- Vi kan datere Dødehavsrullene nøyaktig

En internasjonal gruppe forskere har funnet en måte å aldersbestemme Dødehavsrullene helt nøyaktig på. De ønsker å gjøre en ny datering av rullene. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en av Dødehavsrullene. Wikipedia har også den hebraiske avskriften, og den engelske oversettelsen finner du her. (Foto: Library of Congress/Wikimedia Commons)

Planteolje inneholder karbon-14

At man kan bruke karbon-14-metoden til å datere Dødehavsrullene, skyldes at pergamentene består av et stykke renset og tørket geiteskinn, altså et materiale som har vært levende.

Alt levende materiale er bygget av opp karbon, deriblant den radioaktive isotopen karbon-14.

Siden man vet hvor raskt karbon-14 brytes ned, kan man ut fra det nåværende innholdet av isotopen regne ut hvor gamle pergamentene er.

Problemet oppstår når pergamentene er forurenset av for eksempel planteolje fra moderne tid.

Siden planteolje også inneholder karbon-14, legger man altså til moderne karbon.

Selv om det bare er en liten mengde planteolje på pergamentet, trekker det karbon-14-dateringen opp mot mer moderne verdier, slik at pergamentene blir datert som yngre enn de egentlig er.

Testet tre rensemetoder

Lund Rasmussen og hans team har i løpet av det siste tiåret arbeidet iherdig med å finne ut om oljen kan fjernes, og i så fall hvordan.

Det viste seg heldigvis at planteoljen ikke hadde bundet seg til aminosyrene i pergamentene. I så fall ville en karbon-14-datering av pergamentene vært umulig.

Forskerne kunne altså konstatere at det burde være mulig å trekke ut oljen, og derfor kastet forskerne seg ut i å teste tre forskjellige metoder.

De tre metodene ble først testet på et dokument fra Middelalderen. Deretter prøvde forskerne metodene på en liten prøve av en Dødehavsrull, uten tekst.

I første omgang daterte teamet en prøve av pergamentet uten olje. Deretter hadde de olje på, renset prøven og daterte den igjen. Hvis en rensemetode er 100 prosent effektiv, skal den første og andre dateringen stemme fullstendig overens.

De tre metodene forskerne undersøkte, hadde hver sine svakheter og styrker:

Ultralydsbad

Man putter en liten stump pergament ned i et beger som inneholder løsemiddelet hexan, som man så utsetter for lydbølger som ganske enkelt rister eller slår oljen ut av pergamentet.

Problemet med metoden er at ristingen også lett kan ødelegge pergamentet, slik at det blir slått i tusen mikroskopiske biter som ikke kan samles sammen og dateres.

Superkritisk CO2-uttrekning

Metoden går ut på å løse opp oljen ved å skylle pergamentprøven med flytende, superkritisk CO2 ved 35 grader og ved et ekstremt høyt trykk, 74 bar.

Metoden ble imidlertid forkastet fordi alderen etter rensingen fremdeles var litt for ung.

Soxhlet-uttrekning

Her fordamper man et løsemiddel, for eksempel hexan. Dampen ledes deretter opp over pergamentprøven, hvor løsemiddelet fortettes, for siden stille og rolig å dryppe ned på pergamentet, noe som gjør at oljen trekkes ut.

Metoden er mekanisk mild og svært effektiv, og det er den forskergruppen anbefaler.

Visste du

Det berømte Damaskus-dokumentet består av en formaning, samt noen lover om blant annet presters og offergavers renhet, sykdommer og ekteskap.

Ifølge paleografiske studier kan det senest stamme fra første halvpart av det første århundret e.Kr. De gamle og antagelig feilaktige karbon-14-dateringene fra 1990-tallet påsto at det var fra 100 år e.Kr.
 

Visste du

Det å datere tekster ut fra formen på skrifttegnene – paleografi – er vanlige metoden, men den er noe usikker fordi fortolkningen av måten å skrive på er subjektiv.

Derfor er det en god idé med karbon-14-datering av tekstene fordi det gir en uavhengig, naturvitenskapelig datering.
 

Dødehavsrullene er en stor samling jødiske håndskrifter. De består både av hele pergamentruller og av tusenvis av små fragmenter som ble funnet i elleve klippehuler i steinørkenen nordvest for Dødehavet i årene 1947-1956.

I alt er det blitt funnet fragmenter fra vel 800 skrifter.

Formen på skrifttegnene tyder på at tekstene stammer fra ca. 200 år f.Kr. til 100 e.Kr. I den perioden tok den tidlige kristendommen form.

Planteolje

Dødehavsrullene, som Jordan og Israel for øyeblikket krangler om eierskapet til, var ekstremt vanskelige å lese da man fant dem.

Mange av dem var krøllete, stive og støvete. Problemet ble løst ved å behandle dem med en planteolje som glattet ut pergamentene og gjorde dem lesbare.

Da man senere forsøkte å aldersbestemme pergamentene med en såkalt karbon-14-datering, ble planteoljen et problem, siden den viste seg å føre til mistenkelige dateringer (se faktaboks).

Foreslår ny runde dateringer

Nå, etter ti års intenst laboratoriearbeid, er det endelig lykkes arkeokjemiker Kaare Lund Rasmussen på Syddansk Universitet, sammen med en internasjonalt forskergruppe, å finne fram til en kjemisk metode som er i stand til å rense oljen fullstendig fra pergamentene.

Det betyr at man for første gang har mulighet for å bestemme pergamentenes alder med en usikkerhet på bare 25 år.

– Gjennom mer enn ti år har vi sagt at det ikke ga mening å datere flere dødehavsruller før man finner en metode for å trekke ut oljen. Nå har vi funnet slik en metode, og derfor vil vi foreslå at man kaster seg ut i en ny runde karbon-14-dateringer, sier førsteamanuensis Lund Rasmussen.

Jødedommen fødte kristendommen

Dødehavsrullene kan gi et enestående innblikk i den jødiske verden som fødte kristendommen, og det er blant annet derfor Dødehavsrullene regnes for å være en av de største arkeologiske oppdagelsene noensinne.

Teologer har for lengst konstatert at Dødehavsrullene rommer de eldste kjente utgavene av skrifter fra Det gamle testamente, samt leveregler for en jødisk utbrytermenighet eller sekt.

Men man diskuterer fremdeles ivrig hva slags sekt det var, og hvordan medlemmene oppfattet seg selv og resten av samfunnet. Diskusjonen bunner blant annet i at man hittil ikke har kunnet datere rullene nøyaktig.

De upresise dateringene åpner opp for forskjellige fortolkningsmuligheter og gjør det vanskelig for forskere å finne ut hvem som skrev tekstene. Men nå kan gåten endelig løses, takket være gjennombruddet til Lund Rasmussen og hans gruppe.

Syv ruller i kikkerten

Å fjerne oljen er ikke noen problem i seg selv, for det finnes en rekke kjemiske metoder for dette. Men flere av metodene vil samtidig ødelegge de 2000 år gamle pergamentene, som er svært skrøpelige.

Fordelen ved den rensemetoden Lund Rasmussen og kollegene hans har funnet fram til, er at den er kan trekke planteoljen helt ut av pergamentene uten å ødelegge dem.

Dokumentasjonen for at den såkalte «Soxhlet-uttrekningen» virker i denne sammenhengen, legger forskerne nå fram i en artikkel i tidsskriftet Radiocarbon.

Nå vil forskergruppen sende en forespørsel til The Israel Museum om å få lov til å rense og datere syv utvalgte ruller.

Blant dem er et eksemplar av det berømte Damaskus-dokumentet, samt Sekthåndboken som inneholder sektens leveregler.

Bibeltekster på originalspråket

Lund Rasmussen ser store muligheter i å datere Dødehavsrullenes bibelske tekster på nytt.

Før man fant Dødehavsrullene, stammet den eldste komplette hebraiske håndskriften av Det gamle testamente fra år 1009, forklarer han.

Med funnet av rullene rykker man plutselig 1000 år tilbake og nærmer seg den perioden hvor Bibelen tok form.

Plutselig får man tekstene i en svært tidlig versjon, på originalspråket, uten det laget av oversettelser, endringer og omformuleringer som senere er kommet i tillegg.

- Avgjørende

– En datering av Dødehavsrullene er viktig fordi rullene både rommer de eldste kjente bibelskriftene og fordi de beskriver den sekten som bodde ute i ørkenen.

– Det er helt avgjørende for de teologene og historikerne som fortolker begivenhetene ved Dødehavet å få høre hvilken alder de forskjellige pergamentene har, fordi det gir det nøyaktige tidspunktet for når skriverne kopierte de forskjellige tekstene, sier Lund Rasmussen.

Førsteamanuensis Søren Holst fra Det Teologisk Fakultet, Københavns Universitet, forsker også på Dødehavsrullene, og han er enig i at det er en god idé å datere de gamle pergamentene.

Omveltninger

Personlig gleder han seg imidlertid mest til å få alderen på de ikke-bibelske skriftene.

Disse tekstene var, før funnet av Dødehavsrullene, totalt ukjente og gir et innblikk i hvordan jødene tenkte og handlet i en tid som man ellers har svært få skriftlige kilder fra. De kaster så å si lys over en periode som er et svart hull i historien.

– Med Dødehavsrullene er det særlig presserende med en riktig datering. Vi er ikke det minste i tvil om at de stammer fra mellom 200 f.Kr. og 100 e.Kr., men i løpet av denne perioden skjer det store omveltninger innen den jødiske verden – og kristendommen oppstår. Derfor ville det være flott med en mer presis datering, og hvis Lund Rasmussen kan gi oss med det, er det et stort framskritt, sier Holst.

Håp om tillatelse

Det er gode sjanser for at Lund Rasmussen og teamet hans får lov til å datere de syv rullene.

The Israel Museum fikk nemlig allerede kjennskap til forskergruppen da den gjorde oppmerksom på at de gamle karbon-14-dateringene kunne være feil, for et tiår siden.

Nå håper forskergruppen på å få lov til å rense og datere et nytt sett prøver fra de gamle, skrøpelige pergamentene, slik at mysteriet om Dødehavsrullene kan bli løst.

– Men om de israelske myndighetene velger å gi tillatelse til dette, er selvfølgelig ikke avgjort. Det er mange hensyn å ta i den saken, blant annet til bevaring, avslutter Lund Rasmussen.

______________________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Referanse:

The Effects of Possible Contamination on the Radiocarbon Dating of the Dead Sea Scrolls II: Empirical Methods to Remove Castor Oil and Suggestions for Redating. Radiocarbon, vol 51, nr 3, p. 1005-1022.

Lenker:

Kontaktopplysninger for Kaare Lund Rasmussen, Syddansk Universitet

Om Dødehavsrullene (dansk Wikipedia)

Vitenskapens Sherlock Holmes, Syddansk Universitet

Lynkurs i Dødehavsrullene av Søren Holst

Kristendommens grunnspråk (kristendom.dk)

Powered by Labrador CMS