Vallø Borgring er femte, men ikke nødvendigvis siste, skudd på stammen av ringborger fra vikingtiden i Danmark, mener forskerne. (Foto: Danmarks Borgcenter)

- Flere vikingborger vil dukke opp

Danmarks femte ringborg fra vikingtiden ble nylig funnet. Det kan være flere, sier forskerne. 

Hvor kunne det ligge flere borger?

De danske ringborgene fra vikingtiden ligger med en avstand på om lag en dagsmarsj, altså om lag 30–40 kilometer. Det åpner opp for at det kan være flere borger på Lolland-Falster eller omkring Vejle, mener forskerne.

Andre mener Sør-Jylland er en kandidat, og det har tidligere kommet forslag om at det skulle ligge en borg i Helsingør og Skanør. 

Mye vil ha mer. Det beskriver den jakten som er satt inn etter at forskere nylig kunne fortelle at de har funnet en hittil uoppdaget ringborg fra vikingtiden.

Siden den gang er en håndfull arkeologiinteresserte gått i gang med å gjennomgå luftfoto, laseroppmålinger og all mulig annen informasjon for å finne flere vikingborger. 

Og det er slett ikke usannsynlig at det vil lykkes.

– Jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle være flere. Det er store områder i Danmark som fortsatt ikke er undersøkt, og det er massevis av steder, for eksempel små landsbyer, hvor alle vet at det ligger ett eller annet, men det har aldri egentlig blitt undersøkt, sier Nanna Holm fra Museum Sydøstdanmark, en av forskerne bak det nye funnet.

Søren Sindbæk fra Aarhus Universitet, som også var med på å gjøre det nye funnet, stemmer i:

To av arkeologene bak funnet, Jonas Christensen og Nanna Holm. (Foto: Danmarks Borgcenter)

– Jeg er ganske overbevist om at det er flere borger fra vikingtiden. Om det er samme type eller nære slektninger, det er jeg spent på. Men jeg tror det dukker opp flere vikingborger i fremtiden.

Kan ligge spredt rundt i Danmark

De to arkeologene får støtte fra en kollega fra Vesthimmerland Museum, Bjarne Henning Nielsen.

– Man må anta at det er flere borger. Det ville være naturlig med en borg mellom Skanderborg og Aarhus, men det kunne også være at vi skulle se mer mot Sverige eller Norge.

Har utfordret fortellingen om Danmark

Funnet av den femte ringborgen fra vikingtiden, Vallø Borgring ved Køge, har utfordret fortellingen om Danmark i vikingtiden. For mange var det en ubestridelig sannhet at det bare fantes fire av de såkalte «trelleborgene».

Men Vallø Borgring gjemmer kanskje på flere oppdagelser. Borgen er nemlig fortsatt ikke datert, noe som vil si at man fortsatt ikke kan fastslå med sikkerhet når den er bygget.

Skulle den vise seg å stamme fra et annet årstall enn de andre borgene, som er fra om lag år 980, reiser det spørsmål om Harald Blåtann er byggherren. Det mener man er tilfellet for de andre trelleborgene: Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense, Aggersborg i Aarhus og Trelleborg ved Slagelse.

– Det spennende blir om dateringen kommer til å bekrefte den historien vi kjenner, eller om det kan ha vært andre konger som har bygget lignende borger, sier Søren Sindbæk.

Kan være en hybrid

Prøver fra forkullet tre fra Vallø Borgring er nå sendt til analyse, og disse vil snart gi oss svaret. På mange måter ligner den femte ringborgen de andre, og det er derfor mulig at dateringen vil vise seg å være helt etter boken og bekrefte historien om Blåtanns regime.

Men det er også grunn til å mistenke at dateringen kommer til å vise noe helt annet, forteller arkeolog Nanna Holm:

De danske ringborgene er helt sirkulære og har karakteristiske hus inne i seg.

I Sverige kjenner vi til to borger som ligner de danske – Borgeby og Trelleborg – men den ene er ikke 100 prosent sirkulær. Det er ikke hus i Borgeby og Trelleborg.

Her kan du se et overblikk over ringborgenes plassering i Danmark – samt de to borgene i Sverige, som skiller seg fra de danske på noen avgjørende punkter. Vallø Borgring kan vise seg å være en hybrid mellom de danske og de skånske borgene. (Foto: (Illustrasjon: Mette Friis-Mikkelsen Videnskab.dk))

Vallø Borgring er helt rund, som de andre danske, men man har inntil videre ikke funnet noen hus inne i den. Den kunne dermed utgjøre en hybrid mellom de danske og de svenske borgene.

– Spørsmålet er om borgen er fra Harald Blåtanns tid og ikke har blitt ferdig, eller om representerer en hybrid mellom de danske og de skånske, med en andre byggherre. For da har vi faktisk et forbilde for borgene i Sverige, noe vi ikke har hatt før, sier Nanna Holm.

Vallø Borgring ser dessuten ut til å mangle en vollgrav, noe de andre trelleborgene har. Det kan imidlertid skyldes at den var beskyttet på tre sider av et elveløp som var en «naturlig» vollgrav.

Vi må forstå borgene på en ny måte

Søren M. Sindbæk og Nanna Holm viser resterne av brendte planker ved den ene borgporten. (Foto: Danmarks Borgcenter)

Alt i alt mener forskerne at vi bør vurdere om vi har hatt en for snever forståelse av de andre trelleborgene. 

For selv om det er mange likhetstegn, er det også flere ting som skiller dem, forteller Søren Sindbæk.

– Jeg tror dette kan være inngangen til å forstå de andre borgene på en ny måte. Det er en tendens til å si at en virkelig trelleborg skal ha alle trekkene til de andre, men i og med at vi oppdager nye ting, vil vi kanskje se at borgene har vært del av en bredere strategi og ikke én samlet plan, sier Sindbæk.

Kan gi ny kunnskap.

Forskerne vet at det ikke er alle som vil være like begeistret for tanken om alternative måter å oppfatte de danske vikingborgene på. Men, fastslår Nanna Holm, hvis dateringen på Vallø Borgring viser seg å være annerledes fra de andre – så må man det.

– Når noe har stått i historiebøkene i 60 år, er det klart at det kan være vanskelig å venne seg til tanken; men hvis vi får en datering som sier noe annet, så må man jo forholde seg til det. Det var jo også vanskelig å venne seg til tanken om at jorden var rund. 

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS