Roopkund-innsjøen, som ligger 5029 moh i indisk Himalaya. (Bilde: Atish Waghwase)

Hundrevis av eldgamle menneskeknokler ligger ved denne innsjøen høyt oppe i Himalaya. Hvordan havnet de der?

Og hvem var disse menneskene? En gruppe arkeologer har undersøkt DNA-et til flere av menneskene som endte opp rundt vanndammen.

Det knøttlille vannet heter Roopkund-innsjøen, og ligger over 5000 meter opp i Himalaya-fjellene i India.

I lang tid har stedet vært kjent for alle menneskeknoklene som ligger strødd rundt den 40 meter brede vanndammen, som ligger ganske dypt inne i fjellene. Det kalles til og med skjelettsjøen, ifølge en ny vitenskapelig artikkel i Nature Communications.

På folkemunne går det flere historier om hvordan alle disse knoklene havnet her. En lokal konge og dronning skal ha lagt ut på pilegrimsferd til en hinduistisk fjellgud, og hele følget ble utradert av den samme, fornærmede guden.

I andre historier heter det at menneskelevningene var en del av en hær som ble fanget i en storm, eller en gruppe som døde av en ukjent epidemi.

Nå har en stor forskergruppe gjort dateringer og DNA-undersøkelser av levningene. Dette kan gi et hint om det er noe i de gamle historiene om hvordan knoklene havnet her.

Men resultatene av undersøkelsene løser ikke mysteriet. Menneskene stammer fra flere forskjellige tidsperioder, og de har ulik genetisk bakgrunn.

Menneskeknokler ligger strødd rundt innsjøen. (Bilde: Himadri Sinha Roy)

En gruppe passer ikke inn

Forskerne samlet inn knokler og endte opp med bein fra 38 forskjellige individer. Alle ble datert ved hjelp av karbon-14-metoden, som du kan lese mer om i vår grundige gjennomgang av metoden.

Det viste seg at menneskene kan deles inn i tre forskjellige genetiske grupper, og de stammet ikke fra den samme tidsperioden.

Størsteparten av individene stammer fra Sør-Asia. Over 20 av menneskene kom herfra, men det er stor variasjon, så de kan ha kommet fra mange forskjellige steder i Sør-Asia.

Menneskene i denne gruppen var i live rundt 800 e.Kr. De øvrige personene stammet fra en mer moderne tid, i perioden etter 1800 e.Kr.

Av de mer moderne menneskene var det ett individ som stammet fra Sørøst-Asia - sannsynligvis fra Malaysia-området.

Den siste gruppen var den mest mystiske. Det er snakk om 14 individer med en lignende genetisk profil - som stammer fra det østlige Middelhavet, langt unna Himalaya.

Når forskerne sammenligner resultatene med moderne DNA-prøver fra området, fant de ut at folk fra Hellas, spesielt Kreta, hadde mest til felles med denne gruppen fra Roopkund-innsjøen.

Dette betyr ikke at disse menneskene kom fra Kreta, men at det sannsynligvis er delt opphav mellom dagens Kreta-boere og menneskene som har blitt funnet ved innsjøen.

Noe nærmere en løsning på mysteriet?

Forskerne kan hvert fall slå fast at ikke alle disse menneskene stammer fra en og samme gruppe som bukket under i den samme hendelsen.

Den store gruppen med sør-asiatiske individer kan ha vært en gruppe pilegrimer. Selv om Roopkund-innsjøen ligger langt inne i fjellene, ligger den langs en pilgrimsrute som kan ha vært i bruk i mange århundrer.

Forskerne mener det er sannsynlig at flere av disse individene kan ha dødd som følge av en ulykke eller en storm som rammet en gruppe på vei opp i fjellene.

Men gruppen med Middelhavs-ættede mennesker er direkte mystisk, ifølge forskerne. De er ikke i direkte slekt med hverandre, og det er både menn og kvinner. Dateringen tyder på at disse menneskene ble født mens Hellas var under det Ottomanske riket, det vil si mellom 1400-tallet og 1821.

Basert på analyser av knoklene, mener forskerne at de sannsynligvis ikke spiste sjømat, så de levde i innlandet ett sted.

Det er svært usannsynlig at denne gruppen reiste ut på en hinduistisk pilegrimsferd, siden religionen ikke var utbredt i Middelhavsområdet. Så hvorfor denne gruppen reiste opp i fjellene er et åpent spørsmål.

Denne studien gir ikke noe endelig svar på hvorfor alle disse levningene har havnet ved innsjøen i Himalaya, og et nytt mysterium har åpnet seg med Middelhavsgruppen.

Referanse:

Reich mfl: Ancient DNA from the skeletons of Roopkund Lake reveals Mediterranean migrants in India. Nature Communications, 2019. DOI: 10.1038/s41467-019-11357-9. Sammendrag

Powered by Labrador CMS