7000 år gammel tuberkulose

Knokler fra en ung mann som døde for 7000 år siden viser spor av tuberkulose.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ingen vet hvor lenge tuberkulose har fulgt menneskene, men sykdommen har etter alt å dømme vært med oss i mange tusen år.

Spor av tuberkulose har vært påvist i ett tusen år gamle levninger av mayaindianere i Mexico og hos egyptiske mumier.

Nå er et av de aller eldste spor av tuberkulose avdekket i et skjelett fra en ungarsk steinaldergrav.

Forskere har i dette steinalderskjelettet funnet endringer i beinvev i knoklene som knyttes til tuberkulosebakterien. Sporene er funnet både i ribbein og de lange knoklene i armer og bein. De har også gjort funn av DNA og andre biologiske markører som peker i samme retning.

Fryktet sykdom

Tuberkulose var lenge en fryktet folkesykdom i Norge, men ble så godt som utryddet i etterkrigstida.

I andre deler av verden er imidlertid tuberkulose fortsatt et stort helseproblem.

Sykdommen finnes også hos storfe og det er mulig at tuberkulose er en av sykdommene som menneskene ble utsatt for da de begynte med husdyr.

Steinaldergrav

Den nye studien som nå er publisert i tidsskriftet PLOS One er basert på studier av fra et arkeologisk funnsted i det sørlige Ungarn.

Funnstedet er datert til mellom 5000 og 4500 f. Kr. Det er funnet mange graver i området, og et stort antall skjeletter er undersøkt. Grav 64 er navnet på graven der skjelettet med spor etter tuberkulose er funnet.

- Både skallen og bekkenet indikerte at dette var en mann, skriver forskerne.

Knoklene og tennene forteller at mannen kan ha vært 19 eller 20 år da han døde, og at han var cirka 165 cm høy.

Studien sier ikke noe om tuberkulosen var dødsårsaken.

Tungt arbeid og sykdom

Boplassen knyttes til en steinalderkultur kalt Tisza, oppkalt etter en elv i området.

På denne tida hadde jordbruk en lang forhistorie i denne delen av Europa og hadde langt på vei erstattet jakt og fiske som levevei.

Det er ikke oppgitt om man antar at gravene i området stammer fra jordbrukere eller jegere.

Knoklene tyder imidlertid på at menneskene levde fredelige liv med tungt fysisk arbeid og høy hyppighet av sykdommer og dårlig tannhelse.

Dette er kjennetegn som mange arkeologer mener preger tidlige jordbrukssamfunn.

Kvinne og barn

De aller eldste funn av tuberkulose hos mennesker er ikke fra Europa, men fra dagens Israel og steinalderboplassen Atlit-Yam. Der er det funnet spor av tuberkulose i skjelettene hos en 25 år gammel kvinne og et ett år gammelt barn.

Atlit-Yam var i bruk for mellom 9300 og til 8100 år siden. På grunn av havet har steget ligger den nå under vann utenfor den israelske kysten.

I det aller meste av menneskets historie har vi ikke hatt noen effektiv behandling å stille opp med i forhold til tuberkulosebakterien.

På 1900-tallet gjorde nye behandlingsmetoder og vaksiner og økt levestandard at sykdommen ble kraftig redusert i rike, vestlige land. I Norge var tuberkulose en vanlig sykdom fram til 1950.

I andre deler av verden er tuberkulose en stor utfordring, ofte i kombinasjon med HIV-smitte. Årlig regnes det med nesten ni millioner nye tilfeller av tuberkulose globalt og 1,4 millioner dødsfall som følge av sykdommen.

Referanse:

Muriel Masson et. al.: “Osteological and Biomolecular Evidence of a 7000-Year Old Case of Hypertrophic Pulmonary Osteopathy Secondary to Tuberculosis from Neolithic Hungary,” PLOS One, 30. oktober 2013.

Powered by Labrador CMS