Stig-Einar Wiggen fra Kongsberg Digital og Salman Nazir ved Institutt for maritime operasjoner. (Foto: HSN)

Utvikler VR-teknologi til opplæring av sjøfolk

– Vi er sikre på at riktig bruk av den nye virkelighetsteknologien vil gjøre det mulig å tilby bedre, mer effektiv og enormt mye billigere trening og opplæring av maritimt personell, sier førsteamanuensis Salman Nazir ved Institutt for maritime operasjoner ved HSN.

Nazir leder forskningsgruppa Training and Assessment Research Group (TARG), som nå er i gang med et omfattende forskningsprosjekt som skal gi kunnskap om mulighetene som ligger innenfor bruk av virtuell, utvidet og blandet virkelighet (Virtual, Augmented og Mixed Reality) for den maritime sektoren.

Nazir spår at i løpet av en fem til ti år vil VR-briller være like vanlig som smarttelefoner, og at kunstig virkelighet vil bli det åpenbart foretrukne valget for trening og opplæring, innen en rekke felt.

– For det første vil den nye teknologien gjøre det mulig med trening og opplæring for en brøkdel av prisen av hva det koster å etablere og drifte en stor simulatorpark, sier han.

– En annen side er at denne treningsformen åpner for høyere grad av individuell tilpassing, noe som kan gjøre opplæringa mer interessant og relevant. I tillegg gjør brillene at opplæringa oppleves mer realistisk og intuitiv, slik at brukerne lettere skjønner hva de skal lære, forklarer Nazir.

Powered by Labrador CMS