Restene av Pueblo Bonito i New Mexico. Bygningen er omtrent 12 000 kvm stort. (Bilde: Bob Adams, Albuquerque, NM/CC BY-SA 3.0)

Hva ble dette over 1000 år gamle kjempehuset brukt til?

Det spektakulære storhuset Pueblo Bonito i New Mexico i USA ble påbygd og ombygd mange ganger opp gjennom historien. Men hva ble det brukt til?

Chaco-dalen er en tørr elvedal som strekker seg over halvannen mil i den sørlige delen av New Mexico i USA, men det er noe veldig spesielt med Chaco-dalen.

Her finnes det mange digre konstruksjoner som ble bygget en gang mellom omtrent år 800 og 1130. Det finnes flere såkalte storhus, som nesten er små byer, men bygget innenfor murer. Det er også flere mindre landsbyer her.

Disse storhusene kan inneholde hundrevis av rom som ligger tett inntil hverandre, og store, runde rom kalt kivaer ligger rundt disse husene. Dette er runde rom som sannsynligvis ble brukt som møterom og til ritualer for de som bodde her: Pueblofolket.

En kiva, eller et rituelt rom, i Pueblo Bonito. (Bilde: Barbara J. Mills/Antiquity 2018)

Dette er en sammensatt gruppe, men arkeologer kaller dem for ancestral pueblo people, og de går under urbefolkning-paraplyen i det sørvestlige USA.

Det mest kjente av disse storhusene kalles Pueblo Bonito, eller Den vakre byen. Det er digert. Bygget er over 12 000 kvadratmeter stort og innholder mer enn 600 rom i ulike etasjer.

Nå har to amerikanske arkeologer har summert opp hva forskningen har fortalt oss om dette bygget i en ny artikkel i tidsskriftet Antiquity.

Og forskerne mener bygget bærer preg av å ha blitt påbygd og ombygd i løpet av de flere hundre årene det var i bruk.

Planløsningen på Pueblo bonito. (Bilde: Crown et al./Antiquity 2018)

Liv og død

Bygget har vært undersøkt og utgravd mange ganger siden slutten av 1800-tallet. Ingen vet hva alle de forskjellige rommene har blitt brukt til, men en del av rommene har tydeligvis blitt brukt til å bo i. Det har blitt funnet ildsteder og lagringshyller med krukker og drikkebegre med spor etter kakao.

Forskerne tror folk kanskje gjorde opp ild der de trengte det. Flere rom i første etasje er også begravelseskamre. Ingen er helt sikre på hva Pueblo Bonito var for noe, om det hovedsakelig var et bosted, eller om det hadde mer rituelle årsaker.

Rommene som etterhvert skulle bli til det digre huset ble påbegynt en gang på 800-tallet, og forskerne har blant annet funnet knuste møllesteiner i byggematerialene. Det kan bety at det allerede fantes en stor bosetning der før byggingen startet, og at byggerne brukte materialer som allerede var der.

Basert på analyser av byggematerialene kan forskerne se flere perioder med bygging, som kanskje betyr at forskjellige folk endret Pueblo Bonito for å passe sine behov, hva nå enn de var.

For eksempel var det masse bygging på 1000-tallet, hvor over 100 nye rom ble satt opp, vegger ble flyttet og nye vegger og tak ble satt opp.

På kartet under kan du se hvor Pueblo Bonito og resten av Chaco-dalen befinner seg i USA.

Plyndring

Forskerne er også oppgitt over storstilt plyndring som har foregått opp gjennom årene her, noe som gjør det vanskelig å tolke og rekonstruere bruken av stedet.

For eksempel var det en amerikansk arkeolog som rev ned flere vegger for å hente ut tusenvis av gjenstander helt på slutten av 1800-tallet. Denne arkeologiske plyndringen gjorde at menneskeknokler ble spredt over et stor område, og forskere har brukt mange tiår på å forstå hvor ting egentlig var før denne episoden.

Det er veldig mange ukjente aspekter ved livet i Chaco-dalen, og forskere diskuterer blant annet hvordan livsgrunnlaget var der. I denne saken fra 2016 kan du lese mer om hvordan det kanskje var veldig dårlige jordbruksforhold i dalen, noe som gjør det rart at folk valgte dette stedet for å samle seg.

Innbyggerne bygde også avanserte vanningssystemer, ifølge denne studien, også publisert i tidsskriftet Antiquity.

Forskerne bak den nye vitenskapelige artikkelen mener å kunne slå fast at Pueblo Bonito var i endring gjennom nesten hele perioden stedet ble brukt, et slags oppussingsobjekt som aldri ble ferdig.

Men det vil sannsynligvis komme nye drypp med kunnskap om livet i denne dalen. Forskere mener at samfunnet sannsynligvis var ganske lagdelt, og at det var et strengt hierarki, blant annet basert på gravkamre som er funnet her.

Referanser:

Crown mfl: The Complex history of Pueblo Bonito and its interpretation. Antiquity, 2018. DOI: 10.15184/aqy.2018.138. Sammendrag

Mills: What’s new in Chaco research? Antiquity, 2018. DOI: 10.15184/aqy.2018.132. Sammendrag

Powered by Labrador CMS