En av tretavlene som forskerne har undersøkt. Til høyre fire forstørrede skrifttegn.

Påskeøya-innbyggerne kan ha funnet opp et eget skriftspråk

Ingen har klart å tyde skriften. Men italienske forskere har nå kommet på sporet av hvor gammel den kan være.

Rongorongo-skriften finnes i dag på 30 kjente objekter av tre.

Et sentralt spørsmål har vært om dette skriftsystemet ble oppfunnet før de første europeiske reisende nådde Påskeøya på 1800-tallet.

Fra før europeerne kom

Forskerne har radiokarbondatert fire Rongorongo-tavler som ligger oppbevart i Roma.

En av tavlene mener de at sikkert kan dateres til midten av 1400-tallet. De andre tre tidfester forskerne til 1800-tallet.

Dermed konkluderer forskerne med at Rongorongo-skriften kan ha blitt oppfunnet før europeere kom til øya i det østlige Stillehavet.

Verdens mest isolerte sted

Påskeøya – eller Rapa Nui som de opprinnelige innbyggerne selv kaller øya – er blitt sett på som det mest isolerte stedet på jorda hvor det bor et litt større antall mennesker. 

Man antar nå at øya ble befolket rundt år 1200.

Selv kalte de første innbyggerne øya Te Pito o te Henúa – «Verdens navle».

DNA hos befolkningen peker i retning av at innbyggerne kom fra andre deler av Polynesia – øyene i den midtre delen av Stillehavet. 

En annen tavle med Påskeøya-skriftspråket.

Språk, arkeologiske funn og DNA kan sammen tyde på at polynesierne opprinnelig reiste ut fra øya Taiwan utenfor Kina.

Nordmannen Thor Heyerdahl sin teori var at folk fra Sør-Amerika hadde kommet til Påskeøya på balsaflåter. Dette forsøkte han å bevise, blant annet med Kon Tiki-ekspedisjonen i 1947.

Ligner ikke på noe annet

Rongorongo ligner ikke på skrift noe annet sted i verden. Men den har paralleller i Påskeøyas egen gamle bergkunst, påpeker de italienske forskerne.

At en av tavlene i Roma nå kan dateres til 1400-tallet, plasserer den altså på et tidspunkt lenge før europeerne kom til øya.

Kanskje kan Rongorongo-skriften gi oss mer innsikt i hvordan skriftspråk har oppstått.

Forskerne understreker at de ikke har kommet med noe endelig bevis for at innbyggerne på Påskeøya oppfant dette skriftspråket, helt uten påvirkning utenfra. 

Rongorongo-skriften er dermed fortsatt et uløst mysterium.

Referanse:

Silvia Ferrara m.fl: «The invention of writing on Rapa Nui (Easter Island). New radiocarbon dates on the Rongorongo script», Nature Scientific Reports, februar 2024.

Powered by Labrador CMS