Menneskelignende figurer ved plassen som kalles Legend Rock.
Menneskelignende figurer ved plassen som kalles Legend Rock.

Nye analyser av helleristninger i Amerika viser at de er rundt 12.000 år gamle

Forskjellige kulturer har endret på og lagt til elementer i bergkunsten opp igjennom tidene, ifølge studie.

Folk i Amerika begynte å lage bergkunst ikke så lenge etter de kom dit. Det å datere kunsten er fremdeles en utfordring, ifølge to forskere bak en ny studie.

De har testet ut en ny teknikk for å datere tegningene som de tidligere har brukt i Saudi-Arabia.

Ekteparet Meinrat O. Andreae og Tracey W. Andreae ved Max Planck Institute for Chemistry har undersøkt fire plasser med bergkunst i USA.

Forskerne så at tegningene kunne være laget i vidt forskjellige perioder, selv om de finnes i samme område.

Tegningene er i forskjellig stil. Det er abstrakte former som bølger, sirkler og linjer. Noen figurer ser ut til å være fantasifigurer som kombinerer menneske- og dyretrekk, andre viser for eksempel folk med pil og bue.

- Våre analyser tyder på at de eldste helleristningene ble skapt så tidlig som i overgangsperioden fra pleistocen til holocen, for rundt 12.000 år siden. De ble gjentatte ganger omarbeidet av urbefolkningen over tusenvis av år frem til nyere tid, sier biogeokjemiker Meinrat O. Andreae i en pressemelding.

Meinrat O. Andreae gjør målinger med et røntgenfluorescens-apparat.
Meinrat O. Andreae gjør målinger med et røntgenfluorescens-apparat.

Risset inn i mørk stein

Tegningene de har undersøkt er risset inn i stein. Menneskene fra fortiden laget bildene ved å risse vekk mørkt belegg som er utenpå steinen. Da kommer lysere stein under til syne og skaper kontrast.

Det mørke belegget kalles rock varnish på engelsk. Det legger seg utenpå stein i tørre områder. Fargen varierer fra brun til svart. Belegget har et høyt innhold av jern og mangan, ifølge Wikipedia. Akkurat hvordan det blir til diskuteres.

Etter belegget er skrapt vekk, vil det dannes nytt. Hvis man antar at nydannelsen skjer i et nokså jevnt tempo, kan det brukes for å datere når tegningen først ble skrapt frem.

Meinrat og Tracey Andreae brukte et bærbart røntgenfluorescens-apparat for å gjøre kjemiske analyser. De målte innholdet av jern og mangan i tegningene. Dermed prøvde de å finne ut hvor lenge siden det var belegget ble fjernet, og et nytt begynte å bygge seg opp.

Stemte med tidligere forskning

De kalibrerte teknikken ved å prøve den ut på vulkansk stein som de visste alderen på.

Så brukte de metoden for å datere helleristninger på fire plasser i Idaho, Wyoming og Montana i en del av området som kalles Great Basin.

Ifølge studien stemte dateringene deres godt overens med tidligere forskning. De understreker likevel at metoden foreløpig bør ses på som eksperimentell.

Helleristninger fra Legend Rock.
Helleristninger fra Legend Rock.

– Surrealistiske

En av plassene de undersøkte var Legend Rock i Wyoming. Her er det rundt 300 helleristninger. Forskerne har datert 18 av dem.

En del av bildene er innenfor det som kalles Dinwoody-tradisjonen. Figurene er tegnet i en ikke-naturalistisk stil.

Karakterene er surrealistiske og komplekse, skriver forskerne. De kan være menneskelignende eller en blanding av dyr og mennesker. Ofte har figurene en «bisarr orientering» av armer og bein og store hender og føtter.

«Det er en enorm variasjon av måtene hoder, øyne, lemmer, hender, hodeplagg, dyrelemmer og så videre er representert på», skriver Meinrat og Tracey Andreae.

Figurer i denne stilen daterte forskerne til å ha blitt laget til forskjellig tider, hovedsakelig for mellom 2000 og 5000 år siden.

En eldre tegnestil fra samme sted, kalt Legend Rock Outline Complex daterte forskere til å være mellom 5000 og 8000 år gamle. Tegningene i denne stilen består stort sett av dyr med tydelig omriss.

Det var også tegninger som helt tydelig er fra nyere tid: hus og navn.

Stiliserte og enkle

Petroglyph Canyon ligger på grensen mellom Montana og Wyoming. Tegningene her er ikke like gamle som ved Lengend Rock. Forskernes resultater peker mot at de er laget for rundt 2000 til 3000 år siden og fram til for et par hundre år siden.

Tegningene er dyre- og menneskelignende figurer som ofte er stiliserte og uten mye detaljer.

Blant bildene forskerne undersøkte var en bison som de daterte til å ha blitt laget for rundt 1,5 tusen år siden. Det som ser ut til å være blod fra bisonens munn, var tegnet inn noen hundre år senere.

Dette er sammen med bilder fra andre plasser et eksempel på at elementer noen ganger ble lagt til i senere tid.

Bergkunst fra Petroglyph Canyon. Det første bilde viser okse med det forskerne tolker som blod ut av munnen, det siste viser mann med fjær på hodet.
Bergkunst fra Petroglyph Canyon. Det første bilde viser okse med det forskerne tolker som blod ut av munnen, det siste viser mann med fjær på hodet.

Abstrakt først, senere dyrefigurer

Størst spredning i alder var det på tegningene i Celebration Park. De var fra 11.000 til 1.400 år gamle.

De eldste bildene er abstrakte, mens bilder av dyr kommer inn senere. Forskerne skriver at det ikke må tolkes som at det var en generell utvikling mot figurativ kunst. Andre plasser var det nemlig motsatt.

Bilder fra Celebration Park.
Bilder fra Celebration Park.

Forskerne oppsummerer med at metoden deres har usikkerheter men at den potensielt kan brukes til å datere et stort antall helleristninger uten at tegningene skades.

Referanse:

Meinrat O. Andreae & Tracey W. Andreae: «Archaeometric studies on rock art at four sites in the northeastern Great Basin of North America», PLOS One, 26. januar 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS