Dette hulemaleriet av et grisedyr fra Sulawesi er datert til å være mer enn 45 000 år gammelt. Bildet

Forskere hevder å ha funnet det eldste dyremaleriet laget av moderne mennesker

Bildet som sannsynligvis skal forestille en lokal griseart ble funnet i en hule på øya Sulawesi i dagens Indonesia.

Noe av det som kjennetegner moderne menneskers spredning i verden ut av Afrika, er store og rike illustrasjoner av blant annet dyr.

I Europa finnes det blant annet 36 000 år gamle tegninger av rov- og byttedyr i Chauvet-hulen i Frankrike, som du kan lese mer om på forskning.no.

Moderne menneske begynte å spre seg for alvor på kontinentet for rundt 45 000 år siden, selv om det har blitt funnet langt eldre spor etter tidlig Homo sapiens her. I 2019 ble det kunngjort at forskere hadde funnet en 210 000 år gammel Homo sapiens-skalle i Hellas. Den skallen er langt eldre enn tidligere funn.

Men hulemalerier som viser dyr kommer fra en annen tidsperiode, og det er i en helt annen verdensdel vi finner de eldste eksemplene.

På øyene Borneo og Sulawesi finnes det svært gamle hulemalerier, og tidshorisonten flytter seg nå enda en gang. Nå hevder en forskergruppe å ha funnet et maleri som er minst 45 500 år gammelt. Det gjør det til det eldste figurative dyremaleriet som er funnet til nå.

Denne forskergruppen, ledet av blant annet Maxime Aubert ved Griffith University i Australia, har undersøkt hulemalerier fra disse områdene i flere år. I 2019 kunngjorde de funnet av nesten 44 000 år gamle hulemalerier fra det samme området.

Men hva er det maleriet skal forestille?

Grisete malerier

Forskerne tror det dreier seg om en type vortesvin som stammer fra Sulawesi. Denne arten har senere blitt temmet, og finnes nå flere steder i blant annet Indonesia. Forskerne er ganske sikre i sin sak, på grunn av avbildningen av de karakteristiske vortene hos vortesvinet.

Maleriene er datert ved en teknikk som går ut på å måle forholdet mellom radioaktive isotoper - inne i et kalk-lag som sakte bygger seg opp over maleriene og huleveggene gjennom titusenvis av år.

Et eksempel på det sulawesiske vortesvinet.

Du kan lese mer om denne teknikken på forskning.no, og den har blant annet blitt brukt til å datere over 60 000 år gamle ikke-figurative tegninger i en hule i Spania. Dette er så gammelt at det sannsynligvis var neandertalere som laget dem på dette tidspunktet i Spania.

Forskerne bak den nye studien av maleriene fra Sulawesi kan ikke direkte slå fast at det var Homo sapiens, såkalt anatomisk moderne mennesker, som malte denne grisen, men det er sannsynlig, skriver de.

Her kan du se inngangen til hulen hvor maleriene ble funnet.

Når kom menneskene hit?

Historien om når og hvordan moderne mennesker spredte seg ut i resten av verden fra Afrika er lang og komplisert, og det finnes arkeologiske bevis på at det kan ha vært Homo sapiens i Australia for 65 000 år siden, ifølge denne studien fra Nature Communication fra 2020.

Før det var mennesker i Australia, var det kanskje mennesker i dagens Indonesia. Det kan ha vært Homo sapiens på Sulawesi i lang tid før dette, men det har altså ikke blitt funnet noen hulemalerier som er såpass gamle.

Figurativ kunst tolkes ofte som et moderne trekk hos mennesker, og viser blant annet evnen til å tenke abstrakt, og evnen til å gjennomføre større prosjekter som krever planlegging og koordinering.

Referanser:

Brumm mfl: Oldest cave art found in Sulawesi. Sci Adv 2021. DOI: 10.1126/sciadv.abd464. Sammendrag

Powered by Labrador CMS