Kisten til Jesu bror kan være funnet

En 50 cm lang kalksteinskiste skaper oppstandelse i både kristne kretser og arkeologiske fagmiljøer. Boksen har innskriften: 'Jacob, sønn av Josef, bror av Jesus', og kan være det tidligste håndfaste beviset på Jesu eksistens.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Steinboksen er enkel og tom, og er bare merket med den enkle arameiske påskriften ” Ya ‘a kov bar Yosef a khui Yeshua”. Likevel er det mye som tyder på at den kan stammer fra tiden da Jesus og Jacob levde, skriver en fransk forsker i Biblical Archeology Review.

Karakteristisk begravelsesmåte

I århundret rundt år null ble slike kister brukt til typisk jødiske totrinns begravelser. Den avdøde ble først lagt i en hule, og etter et års tid ble knoklene hentet og oppbevart i steinkister.

Skrifttypen og formen på noen av ordene på kalkkisten peker mot at den ble laget i de siste tiårene før år 70, da Jerusalem ble ødelagt av romerne. Dermed stemmer dateringen med tidspunktet da Jacob skal ha dødd.

Jesu bror Jacob blir nevnt flere ganger i Det Nye Testamentet. Han var leder for den første kristne gruppen i Jerusalem etter at Jesus var død, og i følge historien ble han steinet til døde i år 63.

(Foto: Colourbox)

Men Jacob, Jesus og Josef var vanlige navn i Jerusalem på den tiden, så hva er oddsen for at det virkelig er den bibelske familie man har med å gjøre?

Vanlig navn, men uvanlig kombinasjon

- Det er svært sannsynlig at kisten faktisk tilhørte Jacob fra Det Nye Testamentet, mener Dr. André Lemarie, en respektert inskripsjonsspesialist ved Sorbonne-universitetet i Paris.

Etter hans beregninger fant man toppen 20 mennesker, blant de 80 000 innbyggerne i Jerusalem, som het Jacob, var sønn av Josef og hadde en bror ved navn Jesus. Av disse 20 ville bare noen få ha blitt begravd i kister med inskripsjoner.

Hadde man først inskripsjoner på kisten var det normal skikk og bruk at farens navn ble oppgitt, men derimot temmelig uvanlig at brødre ble nevnt. Det tyder på at denne Jesus må ha vært en virkelig betydningsfull person.

Få beviser

Arkeologene er generelt enige om at en mann ved navn Jesus fra Nasaret faktisk vandret rundt på jorden for omtrent 2 000 år siden. Men ser man bort ifra bibelen selv, finnes det få håndfaste funn som bekrefter hendelsene i det nye testamentet.

Den første gangen Jesus nevnes i skrift, er på et stykke av Johannes evangelium fra år 125. En inskripsjon som omtaler Pontius Pilatus, og kisten til Kaifas hører til noen av de få artefaktene man har gravd frem.

Juks?

Men mange er skeptiske til funnet. Troende mennesker verden rundt venter og håper på nye håndfaste beviser på at Jesus fra Nasaret har levd, og dermed blir forfalskninger lukrativ business. Moderne gravplyndrere solgte kisten med inskripsjonene til en samler for 15 år siden, melder Washington Post, og det reiser ytterligere tvil om boksens herkomst. Men funnet er likevel interessant.

Undersøkelser av skriften peker i retning av at kisten faktisk ble laget for 2 000 år siden, og forskerne har ikke klart å finne spor etter moderne verktøy. Steinoverflaten nede i de ut skårne bokstavene ser ut til å være lik resten av steinen, og det tyder på at inskripsjonene ble laget på samme tid som boksen.

Noen hevder at sannsynligheten for at det dreier seg om broren til Jesus fra Nasaret er veldig stor, mens andre mener det er ett skudd i blinde. Trolig vil vi aldri bli sikre.

Vil aldri bli sikre

Siden boksen ikke inneholdt noen bein eller andre organiske rester, kan man ikke bruke C14-metoden til å datere den ordenlig. Dessuten vet man ikke hvor kisten opprinnelig stod, og dermed går forskerne glipp av eventuelle spor i omgivelsene.

Det endelige svaret på om beinkisten virkelig tilhører broren til Jesus fra Nasaret er antageligvis kanskje, men det vil nok ta mange år før diskusjonene rundt den mystiske boksen stilner.

New York Times: Artifact May Be Earliest Relating to Existence of Jesus
Washington Post: Stone Box May Be Oldest Link to Jesus

Powered by Labrador CMS