Nederst på bildet kan du se et eksempel på en mustatil, mange tusen år gamle steinkonstruksjoner i ørkenen i den arabiske halvøya.

Over 1000 urgamle stein-byggverk er funnet på Den arabiske halvøy

De er 7000 år gamle og forskere mener de kan ha vært brukt til ritualer.

Rundt i ørkenen på Den arabiske halvøya finnes det tusenvis av disse steinstrukturene. De er bygget av folk, og de er bygget for veldig lenge siden.

Et nytt forskningsprosjekt har kartlagt rundt tusen av disse, blant annet ved hjelp av flyfoto, men hva er det for noe?

De varierer mye i størrelse, fra rundt 20 til over 600 meter lange. Det virker ikke som de er vendt i noen spesiell retning, og de er bygget av stein som er funnet i nærheten.

Men de har flere likhetstrekk, ifølge en ny forskningsartikkel i tidskriftet Antiquity. De kalles «mustatil», som betyr rektangel på arabisk.

Forskerne har dekket et område på rundt 200 000 kvadratkilometer i den nordvestlige delen av Den arabiske halvøy, og det har blitt gjort nærmere arkeologiske undersøkelser ved noen av byggene.

Ifølge dateringene er steinkonstruksjonene mer enn 7000 år gamle, noe som gjør dem til noen av de eldste monumentene som er laget av mennesker.

Og forskerne argumenterer for at de ble brukt i ritualer.

Andre eksempler på mustatiler. Der det finnes én, finnes det ofte flere, ifølge forskningartikkelen.

Ikke noe spor etter bosetning

Forskerne og arkeologene prøver å tolke hva byggene ble brukt til, basert på hva som er funnet der.

Byggene er rektangulære, og består av flere deler. Blant annet er steinveggene lave, opp mot en halvmeter høye, så forskerne tror ikke det har vært dyreinnhegninger. De fleste har også en smal inngang på mellom 0,3 og 1 meter.

De har også identifisert noen typer innhegninger som går igjen. Noen er enkle rektangler, mens andre er mer komplekse, med runde former og steinpilarer.

Forskjellige varianter av mustatil. Den enkleste er den til venstre, mens de andre er mer komplekse varianter.

Men likevel har disse konstruksjonene så mye til felles, at de kan ha blitt brukt til noe av de samme formålene. Arkeologiske utgravninger har vist at det ikke er funnet noen rester etter mennesker, for eksempel bosetninger inne i byggene.

Men arkeologene fant rester av flere forskjellige dyr, hovedsakelig kyr. Levninger etter kyr, blant annet horn, ble funnet rundt en steinpilar, noe som arkeologene mener kan bety at de har blitt lagt der i forbindelse med et rituale.

Hornene er datert ved hjelp av radiokarbon-datering, noe som pekte mot 5000-tallet f.Kr. En annen arkeologisk undersøkelse av en mustatil i Nefud-ørkenen, nord på halvøya, ga også en radiokarbon-datering på 5000 f.Kr.

Dette er beskrevet i en forskningsartikkel fra 2020.

En kult?

Forskerne mener disse byggene kan ha blitt brukt til ritualer i forbindelse med en slags kult som satt kyr i sentrum. Kyr var viktige nyttedyr i området, og det finnes andre, nyere eksempler på slike ritualer fra Den arabiske halvøya, ifølge forskerne.

Forskerne ser for seg at den smale inngangspartiet var bygget slik at flere mennesker måtte gå på rekke inn i området.

Forskerne er klare på at det mye ukjent med disse konstruksjonene, og de kan kanskje si noe større om Den arabiske halvøya på denne tiden. Siden det er såpass mange slike bygg, kan det tyde på at området var tettere befolket enn tidligere antatt.

Referanse:

Kennedy mfl: "The mustatils: cult and monumentality in Neolithic north-western Arabia". Antiquity, 2021. DOI: 10.15184/aqy.2021.51 . Sammendrag

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS