Utdrag fra veggen i det grønne rommet. Dette viser en variant av isfugl som dykker ned for å fange en fisk.

Er denne veggen en flere tusen år gammel egyptisk naturdokumentar?

Denne kunsten er over 3.400 år gammel, og den gir et svært presist bilde av flere fuglearter som levde ved Nilen. Men den er ikke helt presis, ifølge ny studie.

Veggen befinner seg i et hjørne av et digert palass i den forlatte ruin-byen ved Amarna i dagens Egypt.

Byen ble bygget opp av skandale-faraoen Akhenaten på 1300-tallet f.Kr som hovedstaden Akhetaten, ifølge Store Norske Leksikon.

Et av byggene her kalles Det nordlige palasset, et digert bygg med mange store rom, organisert rundt en sentral bakgård. Det var sannsynligvis en av Akhenatens døtre som bodde her, og bygningen ble gravd ut på 1920-tallet.

I et av rommene ligger det som kalles Det grønne rommet. Her er det deler av overlevende veggmalerier som har forbauset folk i lang tid, spesielt etter at det ble gjenoppdaget og beskrevet for et større publikum ute i verden.

Under kan du se hvor Amarna ligger i dagens Egypt

Maleriene viser blant annet fugler og planter i stor detalj, ifølge en ny studie i tidsskriftet Antiquity. Forskerne fra blant annet Naturhistorisk museum i Oxford har prøvd å artsbestemme fugler og planter, og undersøke om avbildningene gir et realistisk bilde av fuglene slik de lever ute i naturen.

Forskerne advarer samtidig mot nettopp denne typen nøyaktig artsbestemmelse av gamle veggmalerier, siden det sannsynligvis er en del kunstnerisk frihet inne i bildet.

Forskerne prøver også å spekulere i hva dette rommet var for noe og hvordan det kan ha blitt brukt. Samtidig avdekker de litt kunstnerisk frihet blant de svært naturalistiske bildene.

Ruinene av Det nordlige palasset ved Amarna. Det ble gravd ut på 1920-tallet. Da ble også veggmaleriet avdekket.

Isfugl og duer

Noen av de mest framtredende fuglene på maleriene er også svært detaljert og naturalistisk framstilt, mener forskerne. De går ut fra at det var kunstnernes intensjon å framstille fuglene på en så korrekt måte som mulig.

Noen arter er lette å identifisere og har vært nevnt av tidligere studier på kunsten i Det nordlige palasset. Her er det snakk om en variant av isfugl som lever ved Nilen. Fuglen kalles kingfisher, og den er avbildet midt i et stup.

Forskerne mener at kunstnerne har prøvd å framstille en fugl som er godt kjent for oss oppe i nord også: Linerlen. Denne lille trekkfuglen pendler mellom Europa på sommeren og deler av Nord-Afrika på vinteren.

Samtidig viser kunstnerne mye duer blant papyrus-planter og andre vekster som trives langs elvebredden. Dette henger ikke helt på greip, ifølge forskerne. Det er sannsynligvis snakk om klippeduer, men de hører ikke hjemme langs elvebredden.

De hører til i det tørre høylandet, hvor de lager reir blant klipper. Enten er det snakk om kunstnerisk frihet som skal tilføre bildet en stemning av natur, eller så kan det referere en historisk hendelse.

Forskerne viser til historiske kilder som nevner store flokker med duer som noen ganger havnet i Sinai og Nil-området. Så det kan være en representasjon av dette, men det er bare spekulasjon.

Utdrag fra veggmaleriet som viser duer blant plantene langs en elvebredde.

Uansett mener forskerne at det såkalte grønne rommet sannsynligvis kunne skapt en helt spesiell atmosfære da det var i bruk. De understreker at veggmaleriene minner om en romersk villa fra det siste århundret f.Kr, kalt Villa di Livia.

Denne villaen var kjent for sine scener av vakre hager på veggmaleriene, som kan ha skapt en sammenhengende naturscene sammen med hagene på utsiden.

Forskerne spekulerer i om Det grønne rommet ble brukt til å skape en avslappet og luksuriøs atmosfære i palasset.

Referanse:

Stimpson, Kemp: Pigeons and papyrus at Amarna: the birds of the Green Room revisited. Antiquity, 2022. DOI: 10.15184/aqy.2022.159. Sammendrag

Powered by Labrador CMS