Hvis du bor i et bevegelsesvennlig bymiljø er det lettere å være tilstrekkelig fysisk aktiv enn hvis du ikke gjør det, ifølge studien. (Foto: Colourbox)

Er nærområdet ditt treningsvennlig?

Hvor du bor betyr mye for om du beveger deg mye eller lite, tyder en global studie på.

Hvis nærområdet ditt er godt egnet for fysisk aktivitet, beveger du deg i gjennomsnitt 90 minutter mer i uken, enn hvis innbyr mindre til mosjon.

Det forteller forskere fra blant annet Syddansk Universitet i en ny studie med tall fra 14 byer fra hele verden, skriver universitetet i en pressemelding.

– Med dette omfattende datamaterialet kan vi nå dokumentere at byers fysiske innretning har betydning for borgernes fysiske aktivitetsnivå – og dermed innflytelse på innbyggernes utvikling av livsstilssykdom, sier førsteamanuensis Jens Troelsen. Han er forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet i pressemeldingen.

Han er medforfatter på studien som er publisert i The Lancet.

Forskerne utstyrte i alt 6822 forsøkspersoner med målere som registrerte hvor mye de beveget seg. Noen faktorer var spesielt viktige for hvor mye fysisk aktivitet de var i:

  • Befolkningstettheten
  • Antallet gatekryss
  • Antallet av stoppesteder for offentlig transport
  • Antallet parker i gangavstand

 Resultatet understreker ifølge forskerne at byens oppbygning er avgjørende for om befolkningen får tilstrekkelig mosjon.

– Ut fra en anbefaling om 150 minutters fysisk aktivitet i uken kan 33–60 prosent alene oppnås i hverdagen ved å bo i et bevegelsesvennlig bymiljø, konkluderer Jens Troelsen i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS