- Stress er viktig for næringslivet

Mange oppfatter stress som et problem, og gir tilstanden skylden for alt fra hjertesykdommer til selvmord. Professor Arne Nygaard ved Handelshøyskolen BI mener bildet bør nyanseres, og hevder at bedriftslederne trenger stress for å øke bedriftens prestasjoner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I samarbeid med en amerikansk forsker har Nygaard undersøkt ledere i over 200 norske småbedrifter, og konklusjonen er at stress ikke har entydig negative konsekvenser. Stress kan bidra til å øke læring og hjelpe bedriften med å tilpasse seg markedet. For lite stress kan være like lite produktivt som for mye stress, mener forskerne.

Blir motstandsdyktige mot stress

Undersøkelsen underslår ikke at for mye stress over tid sliter ut ledere, og forskerne mener det er viktig å variere stress over tid, og å forsøke å etablere et “optimalt” stressnivå.

- Vi lærer å håndtere stressituasjoner, og vil over tid mobilisere motstandskraft mot negative konsekvenser av stress, skriver Nygaard på BIs internettsider.

Den østerrikske forskeren Hans Selye oppfant begrepet stress på 1920-tallet, og utviklet en teori om fenomenet, basert på eksperimenter på både dyr og mennesker. Teorien kalte han “General Adaption Syndrom”, og denne forklarer hvordan vi tilpasser oss stress over tid.

Vi tilpasser oss

I følge Selyes teori utvikler vi det han kaller en alarmreaksjon i den tidlige stressfasen, hvor vår evne til å prestere synker, og vi blir mer utsatt for stressrelaterte sykdommer enn ellers. Men dette er i følge teorien ikke en vedvarende situasjon. Etter hvert lærer vi å takle stresset, og prestasjonsnivået øker. Dette kaller Selye for reaksjonsfasen.

Det er denne teorien Nygaard og amerikanske Robert Dahlstrom ved University of Kentucky har testet på norske næringslivsledere. De har funnet ut at lederne arbeider mindre effektivt i den tidlige stressfasen, men at effektiviteten øker etter hvert, og at lederne tilpasser seg og utvikler motstandskraft mot stressrelaterte sykdommer.

Men toleransegrensen brytes ned igjen

Stress har imidlertid en tredje fase, i følge teorien. Over tid brytes nemlig toleransegrensen vår ned igjen, og vi blir på nytt utsatt for de stressrelaterte sykdommene. Studien legger ikke skjul på at lederposisjoner som kontinuerlig er preget av stress over lang tid vil føre til dårligere resultater.

Men Nygaard og Dahlstrom mener stress er en vesentlig drivkraft for å øke kompetansenivået i en bedrift, og for å øke prestasjonene på markedssiden.

- Trenger et bevisst forhold til stress

Forskerne mener bedriftene bør ha et mer bevisst forhold til stressnivået i organisasjonen. De snakker om å finne den “gylne middelvei”, og foreslår at bedriftene utvikler metoder for å måle stressnivået knyttet til de enkelte rollene i bedriften. Hva som karakteriserer et optimalt stressnivå kommer imidlertid ikke frem, og heller ikke hvor vidt det er mulig å unngå den tredje og siste fasen i Selyes stressteori.

Handler om store penger

Forskerne mener bedriftene taper enorme summer på å ignorere stress som et bedriftsøkonomisk problem. I USA regner man med at stress koster industrien 300 milliarder amerikanske dollar, og Nygaard og Dahlstrom oppfordrer norsk næringsliv til å ha et bevisst strategisk forhold til problemstillingen.

Studien er på trykk i det Amerikanske tidsskriftet for markedsforskning Journal of Marketing.

Powered by Labrador CMS