Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Psykiatere behandler mennesker med psykiske lidelser i tråd med oppdatert faglig kunnskap.
Psykiatere behandler mennesker med psykiske lidelser i tråd med oppdatert faglig kunnskap.

Hva er en psykiater?

Ja, en psykiater er en lege som er spesialist på psykiske sykdommer. Men hvilke holdninger kjennetegner en god psykiater?

Lars Lien, psykiater og leder av Norsk psykiatrisk forening er klar på at hovedoppgaven til psykiatere er å behandle mennesker med psykiske lidelser i tråd med oppdatert faglig kunnskap.

Han understreker at psykiatere ikke ønsker en begrenset behandlerrolle som medikamentforskrivere.

Han forklarer at psykiatere har et særlig ansvar for å ta faglig ledelse, både i utformingen av behandlingen til den enkelte pasient og i det psykiske helsevernet generelt.

Han mener dagens psykiatere i Norge har en vei å gå og at lederrollen er den mest forsømte delen av psykiaterrollen i Norge i dag.

Podcast: Hva er en psykiater?

I denne episoden av Psykopoden hører du blant andre Lars Lien, psykiater og leder av Norsk psykiatrisk forening.

Hør hele episoden her.

Professor i psykiatri Jan Ivar Røssberg, psykiater Lars Lien og overlege Erlend Strand Gardsjord.

Skulle ha vært tettere på forskningen

Lien skulle ønske at dagens behandlingstilbud var tettere integrert med forskning.

Han mener dette ville ført til både bedre rekruttering til faget og et behandlingstilbud mer i tråd med oppdatert kunnskap.

Lien fremhever også viktigheten av at psykiatere deltar i samfunnsdebatten og er tydelige på hva som forventes av myndigheter for at det psykiske helsevernet kan tilby pasienter best mulig behandling.

Han mener en psykiater bør ha noen viktige grunnholdninger. De bør vise empati og formilde håp i møte med pasientene. Han understreker også at mennesker med destruktiv atferd bør møtes med forståelse, ikke fordømmelse.

I denne podcast-episoden forteller Lien også om egne erfaringer med å delta aktivt i samfunnsdebatten. Er politikerne lydhøre overfor innspill fra fagpersoner?

Hele episoden kan høres her:

Powered by Labrador CMS