Utvikling av depresjon på arbeidsplassen har forbausende lite å gjøre med det arbeidspresset folk utsettes for. Følelsen av å bli behandlet rettferdig av sjefen er derimot svært viktig. (Foto: Colourbox)

Sjefen gir depresjon – ikke arbeidsmengden

Det er ikke arbeidsmengden som gjør folk deprimerte, men en urettferdig sjef og et urettferdig arbeidsmiljø.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Psykolog Matias Brødsgaard Grynderup fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus universitetssykehus er en av forskerne bak den nye studien. Han forteller:

– Studien viser at arbeidspresset faktisk ikke har noen innflytelse på om folk blir deprimerte. Det er andre faktorer som spiller inn, og det er de områdene som bør fokuseres på i fremtiden.

Resultatet er nylig presentert i tre forskjellige artikler i de vitenskapelige tidsskriftene Occupational and Environmental Medicine, Psychoneuroendocrhinology og Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Fakta

Den danske undersøkelsen skiller seg fra lignende internasjonale undersøkelser ved at forskerne ikke tar utgangspunkt i den enkeltes opplevelsen av arbeidsmiljøet, men i den gjennomsnittlige opplevelsen blant de friske medarbeiderne på en avdeling.

På den måten er ikke resultatene påvirket av at deprimerte medarbeidere – på grunn av sykdommen sin – har en negativt farget opplevelse av arbeidsmiljøet.

4500 personer undersøkt

Forskerne delte ut spørreskjemaer til 4500 offentlig ansatte, fordelt på forskjellige arbeidsplasser, som skoler, sykehusavdelinger, barnehager og kontorer i Aarhus. De intervjuet også en rekke av deltakerne for å avgjøre om de hadde en klinisk depresjon.

Forskerne har dessuten undersøkt mengden av stresshormonet kortisol i spyttet.

Spørreskjemaene skulle gi svar på om medarbeiderne følte seg rettferdig behandlet. Det gjelder blant annet følelsen av å bli hørt av lederen og følelsen av at alle på arbeidsplassen blir behandlet likt. Svarene fortalte også om opplevelsen av arbeidspress.

Undersøkelsen viste at følelsen av rettferdighet er mye viktigere enn arbeidspress når det gjelder faren for å utvikle depresjon.

Mye kortisol gir ikke depresjon

Forskerne undersøkte også konsentrasjonen av stresshormonet kortisol. Tidligere undersøkelser har pekt på en sammenheng mellom arbeidspress, mye kortisol og risikoen for å utvikle depresjon.

Men den danske undersøkelsen viste ikke noen slik sammenheng.

– Resultatene våre viser faktisk at en høy kortisolkonsentrasjon er forbundet med en lav risiko for å utvikle depresjon, forteller Matias Brødsgaard Grynderup.

Slik unngår man depresjon

Resultatet av den nye undersøkelsen kan brukes til å unngå stress og depresjon på arbeidsplassen.

– Når følelsen av rettferdighet er så viktig for risikoen for depresjon, er det nok her man bør fokusere forebyggende arbeid. Her tenker jeg på en lederstil hvor man tydelig har uttrykt et ønske om å behandle medarbeiderne sine skikkelig – kombinert med en organisasjon som har klare og gjennomskuelige arbeidsprosesser, anbefaler Grynderup.

– Interessant resultat

Psykolog David Glasscock fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning kjenner de nye resultatene. Han har imidlertid ikke lest artiklene i de vitenskapelige tidsskriftene enda. Han synes likevel resultatene virker interessante.

– Det er mange som undersøker hvilke faktorer på arbeidsplassen som kan utløse depresjon, og det er ikke overraskende at rettferdighetsfølelse er en av dem, sier han.

– Man bør imidlertid være oppmerksom på andre studier har funnet en sammenheng mellom arbeidspress og depresjon, sier Glasscock.

Referanser:

A two-year follow-up study of salivary cortisol concentration and the risk of depression», Psychoneuroendocrhinology, DOI: 10.1016/j.psyneuen.2013.03.013

A two-year follow-up study of risk of depression according to work-unit measures of psychological demands and decision latitude, Scandinavian Journal of Work», Environment # Health, DOI: 10.5271/sjweh.3316

Work-unit measures of organisational justice and risk of depression–a 2-year cohort study, Occupational and Environmental Medicine, DOI: 10.1136/oemed-2012-101000

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS