Mumien til ismannen Ötzi utstilt ved South Tyrol Museum of Archaeology i Bolzano i Italia.

Ismannen fra Alpene: Ötzi-museet tror ikke det er så mange flere ismumier der ute

Det som skjer i isfonner i norske fjell, er ikke nødvendigvis overførbart til Alpene og fjellpasset der den 5.300 år gamle ismumien Ötzi ble funnet, ifølge Andreas Putzer ved Ötzi-museet.

I en ny studie om ismannen Ötzi som ble publisert i forrige uke, hevder forskerne at mens Ötzi er eksepsjonell, så er forholdene rundt funnet nokså ordinære for funn i isen.

Den eksepsjonelt godt bevarte kroppen smeltet ut av isen i 1991. Den originale historien forteller at kroppen ble eksepsjonelt godt bevart som følge av en rekke unike omstendigheter.

– Det er ikke nødvendig med alle disse miraklene, sa Lars Pilø til forskning.no.

– Ötzi ble bevart av helt vanlige prosesser.

Den nye studien hevder for eksempel at Ötzi ikke døde i forsenkningen der han ble funnet og at det ikke var en plutselig nedkjøling av klimaet som førte til at han frøs til is raskt. Forskerne konkluderer også med at det ikke var en bevegelig isbre over Ötzi, som forsenkningen beskyttet mot – men at Ötzi i stedet lå i flere tusen år gammel kald is som ligger fast.

– Det er ikke særlig mye nytt i denne studien, sier Andreas Putzer til forskning.no.

Han er en del av den vitenskapelige avdelingen ved South Tyrol Museum of Archaeology i Bolzano i Italia, også kjent som Ötzi-museet.

Han synes likevel at deler av konklusjonene er kontroversielle.

– Det er så klart kontroversielt at de hevder at ismannen døde et annet sted enn i forsenkningen og at det i stedet var smelteprosesser som førte til at han havnet der han ble funnet. Vi tror ikke det skjedde på den måten, slår Putzer fast.

Holder fast ved dødsstedet

Ifølge den opprinnelige teorien rundt funnet, døde Ötzi i forsenkningen der han ble funnet. Putzer peker på to forhold som støtter teorien:

Måten tingene til ismannen var plassert på, tyder på at det var Ötzi selv som hadde lagt dem akkurat der.

– Buen til ismannen var i en vertikal posisjon, og noen av tingene var plassert på en stein, med vilje. Det er ganske lite trolig at smelteprosesser førte tingene akkurat dit, sier Putzer.

Og så ligger det en stor stein i veien.

– Hvis du kjenner dette funnstedet godt, ser du raskt at denne teorien er umulig. Det var en stor stein rett over forsenkningen som ville ha stoppet kroppen fra å falle ned i forsenkningen, sier Putzer.

Andreas Putzer jobber som konservator ved South Tyrol Museum of Archaeology i Bolzano i Italia.

Norske fjell er ikke Alpene

Putzer er derimot enig i at tingene til ismannen kan ha blitt ødelagt av press fra isen.

– Is har en effekt på konservering, det er jeg enig i, sier han.

– Dette har de jobbet godt med på dette funnstedet i Norge, og de har vist hva som kan skje med ødelagte gjenstander.

Den nye studien hevder altså også at Ötzi lå i en isfonn, prehistorisk is som ikke beveger seg – heller enn at han lå beskyttet i forsenkningen fra en isbre i bevegelse.

– Ja, det kan godt hende det var en isfonn, sier Putzer.

– Jeg er ikke en glasiolog, det kan hende det var en isfonn og ingen bre i bevegelse, jeg kan ikke si om de har rett eller ikke. Men det endrer ingenting ved historien om ismannen, hevder han.

– Det eneste nye i denne studien er teorien om at gjenstandene ikke ble funnet i sin originale posisjon, og dette er vi bare delvis enige i. Ismumien døde nok ikke akkurat der han ble funnet – han døde nok nærmere gjenstandene. Men han døde ikke utenfor forsenkningen, han døde ikke langt unna funnstedet. Det er det vi tror, sier Putzer.

Å overføre kunnskap fra norske funnsteder til funnstedet i Alpene der Ötzi lå, er problematisk, mener konservatoren.

– Det er ikke så lett å overføre kunnskapen fra et funnsted til et annet, særlig hvis du aldri har sett funnstedet, sier han.

Forsenkningen sett fra vest. Stedet der Ötzi ble funnet, er markert med en rød prikk.

Vi har visst dette siden 90-tallet

At ismannen har ligget i vann, er heller ikke nytt – men museet og den nye studien er litt uenige om når dette skjedde.

Den nye studien hevder at Ötzi smeltet inn og ut av isen de første 1.500 årene etter dødsfallet.

– Vi har visst siden 90-tallet at han lå i vann på et eller annet tidspunkt, det er derfor han mistet alt hår og negler, sier Putzer.

– Vi vet ikke akkurat når det skjedde, men det er to varme perioder etter at ismannen døde, den første er rundt 1500 før Kristus, og den andre er under romertiden.

Den nye studien hevder også at det ikke var en endring i klimaet som gjorde at han frøs så raskt.

