Et rekonstruert neandertalerskjelett til høyre og et menneskeskjelett står venstre på Museum of Natural History i New York, USA.

Hvor lenge levde neandertalere og moderne mennesker sammen i Europa?

Forskere har brukt nye analysemetoder for å finne ut mer om menneskeartenes historie i hjertet av Europa.

Tidligere har eksperter trodd at neandertalere og moderne mennesker må ha levd sammen i mellom 5.000 og 6.000 år, skriver forskerne i studien. Nye resultater viser nå noe helt annet.

Neandertalerne levde i Europa i flere hundre tusen år før moderne Homo sapiens kom til kontinentet. De var våre nærmeste slektninger blant menneskeartene. Den svenske forskeren Svante Päabo vant nylig nobelprisen for arbeidet med å kartlegge neandertaler-genene. Det kan du lese mer om på forskning.no.

De tidligste neandertaler-sporene i Europa er mer enn 400.000 år gamle, og de levde på kontinentet svært lenge. Den siste neandertaleren i Europa kan ha levd for rundt 30.000 år siden i huler på Gibraltar, ifølge denne studien fra 2011.

Men det må ha skjedd et eller annet for mellom 40.000 og 50.000 år siden. I løpet av denne perioden ble neandertalerne stort sett byttet ut med moderne mennesker i størsteparten av Europa.

I en ny studie har forskere prøvd å finne ut hvor lenge de to menneskeartene levde sammen i dagens Frankrike og nord i Spania.

Forskerne bak studien, som er publisert i tidsskriftet Scientific Reports, bruker nyere og mer presise dateringsgrunnlag og kjører resultatene gjennom forskjellige statistiske analyser. De kommer fram til at denne perioden kan ha vart så kort som mellom 1.400 og 2.900 år.

De anslår at neandertalerne forsvant fra dette området for rundt 39.800 år siden, mens moderne mennesker dukket opp for første gang for rundt 42.000 år siden.

De tidligste, kjente sporene etter moderne mennesker i Europa, finnes i dagens Bulgaria, og er rundt 45 000 år gamle.

Forskerne fra blant annet University of Leiden og University of Cambridge mener dette underbygger ideen om at det faktisk var en tidsperiode hvor moderne mennesker og neandertalere levde samtidig på samme sted.

Verktøy og rester

Denne nye studien er blant annet basert på reviderte dateringer av opp mot 60 funn som knyttes til både neandertalere og moderne mennesker i disse områdene i Europa.

Dette handler om ulike arkeologiske gjenstander og verktøy som kan knyttes til forskjellige menneskearter og funnene er datert ved hjelp av radiokarbon-metoden.

Denne metoden går ut på at alt levende tar til seg radioaktiv karbon som finnes rundt oss mens det lever. Det slutter dagen treet, dyret eller mennesket dør, og det radioaktive karbonet begynner å forsvinne.

Basert på hvor mye som er forsvunnet, går det an å anslå hvor lenge siden noe var i live. Men for å kunne gjøre gode anslag må dateringene kalibreres. Dette er komplisert, men du kan lese mer om hvordan dette fungerer på forskning.no.

For ikke så lenge siden kom det mer presise kalibreringskurver som skal gi mer nøyaktige radiokarbondateringer.

Forskerne har brukt disse oppdaterte dateringene til å bygge opp en datamodell som viser det mest sannsynlige tidsrommet det fantes både neandertalere og moderne mennesker samtidig i Nord-Spania og Frankrike.

Grotte du Renne i Bourgogne i Frankrike. Her har det blitt funnet verktøy etter neandertalere, og det regnes som et viktig funnsted.

Hva skjedde?

Denne studien sier ingenting om hva som skjedde i disse årene eller hvor mye kontakt de forskjellige menneskeartene hadde.

Det som er sikkert, er at moderne mennesker og neandertalere fikk barn med hverandre og at en rekke gener fra neandertalerne har blitt med videre. Dette kan ha gitt oss flere egenskaper og sårbarheter for sykdommer.

Men på et tidspunkt forsvant altså neandertalerne. En teori har gått ut på at de moderne menneskene utryddet neandertalerne, men nyere forskning viser at blant annet et kaldere klima kan ha spilt en større rolle. Du kan lese mer om teoriene om hvorfor neandertalerne forsvant på forskning.no.

Referanser:

Djakovic mfl: Optimal linear estimation models predict 1400–2900 years of overlap between Homo sapiens and Neandertals prior to their disappearance from France and northern Spain. Scientific reports, 2022. DOI: 10.1038/s41598-022-19162-z

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS