Det øverste bildet viser en frisk fisk mens bildet under viser yngel som er utsatt for oljesøl. De nederste fiskene har misdannelser og mangler mat i magesekken..
Det øverste bildet viser en frisk fisk mens bildet under viser yngel som er utsatt for oljesøl. De nederste fiskene har misdannelser og mangler mat i magesekken..

Fiskeyngel i Arktis ble deformert av ørsmå mengder oljesøl

Polartorsken er svært følsom for forurensing med råolje, viser ny studie.

Polartorsken liker seg i iskaldt vann i Arktis. Den har «frostvæske» i blodet og legger egg under havisen om vinteren.

Varmere temperaturer og minkende sjøis vil bli et problem for fisken, ifølge Havforskningsinstituttet. Hvis polartorsken sliter, er det også dårlig nytt for mange andre arter i Arktis. De spiser nemlig den lille fisken.

- Dyr som vi tenker på i Arktis som sel, narhval og sjøfugl, ganske mange har en diett som er nesten 100 prosent polartorsk. I alle fall deler av året, sier Morgan Lizabeth Bender.

Vanlig størrelse for polartorsken er rundt 25 centimeter.
Vanlig størrelse for polartorsken er rundt 25 centimeter.

Hun er forsker ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Bender og kolleger har gjort forskning som viser at små mengder oljesøl kan gjøre stor skade på polartorsk-yngel. Spesielt i kombinasjon med varmere vann.

Hjemstedet ble rammet av oljekatastrofe

Morgan Lizabeth Bender har forsket på hvordan oljesøl påvirker polartorsk siden 2013. Hun har blant annet skrevet doktorgrad om det.

Nå er hun i Alaska der hun kommer fra.

- Området jeg kommer fra i Alaska var påvirket i veldig stor grad av et oljeutslipp i 1989. Det skjedde ett år før jeg ble født og i det fjordområdet der familien bor og jobber.

Miljøkatastrofen kalles Exxon Valdez-ulykken. Et oljetankskip grunnstøtte og 33 000 tonn råolje slapp ut i sårbar natur.

- Jeg har kanskje derfor alltid vært veldig nysgjerrig på akkurat det temaet, påvirkningen av mennesker i ganske uberørte områder, sier Bender.

Det er ingen tilfeldighet at hun og kolleger valgte seg polartorsken for å studere mulige konsekvenser av oljeutslipp i Arktis.

- Det er en litt vanskelig art som det ikke er forsket så mye på. Det er vanskelig å finne og ta vare på den på laben. Men, den har en kjempeviktig økologisk rolle.

Morgan Lizabeth Bender er stipendiat ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet.
Morgan Lizabeth Bender er stipendiat ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Som fem dråper i et svømmebasseng

Forskerne deltok på tokt i Barentshavet og fanget inn voksen polarfisk. De ble fraktet til en forskningsstasjon utenfor Tromsø.

Utpå vinteren la fiskene egg, og eksperimentet kunne starte.

Egg ble passert i forskjellige beholdere. Akvariene hadde enten en arktisk vanntemperatur på 0,5 grader eller en høyere temperatur på 2,8 grader. Den høyere temperaturen skulle etterligne et Arktis rammet av klimaendringer.

Videre hadde akvariene enten rent vann eller vann forurenset i ulik grad av råolje. Oljen kom fra grus som ikke lå i selve akvariet, men som var en del av systemet. Dette skulle simulere olje som smelter ut fra havis.

Forskningsarbeidet var en kald fornøyelse. Polartosken måtte ha det både kaldt og mørkt slik at forholdene ble mest mulig som hjemme.

- Det var mye hodelykt, dunjakke og veldig kalde fingre når vi skulle jobbe der inne, sier Bender.

I alle tilfellene var nivået av råolje i vannet svært lavt. Bender sier det er vanskelig å gi et bilde av mengden. Det er fordi det er flere hundre stoffer i råolje, og forskerne bruker bare en del av dem. Men hun har regnet litt på det.

- Det blir omtrent som fem dråper i et olympisk svømmebasseng.

Blander seg med vann

Det trenger ikke være et synlig lag av olje på vannet for at det har påvirkning.

- Når man tenker oljesøl så tenker man på et lag som ligger oppå vannet og som er regnbueaktig, sier Bender.

Men noen komponenter i råoljen er løselige i vann.

- Denne typen forurensing er kanskje det som er mest relevant for en arktisk situasjon. Det er veldig vanskelig å rydde opp etter oljeutslipp og olje blir kanskje fanget i isen. Da kan det smelte ut på et helt annet tidspunkt som gammel olje eller veldig fortynnet olje.

Det er ikke det at polartorsken skal være midt i et oljeutslipp, sier Bender. Eksperimentet er mer rettet mot å se hvordan fisken reagerer på fortynnet olje og rester som er igjen i miljøet.

- Den vannløselige fraksjonen er den vi tenker blir mest relevant for arktisk oljeutslipp på veldig lave nivåer.

Misdannelser og hjertearytmi

Forskerne fulgte utviklingen av eggene fra de var befruktet til yngelen klekket og senere begynte å spise. De tok bilder hele veien.

Eggene i det varme vannet klekket mye raskere enn i det kalde vannet.

Det var ikke noe særlig forskjell mellom dødeligheten i akvariene på eggstadiet.

Men når fiskene begynte å ta form, så forskerne at det skjedde noe rart med yngelen som var utsatt for olje.

- Når de først ble klekket, så var det ikke så veldig mye forskjell. Men når de begynte å utvikle seg i kjeven, ansiktet og øynene, så vi veldig tydelig at de ikke dannet seg riktig, sier Bender.

Fiskeyngelen ble oftere alvorlig deformert i gruppen som ble utsatt for oljesøl i tillegg til varmere vann (bilde J).
Fiskeyngelen ble oftere alvorlig deformert i gruppen som ble utsatt for oljesøl i tillegg til varmere vann (bilde J).

Yngelen som både var utsatt for varmere vann og olje hadde størst sannsynlighet for å få misdannelser. Jo høyere oljekonsentrasjon, jo mer vanlig var misdannelser blant fiskene.

For eksempel hadde nær 100 prosent av fiskene deformert kjeve ved den høyeste konsentrasjonen av olje. Antallet yngel som evnet å ta til seg næring sank ned mot null.

Forskerne så også på hjerteraten hos nylig klekket yngel. Hjerteraten sank i takt med varmere vann og høyere oljekonsentrasjon. Forstyrrelser i hjerterytmen var også mer utbredt blant de oljeutsatte fiskene i varmt vann.

Dødeligheten var også høyere blant yngel som levde i vann forurenset av olje.

- Den absolutt høyeste dødeligheten var blant de som fikk både en klimaendringssituasjon og olje. Det kaller vi en synergisk effekt. Det betyr at effekten av temperatur og olje var mye større om du satt de sammen, sier Bender.

Da yngelen var store nok til at de skulle begynne å spise, var det 8 prosent igjen i forurenset varmt vann og 23 prosent i forurenset kaldt vann.

- Viktig for videre forskning

Morgan Lizabeth Bender sier at studien ikke kan si så mye om hva som vil skje med økosystemet i Arktis ved et eventuelt ekte oljeutslipp.

- Men vi har sett at polartorsken er en veldig sensitiv art som viser seg å være følsom for superlave mengder olje.

Sonnich Meier forsker på marin toksikologi ved Havforskningsinstituttet.
Sonnich Meier forsker på marin toksikologi ved Havforskningsinstituttet.

Sonnich Meier forsker på marin toksikologi ved Havforskningsinstituttet. Han har tidligere forsket på effekten av oljesøl på fiskearter, blant annet polartorsk. Meier har sett på den nye studien.

- Det er absolutt et interessant arbeide og det er viktig for videre forskning på potensielle effekter av oljeutslipp i Arktis, skriver han på e-post til forskning.no.

Havforskningsinstituttet har nylig fått penger til å forske på nettopp dette, forteller han.

I prosjektet skal forskerne modellere hvordan et oljeutslipp nær iskanten vil påvirke nøkkelarter i økosystemet, spesielt polartorsk, skriver Havforskningsinstituttet.

Meier sier at eksperimentelle data, slik som i den nye studien til Bender og kollegene, er veldig viktige for å kunne utvikle gode modeller.

Stemmer med tidligere resultater

Meier skriver videre at resultatene i den nye studien bekrefter tidligere forsøk.

- Effektdosene som gir alvorlige effekter plasserer polartorskembryoer blant de mest sensitive fiskearter som er studert.

Han viser til prosjektet EGGTOX der forskere ved Havforskninginstituttet fant at flere typer fiskeyngel får store skader når de ble utsatt for olje i eggstadiet.

Polartorsken har vist en nedgående trend siden 2010, ifølge Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen. Det er selv om den ikke blir fisket etter. En av årsakene kan være temperaturøkning.

- Polartorsk er en av fiskeartene som er hardest rammet av klimaendringer i Arktis, sier Meier og viser til en studie som ble publisert i tidsskriftet Marine Ecosystem Ecology i fjor.

- Det er derfor viktig å studere effektene av flere stresseffekter samtidig som temperatur og oljeeksponering, slik det er gjort i den nye studien. Studien viser at økt vanntemperatur kan øke skadelige effekter av oljeeksponering.

Referanse:

Morgan Lizabeth Bender: «Combined effects of crude oil exposure and warming on eggs and larvae of an arctic forage fish», Scientific Reports, 16. april 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS