Han holder en fallos i hånda og er omringet av leoparder med flekkende tenner. Hva skjer i dette 11.000 år gamle relieffet?

Denne kunsten er laget av noen av verdens første bønder

Den 11.000 år gamle kunsten i dagens Tyrkia kan fortelle en historie. Nå har forskere sett nøyere på den.

I det sørlige Tyrkia ligger det ruiner etter noen av de aller tidligste, kjente jordbrukssamfunnene.

Göbekli Tepe er et av de aller første antatte templene bygget av mennesker. Det ligger også i dette området og har blitt verdenskjent på grunn av sine digre steinpilarer og steinkonstruksjoner.

Göbekli Tepe ble bygget for mer enn 11.000 år siden. Til sammenligning er den store Kheops-pyramiden i Egypt rundt 4.600 år gammel og de første store bystatene i Mesopotamia dukket opp for rundt 6.000 år siden, ifølge New Scientist.

I disse områdene oppsto kanskje de aller tidligste samfunnene som gikk gjennom overgangen fra jeger- og sankersamfunn til jordbrukssamfunn. Du kan lese mer om hvem disse menneskene var på forskning.no.

Flere andre arkeologiske utgravninger har avdekket ruiner og rester etter folkene som levde her. I 2021 ble en landsby ved den moderne byen Sayburç gravd ut av arkeologer ved blant annet University of Istanbul.

Fra utgravningen. Her har arkeologene avdekket halvparten av gulvet til forsamlingshuset, som er skåret ut av kalkstein, og ligger under mer moderne bygg. Bildet er skåret inn i benken du ser på bildet.

Her fant forskerne bygninger som ikke hadde sett dagens lys på rundt 11.000 år. Det har bodd folk her i like lang tid. Arkeologer har også funnet rester etter en romersk bosetning, men den er bare noen få tusen år gammel.

Arkeologene har blant annet avdekket et større byggverk som de tror var et forsamlingshus. Det er rundt 11 meter i diameter og laget av kalkstein. Inne i bygget står en lang steinbenk.

Siden på benken er dekorert med store og intrikate relieffer. Disse kunstverkene er beskrevet i en ny artikkel i tidsskriftet Antiquity.

Forskerne mener det kan være snakk om et veldig tidlig eksempel på historiefortelling gjennom kunst. Relieffene har overlevd i nesten 11.000 år, men hva betyr kunstverket?

Hele bildet. Til venstre ser du en okse, mens scenen med leopardene er til høyre.

Tolkninger og fallossymboler

Bildene går over et langt panel og viser to menneskeskikkelser sammen med flere leoparder og okser. Forskerne mener det kan være snakk om en historie som utvikler seg.

Den ene personen er omringet av leoparder som vender mot personen. Personen holder noe som ser ut som en penis i høyrehånda. Akkurat hvorfor han gjør dette er usikkert.

Tennene til leoparden er framhevet, mener forskerne. Dette tolker arkeologene som at det aggressive og farlige er framhevet i bildet.

Det samme gjelder oksen som ser ut som den truer den andre personen. Hornene til oksen er spesielt framtredende i bildet. Personen er vendt mot oksen og holder noe som kan se ut som en slange i hånda, ifølge forskerne.

Det med å framheve de farligste egenskapene til dyrene i bildet er kjent fra andre funnsteder i området, ifølge forskerne.

Siden figurene og dyrene vises fram på denne måten, mener forskerne dette er snakk om en sammenhengende fortelling.

Men historien er ikke akkurat klar ut fra bildene. Forskerne tror det kan være snakk om en eller flere hendelser eller fortellinger som fortelles sammen. Det kan være snakk om en muntlig overlevert historie som er avbildet.

I dette området i dagens Tyrkia er det funnet flere slike avbildninger av mennesker og dyr sammen fra omtrent den samme tidsperioden.

Det mulige tempelet som kalles Göbekli Tepe

Men forskerne understreker at relieffet fra Sayburç er spesielt siden det tilsynelatende forteller en historie i en horisontal retning.

Det er også en kobling til det kjente funnstedet Göbekli Tepe. Den ene figuren er dekorert med noen linjer med vinkler på overkroppen. Arkeologene peker på at det samme mønsteret går igjen på visse pilarer fra det mulige tempelet.

Referanse

Özdoğan: The Sayburç reliefs: a narrative scene from the Neolithic. Antiquity, 2022. DOI: 10.15184/aqy.2022.125. Sammendrag

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS