Forskere har funnet tre ekstremt godt bevarte skipsvrak i Østersjøen

– Jeg har aldri sett noe lignende. Skipene sto som om de nettopp var blitt forlatt, sier ekspedisjonsleder.

I slutten av oktober dro et dansk ekspedisjonsteam på jakt etter gamle skip på bunnen av Østersjøen.

På et nøye utvalgt sted ble en undervannsrobot senket ned i dypet, og mens en pilot fjernstyrte roboten gjennom mørket, fulgte professor David John Gregory med på en skjerm.

– Jeg satt rett ved siden av piloten. Det var bekmørkt, men plutselig dukket det opp noe i lyskjeglen fra roboten. Det var første gang vi så skipet. Jeg ble virkelig bare … wow. Det var fantastisk. Det så ut som om skipet hadde gått ned i går, forteller Gregory, som er professor ved Nationalmuseet.

I alt har ekspedisjonen funnet tre uvanlig godt bevarte skipsvrak.

– Aldri sett noe lignende

Skipene antas å være over 300 år gamle, men de står som spøkelsesskip, nesten uskadd på havbunnen, på om lag 150 meters dyp.

– Jeg har dykket hele livet og undersøkt hundrevis av vrak, men jeg har aldri sett noe lignende. Skipene sto som om de nettopp ble forlatt, sier Gert Normann Andersen, ekspedisjonsleder og direktør fra Sjøkrigsmuseet på Jylland.

To av skipene er trolig lasteskip fra Nederland. Det tredje og største skipet antas å være skandinavisk.

27 personer var med på ekspedisjonen i oktober 2022, da de gamle skipsvrakene ble oppdaget.

Et nytt kapittel i historien vår

Marinarkeolog Morten Johansen er også imponert.

– Det ser utrolig spennende ut. Når man finner tre nye skipsvrak, er det jo tre nye kapitler i historien vår de kan være med på å skrive, forteller Johansen, som er leder av det marinarkeologiske teamet ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

– Så det kunne være veldig spennende hvis man kan lære mer om skipene.

Pæleormer ødelegger vanligvis skip

Han legger til at det er velkjent at Østersjøen er spesielt når det gjelder gamle skip.

Det skyldes blant annet at det ikke er pæleormer i Østersjøen på grunn av det lave saltinnholdet. Dermed blir ikke treverket fra de gamle skipene spist opp og brutt ned.

– Jo lenger inn i Østersjøen man kommer, jo bedre bevart er skipsvrakene. Så svenskene har noen utrolig godt bevarte funn. For en marinarkeolog ville det være veldig herlig hvis vi ikke hadde pæleormer i farvannene rundt Danmark, sier Johansen.

På bildet kan man blant annet se vann- og øltønner på dekk. Bildet viser skipet som trolig har skandinavisk opprinnelse

Fiskeredskaper når ikke ned på 150 meter

I tillegg til mangel på pæleormer er en viktig faktor for de tre skipsvrakene antagelig at fisketråler og annet fiskeutstyr ikke ødelegger skipsvrak som ligger så dypt, påpeker David John Gregory.

– På 150 meter vil ikke tunge fiskeredskaper forstyrre vrakene. I Nordsjøen og Kattegat opplever vi at tråler kan ødelegge vrakene, sier Gregory.

– Dessuten er det lite oksygen så dypt nede, og det kan være med på å bevare skipene. Men alt sammen gikk så raskt på ekspedisjonen at vi ikke fikk målt det denne gangen, legger han til.

Forrykende start på prosjekt

David John Gregory har nylig begynt på et forskningsprosjekt der han i samarbeid med Anne Marie Eriksen skal undersøke nedbrytning av materialer og skipsvrak under vann, ved hjelp av en bevilgning på 18,5 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet.

– Prosjektet begynte i oktober, så det var fantastisk at vi kunne få en sånn start, sier han.

Ekspedisjonen ble gjennomført 25-30. oktober under ledelse av Sjøkrigsmuseet på Jylland i samarbeid med danske JD-Contractor, som stilte med offshore-skipet Sima og undervannsroboter med avansert teknologi.

Ekspedisjonen med i alt 27 deltakere skulle undersøke nedbrytningen av vrak og materialer under vann.

En gallionsfigur med et dragehode pryder det ene skipsvraket.

Fant vrak i forbindelse med Nordstream-gassledninger

Ekspedisjonen lette imidlertid ikke helt i blinde, for de tre skipsvrakene ble oppdaget av Gert Normann Andersen, som også eier JD-Contractor.

Den gangen undersøkte han havbunnen i forbindelse med arbeidet med Nordstream-gassledningene som går gjennom Østersjøen – og som nylig vakte stor oppmerksomhet da de ble utsatt for sabotasje.

– De oppdaget skipsvrakene da de var ute for å undersøke hvor gassledningene burde ligge. Men de har aldri kunnet undersøke dem nærmere fordi det er utrolig dyrt med slike ekspedisjoner, forteller David John Gregory.

Avansert teknologi på ekspedisjonen

I forbindelse med ekspedisjonen i oktober deltok blant andre to svenske spesialister på såkalt fotogrammetri fra firmaet Ocean Discovery.

Det innebærer at en undervannsrobot utstyrt med et avansert kamera fotograferer vrakene for å konstruere en digital modell.

– Fotogrammetri er dyrt så dypt nede. Men det er den beste metoden vi har, sier Gert Normann Andersen.Her kan du se det ene skipsvraket gjengitt i 3D ved hjelp av fotogrammetri. (Lånt ut av Sea War Museum Jutland)

Tegninger tyder på skandinavisk opprinnelse

Forskerne vil undersøke hva slags skip de har funnet.

David John Gregory forklarer at det er skipstypen som viser at to av vrakene er fraktfartøyer fra Nederland.

Ideen om at det tredje er fra Skandinavia, bygger på tegninger av gamle skipstyper som den svenske admiralen Frederik Henrik av Chapman (1721–1808) har samlet i en bok.

– Han har laget en flott bok med ulike typer av skip, og et av dem minner det vi har funnet, forklarer Gregory, som understreker at det først og fremst er skipsarkitekt og marinarkeolog Christian Lemée som har stått for å identifisere skipene.

Fikk treverk opp fra havbunnen

I tillegg til bilder av skipsvrakene har ekspedisjonsteamet også fått tak i en bit av et av de nederlandske skipene.

På toktets siste dag klarte teamet å plukke opp trebiten som lå på havbunnen. Trebiten er nå brakt til Nationalmuseets bevaringsavdeling i Brede, der det skal undersøkes.

– Vi vil prøve å datere treverket. Vi håper at det er nok årringer, men ellers vil vi sende det til karbon 14-datering, sier Gregory.

Vil gjerne tilbake

Med de nye funnene håper forskerne å lære mer om nedbrytning av skip på havbunnen, og hvordan man bevarer skipsvrak.

Skipet til høyre er av typen Stettiner Galease og er malt av Niels Truslew i 1805. Samme type skip mener teamet bak ekspedisjonen å ha funnet på bunnen av Østersjøen.

Det kan for eksempel være med på å avgjøre om et vrak skal bevares på stedet, eller om man bør hente opp de mest verdifulle gjenstander.

– Og så håper jeg at vi kan komme tilbake til de tre vrakene etter hvert. Det er i hvert fall planen, avslutter han.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Undervannsroboten tar med en bit fra det ene skipsvraket fra 157 meters dybde.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS