Den som er vitne til og griper inn mot mobbing, risikerer ikke selv å bli utsatt for mobbing på grunn av det, hevder forskerne.

Ny studie: Grip inn når du ser kollegaer bli mobbet

Lar du være, kan du bli den neste som blir mobbet.

Frykter du at det vil gå dårlig med deg hvis du sier ifra når en kollega blir mobbet? Det kan du slutte med, hevder forskerne.

Ved å si ifra om mobbing gjør du både den som utsettes for det og deg selv en tjeneste.

Ubegrunnet frykt for å si ifra

Mobbing på arbeidsplassen er vanskelig å få bukt med. En av årsakene er at verken den som utsettes for det, eller kollegaer, tør å si fra.

Den som mobbes er redd for at ting blir verre, mens kollegaene er redde for selv å bli mobbet.

Men er det egentlig sånn at den som griper inn blir det neste målet for mobbing?

Nei, skriver Morten Birkeland Nielsen, professor ved Universitetet i Bergen, og Michael Rosander, adjunkt ved Linköpings universitet.

Tvert imot: Risikoen for selv å bli mobbet øker dersom en ikke griper inn når andre på arbeidsplassen blir mobbet. Risikoen øker med mer enn tre ganger, ifølge deres undersøkelser.

Rosander viser til tidligere studier som har sett på hva folk tenker om å gripe inn mot mobbing. Det er tydelig at det er en frykt for å bli rammet selv.

– Vår forskning viser at den frykten er ubegrunnet, sier Rosander i en pressemelding.

86.000 mennesker opplever mobbing

Arbeidsmiljøloven er tydelig: Mobbing på arbeidsplassen er forbudt. Som arbeidstaker har du også en plikt til å varsle dersom du observerer trakassering av andre på arbeidsplassen.

Forskning viser likevel at 4–5 prosent av norske arbeidstakere opplever alvorlig mobbing på jobben. Det utgjør omtrent 86.000 mennesker.

Kilde: Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet

Spørreundersøkelse

Et representativt utvalg av den svenske befolkningen på arbeidsplasser med minst 10 ansatte, svarte på undersøkelser fra Statistiska centralbyrån.

I den første undersøkelsen som ble avsluttet i 2017, skulle de svare på om de hadde observert mobbing det siste halvåret, og om de hadde forsøkt å gripe inn eller ikke.

Ved oppfølgingen av undersøkelsen i 2019, svarte de på om de selv var blitt utsatt for mobbing. Det viste seg da at de som ikke gjorde noe, hadde mer enn tre ganger så høy risiko for å bli mobbet selv.

– Det er første gang konsekvensene av å gripe inn mot mobbing utredes, sa Rosander til Forskning.se.

Ønsker videre forskning

Forskerne sier at funnene påpeker viktigheten av å gripe inn når en er vitne til mobbing, både for offeret og for en selv, og at dette kan bidra til tryggere arbeidsplasser.

– Vi har tatt de første stegene, men håper at videre forskning vil gjøre oss enda klokere. Vi ønsker blant annet å vite hvordan situasjonen påvirkes av ulike måter å handle på når er ser mobbing, eller av statusen til den som mobber eller den som griper inn, for eksempel hvis det er sjefen din som mobber, sa Rosander.

Kilde:

M. Rosander m.fl. (2021). Witnessing bullying at work: Inactivity and the risk of becoming the next target. Psychology of Violence. Advance online publication. DOI: https://doi.org/10.1037/vio0000406

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS