Dette bildet viser en sterkt deformert hodeskalle (til venstre), en middels deformert hodeskalle (i midten) og en normal hodeskalle (til høyre). Genmaterialet fra de langpannede hodeskallene ser ut til å bevise kvinnelig migrasjon over store distanser på et tidspunkt hvor man har tenkt at dette først og fremst var forbeholdt menn. (Foto: State Collection for Anthropology and Palaeoanatomy Munich)

Langpannede hodeskaller gir ny kunnskap om folkevandringer

En gruppe kvinner med svært lange hodeskaller ankom på 400- og 500-tallet små landsbyer i Tyskland. Nå gir de ny kunnskap om folkevandringer på den tiden.

De deformerte hodeskallene er funnet på forskjellige gravplasser i Bayern i Tyskland. Forskerne tror kvinnene har fått hodene bundet opp etter fødselen for å skape det uvanlige utseendet, noe som kan tyde på at de har tilhørt overklassen.

En genetisk analyse avslører nå at kvinnene ikke opprinnelig hørte hjemme i området.

– Disse kvinnene så ekstremt annerledes ut enn de lokale kvinnene, veldig eksotisk om du vil, sier genetiker Joachim Burger ved universitetet i Mainz i Tyskland.

Overraskende

Sammen med kollegaer fra Europa og USA, har Burger studert de spesielle hodeskallene og flere andre hodeskaller fra området, og er overrasket over resultatet.

Det viser seg nemlig at kvinnene kom langveisfra, fra dagens Romania, Bulgaria og nordlige Hellas. Inntil nå har man først og fremst tenkt at det var menn som forflyttet seg over lange distanser på den tiden.

For øvrig hadde man trodd at beinrester fra menn som er funnet i området skulle vise tilstedeværelse av romanske folkeslag.

– Men i stedet ser de veldig sentral- eller nordeuropeisk blonde ut, som dagens skandinaver, sier Burger.

Godt integrert

Unntaket var altså kvinnene, som helt tydelig ikke var lokale. Forskerne spekulerer i om de kan ha kommet til Bayern som følge av strategiske allianser.

– De må være en grunn til at de har kommet. Dette er ikke en enkelthendelse, det er en god del av dem, sier han.

Selv om kvinnene kom langveisfra, ser de ut til å ha vært integrert i det bayerske samfunnet. De hadde på seg samme klær som lokale og ble gravlagt sammen med de samme type gjenstander som de lokale. Foreløpig er det usikkert om kvinnene giftet seg med lokalbefolkningen.

Skikken med å binde opp hodene er kjent fra forskjellige kulturer rundt om i verden.

– Det kan ha blitt sett på som en form for skjønnhet eller høy status på grunn av tiden og innsatsen som krevdes for å bandasjere barnehodet, sier Burger.

Arkeologene fant ogå en rekke gjenstander i gravene de studerte. (Foto: State Collection for Anthropology and Palaeoanatomy Munich)
Powered by Labrador CMS