Slik ser en kunstner for seg at denne asteroiden kan ha sett ut før den slo ned på Grønland. (Bilde:Natural History Museum of Denmark, Cryospheric Sciences Lab, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA)

Har funnet et kjempekrater en kilometer under Grønlandsisen

En gigantisk asteroide slo ned på Grønland på et ukjent tidspunkt i fortiden.

Store deler av Grønland er dekket av tykk, tykk is, så det er lett å glemme at det gjemmer seg et landskap under denne isen.

Det er ikke før i de siste tiårene at mennesker har fått et glimt av hvordan dette landskapet egentlig ser ut, blant annet takket være radarmålinger av isen.

En stor, internasjonal forskergruppe ledet av danske forskere beskriver dette krateret i en artikkel i tidsskriftet Science Advances.

Og hvis de har rett, var dette en virkelig gigantisk kollisjon.

En modell av krateret under Grønlandsisen. (Bilde: Natural History Museum of Denmark, Cryospheric Sciences Lab, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA)

Flere mil bredt

Krateret ser ut som en forsenkning i landskapet under isen, men det er hele 31 kilometer bredt og 320 meter dypt.

Forskerne har også undersøkt en elv som renner under isen og gjennom krateret for spor etter asteroidenedslaget. Her har de funnet såkalte "shocked quartz", kvarts som har blitt deformert av ekstremt trykk. Dette tolker de som spor etter asteroidenedslaget.

Forskerne har ikke klart å tidfeste denne hendelsen, men basert på størrelsen på krateret, er det snakk om en diger stein. Hint i sedimentene fra elva tyder også på at det er snakk om en jern-asteroide.

De anslår at asteroiden må ha vært mer enn en kilometer i bredde, noe som høres fryktinngytende ut.

I 2013 raste en asteroide ned over Chelyabinsk i Russland, som eksploderte i atmosfæren. Eksplosjonen var kraftig nok til å knuse tusenvis av vinduer, og over 7000 bygninger fikk skader, ifølge Wikipedia. Denne asteroiden var 20 meter i diameter.

Asteroiden som var med på å ta knekken på dinosaurene for 66 millioner år siden kan ha vært opp mot 15 kilometer i diameter.

Grafikk av radarmålingene som ble gjort ved hjelp av en flyradar på et forskningsflyet Polar 6 fra Alfred Wegener-instituttet.(Bilde: Natural History Museum of Denmark, Cryospheric Sciences Lab, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA)

Hiawatha

Krateret har fått navnet Hiawatha, etter isbreen over som heter Hiawatha-breen.

Forskerne mener at den havner blant de 25 største nedslagene som er dokumentert på jorden. Det er mest sannsynlig at nedslaget skjedde før dette landområdet var dekket av tykk is, noe som gjør det eldre enn 2,6 millioner år. Forskerne har ikke funnet noen spor etter stein og jord i isen som ville ha blitt kastet ut i enorme mengder da nedslaget skjedde.

Forskerne mener det er gode muligheter for videre forskning for å finne ut mer om når og hvordan dette nedslaget skjedde, blant annet ved å gjøre flere geologiske analyser.

Referanse:

Kjær mfl: A large impact crater beneath Hiawatha Glacier in northwest Greenland. Science Advances, 2018. Sammendrag

Powered by Labrador CMS