Kurs for arbeidsledige fungerer ikke

Kurs og videreutdanning hjelper ikke danske arbeidsløse tilbake i jobb.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utdanning hjelper ikke. Arbeidsledige på kvalifiseringskurs er arbeidsløse lenger enn andre. (Foto: Colourbox)
Utdanning hjelper ikke. Arbeidsledige på kvalifiseringskurs er arbeidsløse lenger enn andre. (Foto: Colourbox)

Danske myndigheter gjentar stadig at etterutdanning er svaret på arbeidsløshet.

Men nye tall viser at det er en overvekt av studier som finner ingen eller negative effekter av kvalifiseringsprogrammer. Midlertidige offentlige jobber har ingen eller negative effekter.

Resultatene er publisert i to rapporter fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i Danmark.

– Det er paradoksalt at vi kan se at kurs ikke har noen effekt. Og det bare en liten effekt av for eksempel lønnstilskudd, sier forsker Henrik Lindegaard Andersen fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Sammen med Torben Pilegaard Jensen står han bak undersøkelsen «Virker aktivering for utsatte unge?», som er utarbeidet for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Effekten står i sterk kontrast til de positive effektene av vanlig utdannelse.

Låses fast i ledighet

Ett av problemene med kursene er at de hindrer jobbsøking mens de foregår.

– Det er bemerkelsesverdig at dette ikke har en effekt. Bare på svært lang sikt kan man finne noen veldig små effekter, sier Andersen.

– Selv om undersøkelsen er rettet mot de unge, gjelder resultatene for alle.

Henrik Lindegaard Andersen peker på tre mulige årsaker til resultatene:

  1. Kursene kan være for dårlige
  2. Deltakerne kan mangle motivasjon
  3. Umotiverte deltakere kan ha negativ innflytelse på de andre

Han mener at det blir forsket paradoksalt lite på arbeidsmarkedspolitikk, sett i lys av at danskene bruker to-tre prosent av bruttonasjonalproduktet på dette.

– Det er bemerkelsesverdig at man bruker så mye penger når det er så lite dokumentasjon for hva som virker, sier Andersen.

Undersøkelser bekrefter konklusjon

Konklusjonen blir bekreftet av rapporten Overordnede effekter av effektiv arbeidsmarkedspolitikk, som danske Arbejdsmarkedsstyrelsen offentliggjorde samtidig med Henrik Lindegaard Andersens undersøkelse.

I den rapporten heter det:

«Det er i de presenterte analysene en klar tendens til at utdanningsaktivering har vesentlige fastholdelseseffekter, og at disse naturligvis er større jo lenger forløpet er. Ovenstående analyser viser at det for de danske studiene ikke lykkes å finne positive effekter som samlet sett gir et positivt inntrykk av utdanningsaktivering som helhet.»

Trenger mer kunnskap

I utlandet finnes det både positive og negative erfaringer. Men det overordnede bildet er ikke bra.

I rapporten Overordnede effekter av effektiv arbeidsmarkedspolitikk inngår over 100 danske og internasjonale undersøkelser, og i undersøkelsen «Virker aktivering for udsatte unge?» inngår 25 vitenskapelige artikler og rapporter som er utgitt fra 1997 og til 2011.

Undersøkelsene evaluerer primært arbeidsmarkedsinnsats rettet mot 18–25-årige arbeidsløse i nordeuropeiske land, hvor arbeidsmarkedene ligner det danske.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Referanser:

Rapport: Virker aktivering for udsatte unge?

Rapport: Overordnede effekter af effektiv arbejdsmarkedspolitik

 

 

Powered by Labrador CMS