Den skadete hodeskallen til Sekenenra Taa II. På pannen kan du se et av kuttskadene, som sannsynligvis ble påført med våpen.

Denne faraoen døde en voldsom død

Mumien av den egyptiske faraoen Sekenenra Taa II bærer preg av en voldsom avslutning på livet. Nå er han undersøkt på nytt, ved hjelp av CT-skanning.

Rundt år 1558 f.Kr. døde faraoen Sekenenra Taa II. Akkurat hva som skjedde, er sannsynligvis ikke mulig å finne ut av, men levningene forteller noe av historien.

Mumien ble funnet i 1881 i Deir el-Bahri, et stort gravkompleks i nærheten av andre, kjente egyptiske kongegraver. Faraoen var gravlagt sammen med mange andre kongelige, og ble identifisert på grunn av inskripsjonene på likkledet.

Sekenenra Taa II var i dårlig forfatning, og kroppen bar preg av å ha blitt behandlet på en raskere og mer improvisert måte enn det som var vanlig for kongelige, ifølge denne studien publisert i Journal of Clinical Pathology.

Blant annet ble ikke hjernen fjernet, noe som var vanlig blant elitene som ble mumifisert. Dette kan henge sammen med hvordan faraoen døde.

Utdrag fra liksvøpet til faraoen

Store våpenskader

Men det mest oppsiktsvekkende med mumien er de store skadene som sannsynligvis førte til faraoens død. Han har flere, store spor etter våpenskader, blant annet to store kutt i pannen.

Denne mumien har blitt undersøkt flere ganger, og det er tidligere etablert at faraoen ble hugget med en Hyksos-øks, selv om flere typer våpen kan ha vært involvert. Dette er et våpen som stammer fra Hyksos-folket, som styrte deler av Egypt på denne tiden, da Sekenenra Taa II var i live.

Dette var en kaotisk tid i egyptisk historie, og riket var brutt opp. Perioden kalles den andre mellomepoken, og varte i en hundreårsperiode fra 1650 til 1550 f.Kr.

Sekenenra Taa II skal ha styrt en del av det sørlige riket i en kort periode, og flere undersøkelser tyder på at han kan ha blitt drept under et slag mellom rikene, selv om dette er usikkert.

Kroppen har blitt undersøkt på ny av egyptiske arkeologer, hvor de blant annet har sett på mumien i en CT-scan. Resultatene er publisert i tidsskriftet Frontiers in Medicine.

Og de avdekket noen helt nye aspekter ved faraoen.

Flybilde av Deir el-Bahri, området der faraoen ble funnet. Her er det flere templer, og området kalles en nekropolis.

Bundne hender

Røntgenbilde av faraoen.

CT-bildene tyder på at faraoen var i 40-årene da han døde, og forskerne fant noe som skjulte seg under balsameringen.

Hendene til faraoen hadde blitt pakket inn, og innsvøpningen skjulte at hendene var sterkt skadet. Arkeologene tolker dette som at hendene kanskje var bundet, og faraoen kan ha vært tatt til fange, men dette er spekulasjoner.

De mener også at skadene passer med Hyksos-øksene, og de spekulerer i om faraoen ble hugget i ansiktet som en fornærmelse.

Samtidig har sannsynligvis selve behandlingen av liket blitt gjort på en av de kongelige balsameringsstedene, også fordi skadene er skjult av mummifiseringen. Men det tok en stund før kroppen fikk denne behandlingen. Dette kan bety at faraoen døde på en slagmark, og måtte fraktes til et mer passende sted.

Referanser:

Saleem mfl: Computed tomography study of the mummy of King Seqenenre Taa II: New insights into his violent death. Front. med, 2021- DOI: 10.3389/fmed.2021.63752. Sammendrag

Powered by Labrador CMS