Denne helleristningen ved Tolar i Sweetwater County, Wyoming, er trolig lagd av folk fra urfolksnasjonen Comanche eller Shoshone people.
Denne helleristningen ved Tolar i Sweetwater County, Wyoming, er trolig lagd av folk fra urfolksnasjonen Comanche eller Shoshone people.

Historien om hester i Amerika er feil, ifølge ny studie

Arkeologiske spor viser at det trolig ikke var europeerne som spredte hesten over det amerikanske kontinentet.

Hesten hører hjemme på det amerikanske kontinentet.

Etter alt å dømme oppstod hestedyrene nettopp her for millioner av år siden, før de vandret over Beringstredet og spredte seg til resten av verden. Men så skjedde ett eller annet.

For noen tusen år siden døde de amerikanske hestene ut, av hittil uklare årsaker. Det skulle imidlertid ikke gå så lenge før de kom tilbake.

Fra rundt år 1500 begynte europeerne å kolonialisere Amerika. Og med seg i båtene fra hjemlandene sine hadde de hester.

Men den allment aksepterte fortellingen om hva som hendte med disse dyra, bestrides nå altså av ny forskning, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Fortellinger fra kolonistene

Den eksisterende historien har fortalt at hesten spredte seg over kontinentet sammen med europeerne. Det var altså slik dyret etter hvert ble introdusert for de ulike gruppene av amerikansk urbefolkning, sier historiene.

De forteller også at det berømte Pueblo-opprøret i 1680 spilte en viktig rolle for hestens spredning.

Her gjorde Pueblofolket opprør og fordrev spanske kolonister fra områder i dagens New Mexico. I forbindelse med denne hendelsen ble mange husdyr, inkludert hester, sluppet fri.

Problemet med denne historien er at kunnskapen hovedsakelig er hentet fra kolonistenes nedtegnelser. Men disse gamle beretningene inneholder både feil og fordommer mot urbefolkningen.

Det skriver et stort team av forskere. De har nå undersøkt en annen kilde til informasjon: Arkeologiske funn av levninger etter hester.

Arkeolog Chance Ward er selv fra Lakota-nasjonen. He viser han fram hodeskallen til en hest fra samlingen ved Archaeozoology Laboratory ved University of Colorado-Boulder.
Arkeolog Chance Ward er selv fra Lakota-nasjonen. He viser han fram hodeskallen til en hest fra samlingen ved Archaeozoology Laboratory ved University of Colorado-Boulder.

Stammer fra europeiske hester

Fagfolk fra flere universiteter, inkludert forskere fra urfolksnasjonene Lakota, Comanche og Pawnee, har undersøkt beinmateriale fra over 20 for lengst døde hester. Funnene stammer fra flere steder i dagens USA, fra New Mexico til Kansas og Idaho.

Forskerne har brukt både DNA-analyser og karbondatering for å finne ut mer om disse hestene.

Og nå antyder altså resultatene at den første delen av historien stemmer:

Dyra er helt klart etterkommere av hester fra Spania og senere Storbritannia.

Men så er det stopp. De gamle skjelettene forteller en annen historie om hestenes spredning enn kolonistenes nedtegnelser.

Hadde hester lenge før europeerne vandret vestover

Det ser ut til at hesten spredte seg over det amerikanske kontinentet mye raskere enn vi har trodd.

Allerede på begynnelsen av 1600-tallet var det hester på de store slettene og i de nordlige Rocky Mountains, skriver forskerne.

Dette var altså lenge før Pueblo-opprøret og enda lenger før europeiske nybyggere kom til disse områdene på 1700- og 1800-tallet.

Trolig ble hester spredt av urbefolkningen enten igjennom gamle nettverk og handelsruter mellom gruppene eller ved at folk flyttet. Undersøkelsene tyder på at urfolk stelte med lokale hester og brukte dem til transport, skriver forskerne.

Dette stemmer også med noen av urfolkenes egne tradisjonelle fortellinger.

Likestilt med menneskene

Disse funnene betyr mye, skriver forskerne.

For europeerne var hesten generelt ansett som en nyttegjenstand. Men for flere av de amerikanske urfolksnasjonene fikk dyret en mye bredere rolle i kulturen. Dyrene var svært viktige i både identitet, spiritualitet og ritualer.

Lakotafolket tenker for eksempel på hestene som en egen nasjon likestilt med menneskene. Deres hester ble aldri gjerdet inn eller tvunget inn i avl, skriver forskerne.

Også i dag finnes slike spesielle bånd til hester.

Chance Ward, masterstudent ved University of Colorado Boulder og medforfatter på studien, er selv fra Lakota Nation.

Han reagerer på at de gamle hesteknoklene ikke behandles med respekt, slik som levninger etter mennesker. I stedet blir de bare kastet sammen i en boks.

– Dette prosjektet er en mulighet for oss urfolk til å si ifra og ta bedre vare på viktige og hellige dyr i museumskolleksjoner, sier han i en pressemelding fra universitetet.

En eldre Cherokee-kvinne og en av hestene hennes.
En eldre Cherokee-kvinne og en av hestene hennes.

Referanse:

William Timothy Treal Taylor, Early dispersal of domestic horses into the Great Plains and northern Rockies, Science, mars 2023. Sammendrag.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS