De 8000 år gamle tennene, med kornrester, er godt bevart. (Foto: Dušan Bori)

Europeere spiste dyrket korn før de ble bønder

Kornrester på tennene tyder på at europeere spiste hvete og bygg lenge før de begynte å dyrke jorda selv.

Litt plakk på tennene er alt som skal til for å avsløre fortidas dietter.

Jegerne og sankerne i Serbia spiste dyrket korn, lenge før forskerne tidligere har trodd.

Det mener i alle fall britiske forskere som fant stivelse fra både hvete og bygg på de gamle tanngardene deres.

Tennene stammer fra ni mennesker som levde for mer enn 8000 år siden.

Dersom analysen stemmer, nådde fruktene av jordbruket Serbia nærmere et halvt årtusen tidligere enn antatt.

Korn før husdyr

Da hadde ennå ikke europeerne i dette området begynt å dyrke jorda.

Forskere flest ser ankomsten av jordbruket i Europa som en pakkeløsning. Det er fordi de leter etter andre tegn på jordbruk, som husdyr og redskaper. Slike spor finner de på Balkan først fra rundt år 6200 før Kristus (f.Kr.)

Men overgangen til jordbrukssamfunnet kan ha skjedd mer trinnvis enn som så, mener forskerne bak den nye studien.

De tror at kornet kom før husdyr og redskaper, allerede 6600 år f.Kr.

Skjelettene i Serbia ble gravd ut i 2006-2009. (Foto: Dušan Bori)

Handlet med bønder

Det betyr ikke at menneskene på den tida dyrket kornet selv. Datidas serbere levde fortsatt i et jeger- og sankersamfunn, der de sanket planter og trolig fisket en del. De spiste blant annet bønner, erter og viltvoksende korn. Det dyrkede kornet er større enn det viltvoksende, som forskerne også finner spor etter i tennene.

Kanskje de byttet til seg kornet fra bønder i øst, foreslår forskerne. I Midtøsten dyrket folk jorda allerede for 12 000 år siden.

Det er ulike oppfatninger blant forskere om hvordan jordbruket spredde seg til Europa. Lærte jegerne og sankerne det av rutinerte bønder fra Tyrkia og Hellas, eller vandret tyrkiske og greske bønder selv inn i Europa og blandet seg med befolkningen der? Flere forskere mener å ha funnet genetiske bevis for den sistnevnte teorien.

Referanse:

Emanuela Cristiani mfl: Dental calculus reveals Mesolithic foragers in the Balkans consumed domesticated plant foods. Proceedings of the National Academy of Sciences, 29. august 2016.

Powered by Labrador CMS