I Norge streikes det mer enn i andre land. Nå er det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid. Dermed kan vi få en ny storstreik.
I Norge streikes det mer enn i andre land. Nå er det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid. Dermed kan vi få en ny storstreik.

Norge er et av landene i Europa der det streikes mest

Hvorfor ligger vi i streiketoppen i Europa?

Trodde du at streik er mer vanlig ellers i Europa enn hos oss?

I årene 2020 og 2021 var Frankrike, Belgia og Norge de tre landene i Europa som tapte flest arbeidsdager per arbeidstaker på grunn av streik og lockout.

Dette er de to siste årene som det uavhengige forskningsinstituttet European Trade Union Institute (ETUI) har tall for.

Også om vi ser lenger tilbake i tid, så peker Norge seg ut som et land med mye streik.

Spesielle streiker i Norge

– Det stemmer at streik er et nokså mye brukt virkemiddel i sammenheng med lønnsforhandlinger i Norge, bekrefter Åsmund Arup Seip.

Forskeren hos forskningsinstituttet Fafo peker på flere ting som bidrar til at vi taper flere arbeidsdager på streik i Norge enn i andre land:

– Streiker i Norge er gjerne knyttet til tariffoppgjørene.

– Disse har vi hvert år og, de gir arbeidstakerne streikerett. Norske streiker kommer dermed nokså regelmessig.

Når det først blir streik i Norge, så kan disse streikene bli ganske store, og de kan vare lenger enn de gjør i andre land, forteller Seip til forskning.no.

– Fordi arbeidstakerne i Norge ikke går tilbake i jobb før arbeidskonflikten er over, blir norske streiker ofte også større og større jo lenger de varer.

Til sammen gjør alt dette at Norge taper flere arbeidsdager per arbeidstaker i streik enn det som er vanlig i flere andre land, oppsummerer Seip.

Nesten aldri streik i Sverige

Det er stor forskjell på hvor mye arbeidstakere i Europa streiker, viser ETUI sine tall.

De siste to tiårene samlet – fra 2000 til 2021 – så har streik vært mest brukt som våpen i arbeidskonflikter i Frankrike, Belgia og Spania. Deretter følger Danmark, Finland og Norge.

I Sverige streikes det nesten aldri.

Mest arbeidskonflikt i Norge

  • I Norge ble i gjennomsnitt 55 arbeidsdager tapt hvert år i arbeidskonflikter per 1.000 ansatte fra 2010 til 2019.
  • I Sverige var det samme tallet 2 arbeidsdager.
  • I Tyskland var det 17 dager. I Storbritannia 18 dager.

Kilde: ETUI

I Spania har det vært en sterk nedgang i streik det siste tiåret. Det streikes nå klart mindre også i Spania enn i Norge.

Heller ikke i Tyskland, Storbritannia, Nederland, Østerrike, Sveits, Polen, Ungarn og Portugal er arbeidsnedleggelse blitt mye brukt de siste tiårene.

Klart mindre streik nå enn for 30 år siden

I Europa som helhet er det en klar trend de siste 30 årene:

Det streikes mye mindre.

I de fleste europeiske land har antallet arbeidsdager tapt til streiker falt betraktelig siden 1990-tallet.

Tre eksempler er Italia, Irland og Finland. Og det siste tiåret altså Spania.

Frankrike er landet hvor det streikes mest i Europa. Her handler streikene oftere enn i Norge om andre temaer enn lønn. Et eksempel er de siste streikene mot økt pensjonsalder.
Frankrike er landet hvor det streikes mest i Europa. Her handler streikene oftere enn i Norge om andre temaer enn lønn. Et eksempel er de siste streikene mot økt pensjonsalder.

Også i Norge ble det streiket noe mindre siste tiår enn det ble på 1990-tallet.

Likevel var Norge et av de fem landene i Europa hvor streik ble aller mest brukt i årene 2008-2018.

De eneste landene i Europa med økning i bruk av streikevåpenet det siste tiåret har vært Belgia og Kypros.

Store forskjeller mellom land

I en artikkel hos arbeidslivet.no peker også Fafo-forsker Kristin Alsos på at streik i Norge stort sett handler om økt lønn.

I andre land er det mer vanlig med politiske streiker og streiker mot nedbemanning eller annen omstilling på arbeidsplassene.

Alsos trekker fram en ny rapport fra EUs kunnskapsorgan for arbeidslivet, Eurofound, hvor forskerne har systematisert det de vet om alle streikene i EU-landene og Norge i 2018 og 2019.

Forskerne finner store forskjeller mellom europeiske land.

Frankrike ligger på streiketoppen i Europa, fulgt av Belgia og Norge. Kartet viser tall for de to årene 2020 og 2021. Men også tidligere år har Norge hatt mye streik sammenlignet med andre land.
Frankrike ligger på streiketoppen i Europa, fulgt av Belgia og Norge. Kartet viser tall for de to årene 2020 og 2021. Men også tidligere år har Norge hatt mye streik sammenlignet med andre land.

I Norge er det stort sett i forbindelse med tarifforhandlingene om lønn at det blir kamp og konflikter.

Men i Europa som helhet, så er det bare i underkant av 40 prosent av alle arbeidskonflikter som skjer i sammenheng med tarifforhandlinger. I stedet streikes det mot politiske beslutninger og mot endringer på arbeidsplassen.

Over halvparten av alle arbeidskonfliktene i Frankrike, Tyskland, Nederland og Spania var dessuten lokale konflikter.

I Norge er arbeidskonflikter heller nasjonale, og de handler altså stort sett om lønn.

Markering i forbindelse med streiken i Private Barnehagers Landsforbund utenfor Stortinget i 2022.
Markering i forbindelse med streiken i Private Barnehagers Landsforbund utenfor Stortinget i 2022.

Flest avtaler i Europa

Europa er generelt den delen av verden der arbeidstakerne har sikret seg flest kollektive avtaler med arbeidsgiverne.

I Europa blir retten til å streike sett på som en vesentlig del av arbeidstakernes mulighet for å sikre seg bedre lønn og bedre arbeidsforhold.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder:

ETUI: «Strike map of Europe»

Euronews.next: «Which countries have the most strikes in Europe and what impact does it have on the economy?», April 2023.

Powered by Labrador CMS