Ingen trainee-mirakler

Traineeprogrammer er en mye brukt ordning i norske bedrifter. Men de gir ikke bedre arbeidsprestasjoner i seg selv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Svært mange bedrifter har utviklet trainee-programmer som et HR-tiltak (Human Resources) for å tiltrekke og utvikle ledertalenter. Ordningen er svært populær blant nyutdannede kandidater fra norske høyskoler og universiteter.

Bedriftene ønsker å utvikle ledere som står bedre rustet til å møte utfordringer knyttet til ledelse gjennom økt trygghet i egen rolle som leder, samt god kjennskap til egen organisasjon.

Det antas ofte at traineeprogrammet i seg selv fører til bedre arbeidsprestasjoner. Det skjer blant annet gjennom svært selektiv rekruttering av traineer og gjennomføring av et program som tar sikte på å øke deltakernes lederkompetanse.

Nybrottsarbeid

Det er fra før gjort mye forskning på effekten av opplæringsprogrammer generelt, men det finnes få studier som har sett spesielt på effekten av traineeprogrammer.

Førsteamanuensis Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI har sammen med professor Bård Kuvaas og doktorgradsstudent Robert Buch ved BI gjennomført en studie blant 114 traineer som deltok på traineeprogrammer i tre store norske organisasjoner.

Traineeprogrammene hadde en varighet på minimum 18 måneder.

Forskertrioen var opptatt av å finne ut om det var noen sammenheng mellom traineenes opplevelse av programmet og arbeidsprestasjoner. De undersøkte også og om denne sammenhengen var avhengig av traineenes indre motivasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Medarbeidere med høy grad av indre motivasjon opplever at arbeidsoppgavene deres er meningsfulle, interessante og engasjerende.

Resultatene av studien er publisert i tidsskriftet Human Resource Development International.

Gir ikke bedre prestasjoner

Studiene viser at traineene som deltok i undersøkelsen, i snitt var godt fornøyd med kvaliteten og relevansen på traineeprogrammet.

Forskerne fant imidlertid ikke noen direkte sammenheng mellom opplevelsen av programmet og arbeidsprestasjoner.

Dysvik, Kuvaas og Buch finner at graden av indre motivasjon påvirket sammenhengen mellom opplevelsen av traineeprogrammet og arbeidsprestasjonene.

Positive opplevelser betydde mest for traineene som i liten grad var indre motiverte. Traineer med høy grad av indre motivasjon presterte bedre uavhengig av hvordan de opplevde traineeprogrammet.

Råd til bedrifter

Anders Dysvik.

Studien antyder at bedriftene får mest ut av traineer som opplever at jobben i seg selv gir mening og oppleves som interessant og engasjerende.

– Rekruttering og tilretteleggelse for indre motivasjon vel så viktig, om ikke viktigere, enn traineeprogram for å øke arbeidsprestasjoner blant traineer, fremholder BI-forsker Anders Dysvik.

Referanse:

Dysvik, Kuvaas & Buch: Trainee programme reactions and work performance: The moderating role of intrinsic motivation, Human Resource Development International, Volume 13, Issue 4, 2010, Pages 409-423, 10.1080/13678868.2010.501962.

Powered by Labrador CMS