– Det med endring av klimaet, det er vanskelig å si – men han ble ikke spist av dyr, og selv ikke fluer la egg i kroppen hans. Derfor antar vi at han må ha blitt raskt dekket av snø. Det var en endring i klimaet, sier Putzer.

Ingen tro på flere ismumier

Og til slutt: Andreas Putzer har ingen tro på at det er så mange flere ismumier som Ötzi der ute.

– Vi finner menneskekropper bare hvis det har skjedd en ulykke eller hvis noen har blitt drept, som var tilfellet med Ötzi. Mennesker overlevde ellers generelt å krysse isen i disse fjellpassene, sier Putzer.

– Så jeg tror ikke vi kommer til å finne så mange flere ismumier fremover.

Putzer sier at når ny kunnskap om Ötzi har kommet frem, så har museet oppdatert utstillingene sine.

– Jeg så at noen skrev at denne nye forskningen betyr at vi må endre historien om Ötzi. Det er ikke vi enige i. Vi er godt oppdaterte, og denne nye forskningen trenger ikke å innlemmes i utstillingen, sier han.

– Men vi er veldig åpne for nye teorier og perspektivene til kollegaer. Disse forskerne må gjerne kontakte oss, så kan vi kanskje gjøre noe sammen i fremtiden.

En familie ser på rekonstruksjonen av Ötzi i museet i Bolzano.

Nye teorier møter alltid motstand

Lars Pilø, en av arkeologene bak den nye studien, er ikke så veldig overrasket over responsen fra Ötzi-museet.

– Nye vitenskapelige teorier vil alltid møtes med noe motstand. Så vi får bare vente og se hvordan den vitenskapelige kunnskapen her utvikler seg fremover, om synspunktene flytter seg etter hvert, sier han.

Pilø synes det er merkelig at museet insisterer på at Ötzi døde der han ble funnet.

– Det vi skriver, er at isen smelter, og da flytter ting på seg. Han kan ha ligget rett over forsenkningen og smeltet ned i den, det er ikke noe veien for å foreslå det, sier han.

– Det undrer meg litt at de hele tiden snakker om at han må ha dødd der nede og at tingene må ha ligget sånn som de ble funnet. Vi har visst lenge nå, også fra tidligere publisert forskning, at dette ikke er tilfelle.

Pilø viser til forskning som har etablert at Ötzi døde på våren eller sommeren, da fjellene ville ha vært fulle av snø.

– Du kan ikke dø i en forsenkning hvis den er full av snø, sier Pilø.

– Og det er jo ikke sånn at når vi finner gjenstander i isen, så ble de en gang plassert akkurat der av noen. De har alltid blitt flyttet rundt på av naturkreftene, på den ene eller andre måten.

Naturlige prosesser er like på ulike funnsteder

Pilø er også uenig i at det er problematisk å sammenligne funnsteder.

– Vi henviser til andre fjellpass i Alpene, og et av funnstedene vi henviser til i Norge, Lendbreen, er også et fjellpass, akkurat som Tisenjoch der Ötzi ble funnet, sier han.

– Flesteparten av de naturlige prosessene på brearkeologiske funnsteder vil være like på tvers av regioner og kontinenter. Ötzi-stedet er vel dokumentert og publisert, så det er fullt mulig å danne seg en informert mening om det uten å ha vært der fysisk, sier Pilø.

At Ötzi kan ha smeltet ut av isen ved et senere tidspunkt, er nevnt i den nye studien, sier Pilø.

– Selv Konrad Spindler nevner dette i en artikkel publisert etter hans død, i 2009. Det som er nytt, er at vi har kombinert radiokarbondateringer fra bunnen av forsenkningen med analyser av sedimenter for å vise når den har åpnet seg.

Pilø synes det er interessant at museet er enig i at gjenstandene har blitt ødelagt av press fra isen.

– Dette er noe som ikke har blitt mye diskutert andre steder, sier den erfarne arkeologen.

Men han synes det er rart at Putzer ikke er mer interessert i hva slags is Ötzi lå i.

– Hva slags type is som karakteriserer et funnsted, er helt vesentlig kunnskap for å forstå de naturlige prosessene som kan påvirke et funn. Så her må jeg si at jeg er uenig i at dette ikke forandrer historien til ismannen, sier Pilø.

Tiden vil vise

Tilbakemeldingen har så langt stort sett vært positiv, sier Pilø. Noen forskere har kommentert at deres undervisning om Ötzi må endres etter publiseringen av den nye studien.

– Det virker som om museet kommer til å holde seg til den gamle historien, og det er helt greit. Så får tiden vise hvordan kunnskapen om Ötzi utvikler seg, sier Pilø.

Han fastholder at det er en mulighet for at nye mumier dukker opp i isen.

– De fant et menneskebein i et fjellpass nær der Ötzi ble funnet, så det er jo ikke sånn at folk ikke har dødd i disse fjellpassene, sier han.

– Ötzi er så klart et sjeldent og unikt funn. Vårt poeng var å vise at det ikke er resultatet av ekstraordinære forhold.

------

Denne saken ble først publisert på engelsk på Sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS