Forskerne fant blant annet en avkappet arm som fortsatt hadde armbånd av metall rundt seg.

Forskere finner spor etter 2300 år gammel massakre i Spania

Men forskerne aner ikke hvem som utførte de grusomme handlingene.

Den iberiske halvøya, hvor Spania og Portugal finnes i dag, har vært befolket av moderne mennesker i titusenvis av år.

Etterhvert som mektige europeiske stater begynte å vokse frem, var dette et strategisk viktig område med verdifulle ressurser, og blant andre romerne førte blodige hærtog inn i området.

Men før romerne kom inn i bildet, besto deler av Spania av rivaliserende små områder som sannsynligvis hadde nok ressurser til å føre krig med hverandre, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Antiquity.

En spansk forskergruppe mener de har funnet sporene etter en massakre i byen La Hoya i dagens nord-Spania.

Det virker som om denne velstående byen, som hadde vært bebodd i lang tid, ble angrepet uten at innbyggerne var klare for det.

Utdrag av et kart fra studien, som viser hvor ofrene ble funnet i oldtidsbyen La Hoya.

Bare en liten del av byen er gravd ut, men forskerne har avdekket flere ofre for voldelige angrep, uten at de har vist tegn på å forsvare seg.

Samtidig ble byen forlatt svært raskt. Den ble brent ned, og arkeologene har funnet rester av lagre fulle av korn, samt verdifulle metallgjenstander og husdyr som sannsynligvis ble forlatt.

Det at ingen dro tilbake for å hente verktøy, pyntegjenstander eller for å rydde opp her, tyder på at dette var et dramatisk angrep, mener forskerne.

Grov vold

Utgravningene her har foregått over lang tid, og flere av menneskelevningene som har blitt avdekket bærer preg av å ha blitt angrepet med våpen.

Et av ofrene i massakren. Denne personen ble halshugget

Det er flere menn, kvinner, ungdommer, et lite barn og et spedbarn som er ofrene arkeologene har identifisert, men mye av området er fortsatt ikke gravd ut.

Alle disse levningene er funnet ute i gatene i byen, og menneskene har sannsynligvis blitt angrepet mens de flyktet eller prøvde å komme seg unna. En voksen mann ble halshugget med stor kraft, mens en mann og en kvinne har fått kuttet av høyrearmene sine.

Kvinnens arm ble funnet noen meter fra kroppen. Armen hadde fortsatt armbånd av metall rundt seg, så disse verdifulle gjenstandene ble liggende igjen etter døden.

Basert på andre funn som er gjort i byen, kan angrepet ha skjedd under et åpent marked i byen om høsten. Dette er blant annet basert på hva slags innhøstede avlinger som har blitt funnet i byen.

La Hoya lå i en fruktbar elvedal, og samfunnet var sannsynligvis et viktig knutepunkt mellom flere regioner. Det bodde mer enn 1500 mennesker her da byen var på sitt største.

Arkeologer har funnet store matlagre, luksusprodukter som kom langveis fra og verksteder for verktøy- og keramikkproduksjon. Alt dette tyder på at dette var viktig senter.

Men hvorfor ble La Hoya angrepet?

Ingen vet?

Kartago var en stormakt i Middelhavsområdet på denne tiden, men såvidt arkeologene vet, var de aldri involvert i krigføring i denne delen av Spania. Les mer om Kartago og Romerriket på forskning.no.

Dette er også før romerne kom til området, så forskerne mener dette er en lokal konflikt, mellom mindre bystater i området. Det er ikke kjent hva de kalte seg, og de var sannsynligvis ikke klart definerte stater slik det er kjent fra andre steder i antikken. Dette er for eksempel Aten, Sparta eller Roma.

Men denne massakren vinter likevel om organisert krigføring, mener forskerne. Plyndring var ikke målet, siden svært mye mat, verktøy, husdyr og andre verdisaker ble liggende igjen.

Det er svært lite bevis for lignende hendelser i Europa fra denne tidsperioden. Forskerne mener dette funnet gir et slags øyeblikksbilde av en konflikt mellom to rivaliserende samfunn, og at de var i fullt stand til å bruke brutal vold mot hverandre.

Referanse:

Fernández-Crespo mfl: Make a desert and call it peace: massacre at the Iberian Iron Age village of La Hoya. Antiquity 2020, DOI: 10.15184/aqy.2020.161. Sammendrag

Powered by Labrador CMS