En mann og en kvinne i arbiedsklær studerer to keramikkrukker på dekket av et skip.
To av amforaene som israelske arkeologer har anslått å være over 3000 år gamle.

Fant 3.300 år gammelt skip med intakt last: – Banebrytende

– Skipet ser ut til å ha sunket i en krisesituasjon, enten på grunn av en storm eller et forsøk på piratangrep, sier arkeolog.

Et gasselskap gjorde en rutineundersøkelse da de oppdaget noe spektakulært på havbunnen, 90 kilometer fra den israelske kysten i Middelhavet. 

På stor dybde, 1,8 kilometer under havoverflaten fant de rester av et skip med lasten fortsatt inntakt: Flere hundre keramikkrukker ment for transport, såkalte amforaer.

Nå har israelske arkeologer sammen med gasselskapet Energean hentet opp noen av amforaene. Arkeologenes konklusjon er at de er 3.300-3.400 år gamle. 

Det gjør i så fall skipsfunnet til ett av verdens eldste. Og det er det eldste funnet på dyphavet i denne delen av Middelhavet, skriver den israelske kulturminneforvaltningen Israel Antqitities Authorities i en pressemelding.

Sunket i en krisesituasjon

– Skipet ser ut til å ha sunket i en krisesituasjon, enten på grunn av en storm eller et forsøk på piratangrep – en velkjent hendelse i sen bronsealder, sier Jacob Sharvit, leder av den marine enheten ved Israels kulturminneforvaltning.

Slik så funnet ut på havbunnen. Det meste av skipsvraket er fortsatt dekket av mudder.

Skipslasten inneholder hundrevis av intakte amforaer fra sen bronsealder, som arkeologene beskriver som kanaanittisk tid.

– Dette er både det første og det eldste skipet funnet i det østlige Middelhavets dyphav, nitti kilometer fra nærmeste kyst, sier Sharvit i pressemeldingen.

Han beskriver funnet som en historisk banebrytende oppdagelse. Det er fordi dette kan være et av de tidligste bevisene på at mennesker dro på handelsreiser over hav langt fra land.

– Dette funnet avslører for oss de gamle sjøfarernes navigasjonsferdigheter. De har vært i stand til å krysse Middelhavet uten å ha land i sikte.

Hentet opp last med robot

Fra det geografiske punktet hvor skipet er funnet, er det bare horisonten som er synlig rundt omkring.

– For å navigere brukte de sannsynligvis himmellegemer ved å ta observasjoner og vinkler av solens og stjernenes posisjoner, sier arkeologen.

Fra før er det Dokos-skipsvraket som er kjent som det eldste skipet som er funnet under vann. Det er anslått å være mellom 4.000 0g 4.700 år gammelt. Vraket ble funnet utenfor den greske øya Dokos på 15-30 meters dyp, ifølge Wikipedia.

I samarbeid med gasselskapet som oppdaget skipsvraket, har arkeologene undersøkt og hentet opp biter av lasten. Det har de gjort ved hjelp av en spesialbygget robot.

Tror trebjelker kan være bevart

– Robotens undersøkelse og kartlegging av stedet avklarte at dette var et sunket skip på circa 12-14 meter. Det transporterte hundrevis av beholdere, hvorav bare noen er synlige over havbunnen. Den mudrete bunnen skjuler et andre lag med beholdere, og det ser ut til at trebjelkene i skipet også er begravet i gjørmen, sier Sharvit.

I løpet av to dagers arbeid til sjøs hentet Energean-teamet ut to beholdere. De ble hentet fra hver av skipets ender, for å minimere forstyrrelser i den intakte samlingen av båten og dens last.

Sharvit mener at funnet endrer vår forståelse av hvor tidlig menneskene i denne regionen dro ut på lengre havreiser. Samtidig gir skipets funnsted relativt gode bevaringsforhold. Skipet har ligger så dypt og langt fra menneskelig aktivitet at det ikke har blitt forstyrret på samme måte som vrak på grunnere vann.

– Det er et enormt potensial her for forskning: Skipet er bevart på en så stor dybde at tiden har stått stille siden katastrofens øyeblikk.

Vil du ha nyhetsbrev om arkeologi og historie?

Powered by Labrador CMS