Ansatte som mestrer mindfulness presterer bedre, viser forskning. Men hvordan skal sjefen gå fram for å oppnå et slikt arbeidsmiljø? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

- Du trenger ikke meditasjonskurs for å få til mindfulness

Ansatte som opplever mindfulness på jobben trives bedre. Men de trenger ikke meditasjonskurs, bare den rette sjefen.

Forskning på mindfulness har eksplodert de siste 10–15 årene. Den viser at mindfulness kan gi bedre helse både fysisk og psykisk. I tillegg viser en del forskning at mindfulness er forbundet med bedre ytelse og prestasjoner. 

– Mindfulness handler i bunn og grunn om evnen til å være til stede i nuet. Å være oppmerksom på det som skjer her og nå, heller enn å tenke på hva som har vært eller hva som kommer til å bli, sier forsker Anja H. Olafsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Arbeidsmiljøet påvirker

Gjennom 15 måneder har hun kartlagt arbeidsmiljøet i flere norske kommuner. Hypotesen hennes var at arbeidsmiljøet kan ha noe å si for de ansattes evne til å fokusere på det som skjer her og nå. 

– Jeg har tatt utgangspunkt i hvordan de ansatte opplever den nærmeste lederen sin. Føler den ansatte at lederen støtter dem? spør Olafsen. Hun sier det vil avhenge av om den ansatte har en positiv opplevelse av:

  • Autonomi (selvbestemmelse)
  • Kompetanse
  • Tilhørighet

Henger sammen med humør

Funnene tyder på at en positiv opplevelse av disse tre faktorene, vil påvirke nivået av mindfulness hos den ansatte.

– Ansatte som har positive erfaringer med disse tre, rapporterer høyere nivå av mindfulness. De føler at de har innflytelse over arbeidshverdagen, at de har kunnskap og ferdigheter som blir verdsatt og føler sosial tilhørighet på arbeidsplassen. 

Det er viktig for ledere å være klar over at ansatte med høy grad av mindfulness i større grad når arbeidsmålene sine. 

– I tillegg viser resultatene at mindfulness henger sammen med de ansattes humør og hvor tilfreds de er med livet.

Ledere må ta hensyn

Studien til Olafsen støtter dermed tidligere forskning, som peker på de positive konsekvensene av å være mindful. Det nye er at den også bidrar med å identifisere faktorer på arbeidsplassen som kan bidra til å øke ansattes mindfulness. 

– Mindfulness er i vinden som aldri før. Utallige aktører tilbyr ulike kurs innen mindfulness på ulike former for meditasjon med røtter i buddhistisk tekning og praksis. Man må altså ikke nødvendigvis på meditasjonskurs for å oppnå gevinstene av mindfulness, påpeker forskeren.

– Omgivelsene våre kan spille en stor rolle for hvorvidt vi klarer å fokusere på, og ha det bra i nuet. Studien peker særlig på at ledere har et ansvar overfor sine ansatte her. Ledere som tar hensyn til dette, vil skape positiv forandring både for de ansatte og bedriften, sier Olafsen.

Dette kan sjefen gjøre

Olafsen har følgende eksempler på hva sjefen kan gjøre for å skape mindfulness på kontoret: 

  1. Stille åpne spørsmål og invitere til deltakelse i problemløsning
  2. Lytte aktivt til og anerkjenne den ansattes perspektiver
  3. Tilby valg innenfor organisasjonsstrukturen og klargjøre ansvarsområder
  4. Gi oppriktig, positiv tilbakemelding som anerkjenner initiativ, og saklig, ikke-dømmende tilbakemelding vedrørende problemer
  5. Minimere tvangsmidler og kontroll slik som belønninger og sammenligning med andre
  6. Utvikle talent og dele kunnskap for å fremme kompetanse og autonomi

Referanser:  

Olafsen, A. H.: The implications of need-satisfying work climates on state mindfulness in a longitudinal analysis of work outcomes. Motivation and Emotion Volume 41, Issue 1, 1 February 2017. (Sammendrag)

Stone, D. N., Deci, E. L. og Ryan, R. M.: Beyond talk: Creating autonomous motivation through self-determination theory. Journal of General Management, 2009, 34(3), 75-91.

Powered by Labrador CMS