Kronemaneten (Periphylla periphylla). (Foto: Espen Rekdal, Creative Commons)

Ukas art: Kronemanet – Lurefjordens ukronede konge

Dagslyset er skadelig for kronemaneten, som selv kan produsere sterke lysglimt fra kroppen for å skremme angripere. Den har også 12 giftige tentakler til å forsvare seg med.

Kronemaneten (Periphylla periphylla) beveger seg flere hundre meter opp gjennom vannlagene om natten på jakt etter føde, for så å synke ned i dypet når dagslyset kommer. Lyset er nemlig skadelig for denne arten.

Kronemaneten finnes i lavt antall i alle hav unntatt i Arktis. Den er en aktiv jeger som livnærer seg på små kreps (dyreplankton) og pilorm.

Arten gyter kontinuerlig, og er den eneste maneten hvor all utvikling, fra egg til voksen, foregår i de frie vannmassene. Hos andre maneter, som glassmanet og brennmanet, finner larvene et sted å feste seg, der de vokser til små polypper. Derfra blir de til små maneter som flyter avsted med strømmen.

I Norge har kronemaneten de siste 40 år hatt en masseopptreden i flere fjorder nord til Saltenfjorden. I Lurefjorden og i Trondheimsfjorden har arten utkonkurrert andre rovdyr, og er toppredator i næringskjeden. 

Maneten har ingen fiender, og opptrer her i mengder på mer enn 20 000 tonn. Spesielt i Lurefjorden er kronemaneten en ukronet konge.

–––––––––––-

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS