruralis og Lunds universitet i Sverige har nettopp besøkt de to landene for å bli bedre kjent med de lokale forholdene.

Sammen med kolleger fra University of Kathmandu og Royal University of Bhutan har de intervjuet utvalgte bønder både individuelt og i grupper.

I Nepal jobber ingeniører med å utvikle en prototype for å tørke frukt og grønt. Målet er å redusere matsvinnet.

Henter erfaringer hos bøndene

Forskerne har studert hva slags avlinger bøndene høster, hva som har potensial for å bli tørket, om de allerede er vant til å tørke frukt og grønt og på hvilken måte de gjør det.

– Det er viktig å finne ut hvilke erfaringer bøndene allerede har med teknologi eller tradisjonelle måter å tørke på. Dette kan påvirke designet for den nye teknologien og den sosiale aksepten for å innføre den, sier forskningsleder og forsker Pia Piroschka Otte i Ruralis.

Forskerne fant at bøndene i områdene de besøkte, hadde veldig ulik praksis for å tørke avlinger.

Bøndene i Nepal tørker mye innomhus ved å henge produktene opp under taket. De tørker også noe i direkte sollys på bakken eller hustak.

I Bhutan var tørking under åpen himmel mest vanlig.

De tradisjonelle tørkemetodene har flere ulemper. Selve tørkingen tar lang tid, og produktene blir utsatt for både insekter og bakterier. Bøndene rekker ofte ikke å klatre opp på taket for å ta inn frukt og grønt som tørkes under åpen himmel når regnet kommer, og da kan produktene mugne.

Drives med solenergi

Ingeniørene i prosjektet jobber med en prototype som skal drives ved hjelp av solenergi. Maskinen gjør det mulig å tørke produktene både raskere og ved høyere varme.

Den nye teknologien skal redusere tørketiden fra om lag fire dager til ett døgn. Det betyr at mindre av avlingen går til spille og at kvaliteten forhåpentligvis blir høyere.

– Neste steg er å teste prototypen på relevante produkter som chili, epler og tomater ved University of Kathmandu og Royal University of Bhutan. Teknologien må være enkel å bruke, og da vil vi se hvilke utfordringer som må løses før bøndene kan prøve den ut i praksis, forteller Otte.

Trenger et marked

Til slutt må bøndene oppleve at det er lønnsomt å investere i en slik maskin.

Da forskerne spurte om interessen for teknologien, fikk de ganske like svar i begge land: Dersom det er et marked for å selge produktene, og de tørker raskere enn på den tradisjonelle måten, er det et godt alternativ.

Men hvis bøndene skal kjøpe maskinen, er de avhengige av å få en god pris for produktene de selger.

– Feltarbeidet viser hvor viktig det er å involvere brukerne i utviklingen av ny teknologi. På den måten kan vi designe et produkt som gjør at vi når målet om å redusere matsvinnet og skape muligheter for at bøndene kan øke inntekten sin, sier Pia Piroschka Otte.

Powered by Labrador CMS