Grunnplan av vikingborgen Fyrkat lagt over Vallø Borgring. De røde markeringene viser hvor det har blitt gravd på Vallø Borgring. (Foto: Danmarks Borgcenter)

Vikingborg funnet i Danmark

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier professor Søren Sindbæk, som står bak funnet av en vikingborg utenfor Køge. Det er første gang på 60 år at det blir funnet en ny ringborg fra vikingtiden. 

Vallø Borgring

  • En helt sirkelformet borg.
  • 145 meter i diameter, noe som tilsvarer en idrettsstadion.
  • Bygget av torv og kraftig tømmer.
  • Fortsatt ikke datert. Det er derfor uvisst om den stammer fra år 980, som de andre borgene.
  • Inntil videre bare delvis utgravd, en såkalt «forundersøkelse». Altså små utgravinger på utvalgte steder. 

Trelleborgene

Trelleborgene er ringborger som ble oppført i Danmark i vikingtiden. De er datert til om lag år 980 og har en ensartet grunnplan: en presist utformet sirkulær voll, en port i hver av de fire hjørnene og en borggård delt i fire like deler av to veier. 

Fyrkat, Nonnebakke, Aggersborg og Trelleborg

Forskerne kjente fra før fire ringborger fra vikingtiden: Fyrkat, Nonnebakke, Aggersborg og Trelleborg. Lignende borger finnes ikke andre steder i verden, og plassering, størrelse og oppføring har vært med på å endre synet vårt på maktstrukturen i Danmark i vikingtiden.

Tidligere trodde man at frie og selvstendige høvdinger regjerte i landet. Borgene forteller om en sterk kongemakt, som kunne sette i gang disse kjempemessige byggeprosjektene. 

Det var dyktig arkeologiarbeid som lå bak da forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Borgcenter kunne kunngjøre at de har funnet en ny ringborg i Danmark.

Borgen, som ligger vest for Køge, er med stor sannsynlighet det femte skuddet på stammen av de såkalte trelleborger fra vikingtiden. Disse er helt unike for Danmark.

Det er 60 år siden forrige gang man fant en ringborg, og funnet er resultatet av en intensiv jakt, forteller professor Søren Sindbæk. Han er en av arkeologene bak det nye funnet.

– Det er nesten som en god kriminalroman. Jeg har aldri opplevd noe lignende på en utgraving. Det er ikke bare det at vi finner et så unikt monument, men at vi finner det fordi vi går målrettet frem etter en antagelse, sier en tydelig begeistret Sindbæk.

Det manglet en borg

Søren Sindbæk arbeidet egentlig på en stor bok om Aggersborg, Danmarks største og første trelleborg da han fikk mistanken:

Det så ut til at det var et tydelig mønster i plasseringen av de andre borgene. Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter, som også har vært med på å gjøre funnet, ble tatt med på råd.

– Det virket som det manglet en borg på Øst-Sjælland, forteller Sindbæk.

De andre trelleborgene ligger med en dagsmarsj – altså om lag 30–40 kilometer – mellom seg. Samme avstand er det fra den nærmeste ringborgen, Trelleborg, og den nyoppdagede borgen.

Vallø Borgring, som den nå har blitt døpt, ligger vest for Køge. Den ligger smart geografisk plassert: Det var her de gamle hovedveiene fra Ringsted og Roskilde møttes. I vikingtiden lå det dessuten en liten fjord her.

Med laseroppmålinger, samt målinger av forstyrrelser under jordoverflaten, sto det raskt klart at forskernes antagelse var riktig. De begynte å grave på utvalgte steder:

– Da vi hadde gravd de første to hullene, så vi hverandre dypt i øyene og sa: «Nå graver vi 90 grader mod øst» i forhold til den første porten vi hadde funnet. Og når man måler så presist på et jorde på 250 ganger 250 meter og finner det man leter etter – det er øyeblikket da tvilen forsvinner.

Vallø Borgring ses tydelig på resultatene fra de geofysiske målingene foretatt i 2013 sammen med Helen Goodchild. (Foto: Danmarks Borgcenter og Helen Goodchild)

Flere borgherrer

Men hva betyr det egentlig at Danmark har fått en ny ringborg?

Bjarne Henning Nielsen fra Vesthimmerland Museum har også vært med på det nye funnet. Han mener det viktigste er at det bidrar til kunnskapen om Harald Blåtann.

Det er trolig han som er byggherren bak de andre ringborgene – og med stor sannsynlighet også Vallø Borgring.

– Jo mer vi finner ut om Harald Blåtann, jo større blir han. Hvis borgen er fra samme tidspunkt som de andre, er det et tidspunkt der han er under sterkt press fra tyskerne. Derfor oppfører han en lang rekke ringborger for å kunne forsvare seg. Han erobrer også Norge. Samlet sett er det han gjør på grensen til det geniale.

Søren Sindbæk tenker imidlertid i andre baner. Vallø Borgring er fortsatt ikke datert, og professoren føler seg ikke helt overbevist om at det har vært Harald Blåtann som sto bak – selv om mye tyder på det.

– Det var en del militære konflikter i Danmark på det tidspunktet, og det kan ha vært andre som ville bygge borger.

Kan ha vært fra tidligere konge

Prøver fra borgen er nå sendt til analyse og resultatet vil foreligge i løpet av noen uker. Dateringen blir helt avgjørende, forteller arkeolog Nanna Holm:

– Hvis vi kan finne ut når borgen ble bygget, kan vi kanskje forstå de historiske begivenhetene den må være knyttet til, sier hun i en pressemelding fra Museum Sydøstdanmark.

– Vi er veldig spent på om borgen er fra Harald Blåtanns tid, eller om det kan være fra en tidligere konge. En militærbefestning fra vikingtiden kan belyse Sjællands tilknytning til det eldste Danmark og Jellinge-dynastiet, og samtidig gi ny kunnskap til forståelsen av den tiden da Danmark ble Danmark.

Samtidig åpner funnet for at det kan ligge enda flere borger rundt om i Danmark.

– Man kunne anta at det er flere, avslutter Bjarne Henning Nielsen. 

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS