Frelsesarmeen holder til i Bernhard Getz gate i Oslo.

Fafo: Velferdsstaten Norge strekker ikke til

En ny Fafo-rapport viser at stadig flere ber organisasjoner som Frelsesarmeen om mat fordi støtten fra Nav ikke er nok.

– Vi har snakket med folk som rett og slett har blitt fulgt fra Nav til Frelsesarmeen av Nav-ansatte. Dette viser at det offentlige ikke strekker til, sier daglig leder Tone Fløtten i Fafo til NRK.

Undersøkelsen er gjort i Oslo, Sarpsborg og Drammen i november 2022. Den kartlegger hvem som besøker Frelsesarmeens matutdeling, hva som er de viktigste årsakene til at folk søker mathjelp, og hvordan det oppleves å søke denne typen hjelp.

– Tallene viser at 41 prosent av matkø-gjestene mottar sosialhjelp, og at 32 prosent mottar uføretrygd, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen , Elin Herikstad.

To tredjedeler av de registrerte gjestene er født i et annet land en Norge. Frelsesarmeen mener at mange sliter med å ha råd til det mest nødvendige med dagens lave nivå på flere støtteordninger.

– Vi ønsker å være et supplement til Nav, men det er ikke meningen at vi skal erstatte Nav. Vi vil gjerne ha et tettere samarbeid og fungere som en brobygger, men Nav må ikke bruke oss som en hvilepute, sier Herikstad.

– Sånn som jeg opplever situasjonen så er det nå et press på både Nav og frivilligheten i Norge. Det vi vet er at både Nav, Frelsesarmeen og andre frivillige har hatt stor pågang de siste månedene. Frivilligheten er et supplement til velferdsordningene våre, ikke en erstatning, sier direktør Hans Kristian Holte i Nav til NRK.

– Rapporten sier oss to viktige ting. Den ene er at vi må utvikle velferdsstaten slik at vi kan fange opp flere og styrke velferdsetaten på flere områder. Velferdsstaten er ytelser for de som ikke har arbeid og faller utenfor, men det er også mye mer enn det, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS