Kanskje var det vann og andre geografiske hindringer som gjorde at neandertalerne ikke slo seg ned i Skandinavia. Temperaturen var nemlig ikke noe problem. (Foto: Science Photo Library, NTB scanpix)

Skandinavia var varmt nok for neandertalere

Nye klimaberegninger viser at det sørlige Skandinavia har vært varmt nok til at neandertalere kunne bosette seg her.

Har det bodd neandertalere i det som i dag er det sørlige Skandinavia? Det er et spørsmål har opptatt vitenskapsfolk lenge.

Skeptikere har hevdet at Skandinavia var for kaldt. Men ny forskning viser at det ikke stemmer.

Trine Kellberg Nielsen, som er doktorgradsstudent i forhistorisk arkeologi ved Aarhus Universitet i Danmark, har brukt klimamodeller til å beregne hvor neandertalere kan ha bodd.

Forskningen er nettopp publisert i tidsskriftet Quaternary International, med en diskusjon om neandertalere kunne ha bodd nord for den 55. breddegrad.

Kan ha bodd her

– Det nye er at vi har brukt avanserte utbredelsesmodeller for dyre- og plantearter til å beregne hvor neandertalere kan ha bosatt seg. Ut fra kjente bosteder er det mulig å beregne hvilke forhold de levde under, forteller Nielsen.

Forfatterne har sett på en periode for om lag 120 000 år siden.

– De kan ha bodd i det sørlige Skandinavia i en mellomistid. Det er ingen klimagrense i det sørlige Jylland, fastslår Nielsen.

Det kan likevel ha vært andre fysiske grenser som har holdt neandertalere ute av Norden.

– I en mellomistid, da temperaturen har vært høyere, har vannstanden også vært høy. Det sørligste Jylland kan ha vært dekket av vann. Så det kan ha vært et hav neandertalerne ikke har kunnet krysse, sier Kellberg.

Fleksible og tilpasningsdyktige

Det er aldri funnet rester av neandertalere i Skandinavia, sier Trine Nielsen, men de har bodd i Nord-Tyskland.

– Neandertalernes utbredelse er veldig langvarig. De overlevde i 200 000 til 300 000 år, under mange ulike forhold. Det arkeologiske materialet vi har, viser at de var fleksible og tilpasningsdyktige. Vi finner dem i mange typer omgivelser, mener Nielsen.

– Man kan ikke avvise at det har vært neandertalere i Danmark. Det kan ikke utelukkes på grunn av klimaet, sier Nielsen.

Liv i debatten

Ole Bennike er seniorforsker i avdeling for maringeologi under De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Han synes bruken av utbredelsesmodeller er spennende.

Han forteller at det er flere tegn på at klimaet ikke var så ulikt steder hvor det er funnet spor etter neandertalere.

– Det bringer liv i debatten. Klimamessig er det ikke noe hinder for det. Selvfølgelig var litt tørrere lengre sør, men ikke mye. Det var tørrere i Danmark enn i dag. Det vet vi fordi det er gjort funn av varmekrevende arter, inkludert bestemte arter muslinger og snegler, som i dag bare lever sør for Danmark, sier Bennike.

Referanse:

Nielsen, T.K. (et al.) Investigating Neanderthal dispersal above 55°N in Europe during the Last Interglacial Complex Quarternary International (2016) doi:10.1016/j.quaint.2015.10.039

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS