Vikingenes nitrogen

Det er ikke alltid like lett å finne gamle hustufter. En ny metode baserer seg på nitrogeninnholdet i planter som vokser der folk har bodd før. Den er blitt brukt i jakten etter norrøne bosetninger på Grønland.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Norrøn bosetning, Quassiarsuk, Thule, Grønland. Foto: Christian Keller."

Planter som vokser på tuftene av gamle bosetninger har en noe annen kjemisk sammensetning enn samme arter som vokser et lite stykke unna. Denne forskjellen kan arkeologene utnytte i jakten på nye hustufter.

Planter tar stort sett opp nitrogen fra bakken i form av isotopen N-14, med en ismett av N-15. Planter som vokser umiddelbart over gamle bosetninger synes å ha tatt opp en større dose N-15

Rob Commisso og Erle Nelson fra Simon Fraser University i Canada har samlet planter fra sørvestkysten av Grønland. Enkelte prøver var uvanlig rike på N-15, og etterfølgende graving viste at de hadde grodd over forlengst glemte og gjemte hustufter.

"Finner du mye N-15, så finner du kanskje dette litt lenger ned. I hvert fall det til høyre..."

De mener årsaken til det økte N-15-innholdet må være menneskelig aktivitet. Når folk har tilbragt flere generasjoner på samme sted, har de bygget opp store søppelhauger og komposter. Her har de kastet planter med det vanlige forholdet mellom N-14 og N-15. Opp gjennom årene vil det følglelig ansamles mer N-15 et slikt sted, enn i omgivelsene rundt.

Dette vil deretter reflekteres i den kjemiske sammensetning i plantene som vokser umiddelbart over disse gamle kompostene, mener forskerne - et fenomen arkeologer kanskje kan benytte seg av i fremtiden.

Funnet ble publisert i Journal of Archaeological Science, vol 33, side 1167.

Powered by Labrador CMS