Global oppvarming truer polar kulturarv

Ekspedisjonshytter får fuktskader av smeltevann, og gamle spor etter polfarerne blir skylt vekk.

I Scott's Hut er det mat, klær og forskningsutstyr fra begynnelsen av 1900-tallet. I dag sørger myndighetene i New Zealand for å holde snøen vekk fra hytta, så den ikke blir begravet igjen. (Foto: Lin Padgham/Flickr)

Permafrost

  • Permafrost er jord som hele tiden er under 0°C
  • Laget med permafrost kan være hele 1500 meter dypt
  • Permafrosten ligger under det som kalles det aktive jordlaget, som tiner opp når det er sommer

Polenes kulturarv står overfor store utfordringer fordi klimaet endrer seg, ifølge forskerne på årets International Polar Heritage Committee Conference som fant sted i København i slutten av mai, 

Forskere fra hele verden møttes for å fortelle om hvordan det står til med de bevaringsverdige områdene i Antarktis og Arktis.

– Hvis vi mister disse arkeologiske funnstedene, mister vi også en forståelse av landskapets prosesser. Alle detaljer er viktige hvis vi skal forstå de langsiktige endringene, sier Eva Panagiotakopulu, som er førsteamanuensis i paleoøkologi ved Institut for geografi ved University of Edinburgh.

Permafrosten smelter

Et av de områdene som ble særlig diskutert på konferansen, er Grønland, hvor forskerne er redde for at permafrosten vil smelte.

Permafrosten bevarer arkeologisk materiale, som beinrester, klær og trevirke.

– I dag er de organiske materialene beskyttet av permafrosten, men hvis bakken tiner opp, råtner de. Vi frykter at alt dette vil gå tapt, sier Jørgen Hollesen, som er forsker ved Nationalmuseets bevaringsavdeling.

Hollesen forteller at det er om lag 5000 arkeologiske områder på Grønland som skal undersøkes.

For å finne ut hvor lang tid de har til rådighet, har han sammen andre forskere laget modeller for å beregne hvor raskt de organiske materialene forsvinner.

Gamle ekspedisjonshytter settes i stand

Det er naturligvis ikke bare Grønland som blir berørt av klimaendringene. På Antarktis er det en rekke ekspedisjonshytter som ble bygget i begynnelsen av 1900-tallet, men de er for tiden i en svært dårlig forfatning.

En av hyttene, Scott's Hut, er fra 1911 og ble gravd opp av snøen i 1956. Da var den i en ualminnelig god stand, nærmest som den ble forlatt i 1917, fortalte forskerne.

Senere har hytta gjennom flere omganger fått massive fuktskader fordi smeltevannet fra snø og is har trengt inn under den. Forskere har arbeidet med å restaurere hytta og lage kanaler som fører vekk vannet.

Forskerne håper at hyttene kan bli til turistattraksjoner, og at inntektene fra dette kan brukes på å holde dem i stand.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS