En Protoceratops som døde mens den fortsatt lå i egget. Fossilet ble funnet i Gobi-ørkenen. (Foto: © AMNH/M. Ellison)
En Protoceratops som døde mens den fortsatt lå i egget. Fossilet ble funnet i Gobi-ørkenen. (Foto: © AMNH/M. Ellison)

Hvor lenge måtte dinosaurer ruge på eggene sine?

Et lite hint: Lenge.

Hvor mye ligner egentlig dagens fugler på dinosaurene som levde på jorda for mellom 66 og 230 millioner år siden?

Vi vet at fuglene er dinosaurenes nærmeste gjenlevende slektninger. De er faktisk regnet som den eneste dinosaur-typen som fortsatt lever på jorda.

Da skulle man kanskje tro at vi kunne lære alt om de utdødde dinosaurene ved å se på fuglene. Det er mange likheter: det er antatt at eggproduksjonen er ganske lik, både dinosaurer og fugler har fargede egg og forskerne vet at dinosaurene ruget på eggene.

Men det er en stor forskjell, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet PNAS.

Mens små fuglunger kommer ut av eggene mellom 11 og 85 dager etter at de er lagt, brukte dinosaurene mye lengre tid. Kanskje helt opp til 180 dager, ifølge den nye forskningsartikkelen.

Men hvordan klarer forskere egentlig å finne ut hvor lang tid det tar før en dinosaur klekkes?

Ekstremt godt bevart

Forskerne hadde et godt utgangspunkt: to ekstremt godt bevarte dinosaur-embryoer. Dette er uklekkede dinosaurunger som har blitt begravd kort tid før de egentlig skulle ut av egget.

Den ene er en Protoceratops, en planteeter som levde for mer enn 100 millioner år siden. På bildet over kan du se den fossiliserte protoceratopsen som ble brukt i forskningsprosjektet.

En Proteceratops, slik den kan ha sett ut. (Foto: (Bilde: AntoninJury/CC BY-SA 4.0))
En Proteceratops, slik den kan ha sett ut. (Foto: (Bilde: AntoninJury/CC BY-SA 4.0))

Eggene skal ikke ha veid mer enn 200 gram, men et voksent individ kan ha vært rundt to meter langt.

Den andre dinosauren er en Hypacrosaurus, et mye større beist som hadde en stor, særegen kam på hodet. Den hadde også nebb, og hører dermed til nebbdinosaurene. Hypacrosauren var diger, og kunne være ti meter lang og veie fire tonn som voksen.

Hypacrosaurus-egget veide rundt fire kilo.

Den digre Hypacrosauren. Dette er et fossil som finnes på det Naturhistoriske museet i Tokyo. (Foto: Kabacchi/CC BY 2.0)
Den digre Hypacrosauren. Dette er et fossil som finnes på det Naturhistoriske museet i Tokyo. (Foto: Kabacchi/CC BY 2.0)

Tenner

For å prøve å anslå hvor gamle de uklekkede dinosaurene var, har forskerne undersøkt tennene. Alle tenner viser såkalte vekstlinjer, siden de vokser lag på lag.

Det er det samme for alle dyr med tenner, også de som døde for mange titalls millioner år siden.

Fossilene er så godt bevart at disse linjene kan måles og analyseres, ifølge forskerne. En ny linje skal ha blitt formet hver dag, så da var det bare å begynne å telle linjer.

Protoceratopsen skal ha vært tre måneder gammel, og Hypacrosauren var seks måneder – mye eldre enn tidligere anslag for denne typen dinosaurer.

De mikroskopiske lagene i dinosaurtennene. (Foto:  © G.M. Erickson)
De mikroskopiske lagene i dinosaurtennene. (Foto: © G.M. Erickson)

Forskerne er klare på at dette er en ny metode, og det er en del usikkerheter.

Blant annet er det umulig for forskerne å si akkurat hvor lenge det var igjen til dinosaurene skulle klekkes, dermed er det vanskelig å gi en helt nøyaktig vurdering av hvor lenge de lå i egget.

Det er også usikkert når i utviklingsforløpet inne i egget tennene faktisk begynner å vokse.

Likevel mener forskerne at det gir en god pekepinn på hvor lang tid det egentlig tok for dinosaurene og utvikle seg i egget.

Referanse:

Erickson mfl: Dinosaur incubation periods directly determined from growth-line counts in embryonic teeth show reptilian-grade development. PNAS, januar 2017. DOI: 10.1073/pnas.1613716114. Sammendrag

 

Powered by Labrador CMS