Vikingkrigeren fra den svenske graven, slik en kunstner ser henne for seg. Hun ble begravet med mye av det du ser på bildet (Bilde: Tancredi Valeri/Antiquity 2019)

Vikingtiden:
I nesten 150 år trodde eksperter at det var en mann som lå i krigergraven i Birka. Det var feil.

Graven i Birka i Sverige var full av våpen og forskere har tolket den som en mannsgrav. Nå vet de at det var en kvinne som ble begravet der.

Det har blitt funnet mange vikinggraver i Birka , den gamle vikingbyen som ligger på en øy utenfor Stockholm i Sverige. En av disse gravene har blitt holdt opp som et eksempel på graven til en viktig kriger helt siden den ble funnet i 1878, ifølge en ny artikkel i tidsskriftet Antiquity.

Graven stammer fra 900-tallet og inneholdt en antatt mannlig kriger som ble begravet med mange forskjellige våpen i et kammer under bakken. I fanget hadde personen en pose med spillbrikker.

Rekonstruksjon av graven slik den kan ha sett ut da kvinnen ble gravlagt. (Bilde: Þórhallur Þráinsson/Antiquity 2019)

Personen hadde på seg en krigerdrakt, og to hester var med i graven. Den ene hesten hadde bissel på, som om den var klargjort for ridning.

I 2017 ble det publisert en forskningsartikkel om en genetisk analyse av personen i graven, som viste at det faktisk var en kvinne som lå her.

Nå har forskerne bak dette funnet skrevet en ny artikkel om utfordringene ved å tolke en vikinggrav, og hva det egentlig betyr at det var en kvinne som ble funnet i denne graven.

Massiv respons

Forskerne forteller at de fikk svært mye oppmerksomhet etter at de publiserte artikkelen sin i 2017.

Våpnene som ble funnet i graven. Her er det blant annet sverd, skjold og 25 piler. (Bilde: Christer Åhlin, Swedish History Museum/Antiquity 2019)

Eksperter har antatt at det lå en mann i denne graven helt siden den ble funnet i 1878, men som forskerne påpeker, var rollen som kriger svært tett knyttet til menn den gangen graven ble funnet.

Men det kan være mer komplisert enn som så. Dette funnet illustrerer også poenget med at det er vanskelig å tolke kjønn ut fra gjenstander som personen blir gravlagt med, ifølge forskerne.

Og vikingkvinnens rolle kan ha vært sammensatt. Hun kan ha tatt en manns sosiale rolle, men holdt på en feminin identitet, som forskerne kaller det. Hun kan også ha hatt en mer flytende kjønnsidentitet.

Hvis du vil lese hele argumentasjonen, kan du ta en kikk på artikkelen, som ligger åpent tilgjengelig hos Antiquity.

Kvinnerollen i vikingtiden kan ha inneholdt mye. Her kan du lese mer om hvordan de to kvinnene som ble funnet i Oseberg-utgravningen også kunne vært mektige i seg selv, istedenfor å ha vært mektige gjennom slektskap eller forhold til en mann.

Forskerne har fått mange henvendelser om hvordan man egentlig skal tolke denne graven, blant annet forteller de om spesielt mange spørsmål om personen i graven kan forstås som en transperson.

Selv om forskerne forstår hvorfor dette spørsmålet blir tatt opp, er de også raske med å minne på at dette er et moderne, politisk begrep som er vanskelig eller umulig å bruke i sammenheng med folk som levde i en annen tidsperiode, med andre normer og regler for samfunnet de levde i.

Tegningen viser graven slik den ble beskrevet da den ble åpnet. Denne illustrasjonen er fra 1943 (Bilde: Arbmann 1943/Antiquity 2019)

Mest sannsynligvis en kriger

Forskerne peker også på at selv om genetiske prøver viser at det var en kvinne i denne graven, betyr ikke det at noe annet i graven har endret seg.

De mener det er svært sannsynlig at det lå en høystående kriger her, selv om dette også er en tolkning. Våpen kan også tolkes som et symbol, som at de levde livet som om de var krigere. Det finnes eksempler på at barn ble begravet med våpen, selv om de ikke hadde hatt sjanse til å bruke dem.

Forskerne understreker at man må være forsiktig med tolkningen av enhver grav, men de er ganske sikre på at dette er en kriger. Kvinnen har blitt begravet med mange forskjellige typer våpen, og bare én annen grav ved Birka har like mye våpen som denne. Totalt har det blitt åpnet mer enn 1100 graver på dette stedet.

Graven ligger også på en høyde rett ved en militær festning, og i nærheten av andre graver med våpen.

Hvis det fantes én kvinne som levde som kriger, finnes det sannsynligvis flere, mener forskerne. De oppfordrer til nye tolkninger av gamle funn, eller gjøre genetiske analyser av personer fra kjente graver.

Referanser:

Price mfl: Viking warrior women? Reassessing Birka chamber grave Bj.581. Antiquity, 2019. DOI: 10.15184/aqy.2018.258

Powered by Labrador CMS