I vikingtiden var det sannsynligvis normalt for de små å arbeide med skarpe kniver, mener arkeologer. Her en kopi av en kniv fra et «skolebarn» fra vikingtiden. (Foto: Michael Nielsen)

Vikingtidens fireåringer gikk med sylskarpe kniver

Dansk arkeolog ble overrasket da barnegraver fra vikingtiden avslørte at små barn var utstyrt med store, skarpe kniver. Men det viser bare at barn var med i arbeidslivet på linje med voksne, forteller arkeologer.

Fæle, gamle kniver

Arkeolog Henriette Lyngstrøm har undersøkt omkring 40 kniver funnet i vikingbarnegraver over hele landet. Knivene stammer fra perioden mellom år 800 og 1050.

Knivene er alle funnet i utgravinger fra 1980-tallet og i årene etter, men de har først blitt undersøkt nå.

Du kan lese mer om en av utgravingene på Langeland her.

Vikingtid eller stålalder?

Analysene av knivene viser at de var bygget opp av en kjerne av stål og kledt med jern. Det gjorde at kniven kunne slipes og holdes skarp.

Stålets inntog i redskaper og våpen ga store fremskritt i vikingtidens samfunn, og av den grunnen mener Henriette Lyngstrøm at vikingtiden faktisk bør døpes om til stålalderen.

Les mer om dette.

– Den hadde ikke fått bli med på skolen i dag, sier arkeolog Henriette Lyngstrøm om knivene som har blitt funnet i flere av vikingtidens barnegraver.

Sammen med funn fra Langeland og Lejre i Danmark viser dette at vikingtidens barn, noen bare fire år gamle, har gått rundt med skarpe kniver i beltet.

Henriette Lyngstrøm, som er førsteamanuensis i arkeologi ved Københavns Universitet, mener funnet er veldig overraskende.

– Jeg syntes det var ganske utrolig at knivene var så store og skarpe. Det var på ingen måte leketøy, sier hun.

– Kniven har vært helt essensiell i hverdagen, også for barn. Det er en spennende kontrast til hvordan vi oppfatter både kniver og barn i dag. Den gang var det «ingen kniv, ikke noe liv».

Bare overklassebarn fikk en virkelig begravelse

Arkeolog Peter Pentz fra det danske Nationalmuseet er enig i at oppdagelsen er interessant.

– Det er overraskende. Det ser ut til at alle har gått med kniv, sier han.

Dessuten er den nye kunnskapen viktig fordi det er relativt få barnegraver fra vikingtiden. Den arkeologiske kunnskapen om barna fra den tiden er begrenset.

– Det var bare barna fra overklassen som fikk en virkelig begravelse, sier han.

Barn var ikke barn

Oppdagelsen støtter ifølge arkeologene teorien om at barndommen ikke har blitt oppfattet som atskilt fra voksenlivet i vikingtiden.

– Det er nok for mye å kalle dem små voksne, men de har altså hatt redskaper, som knivene, som var like store som de voksnes. Det er en indikasjon på at barn har hatt hverdagsoppgaver på linje med de voksne, sier Henriette Lyngstrøm.

Hun forteller at barna antagelig har hentet dyrefôr, grener til gjerder og mye annet, og det har vært nødvendig å ha en skarp kniv.

– De små deltok i hverdagen. Det var en helt annen barndom den gangen, sier hun.     

Mikroskop avslørte knivenes skarphet

Innsikten i barnas knivvaner bygger på en studie der Henriette Lyngstrøm har analysert de gamle knivene fra barnegravene.

– Jeg samlet en rekke kniver og skar dem opp for å se hvordan de er laget. Under mikroskopet kunne jeg se på oppbygningen av stål og jern, at de har vært skarpe og derfor antagelig har vært redskaper og ikke leketøy, forteller hun.

En rekke tidligere studier av skjelettene i gravene viste dessuten at det var snakk om små barn på mellom fire og seks år, forteller Lyngstrøm.        

Arkeologi har ikke interessert seg for kniven

Henriette Lyngstrøm legger til at det fortsatt er vanskelig å komme med generelle konklusjoner om barnelivet den gangen, nettopp fordi det finnes så få barnegraver.

– Vi vet veldig lite om barn i fortiden, og det er et generelt problem i arkeologien, forteller hun.

Derfor er kunnskapen om knivene viktig.

– Kniven er antagelig det vanligste redskapet i tidligere tider, men ingen har undersøkt dem før. De har mildest talt vært stemoderlig behandlet i arkeologien. Men det ligger uten tvil en masse kunnskap gjemt her, sier Lyngstrøm.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS