Verken gruppeledere eller direktører slipper unna uønsket seksuell oppmerksomhet i arbeidslivet.

Kvinnelige sjefer utsettes også for seksuell trakassering

Ledere opplever trakassering i både Sverige, USA og Japan.

Det finnes mange historier om sjefer som trakasserer ansatte.

Men i spørreundersøkelser fra Sverige, USA og Japan var det særlig lederne som fortalte om uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med jobben.

En av forklaringene kan være at en sjef er i kontakt med mange mennesker, tror den svenske økonomiprofessoren Johanna Rickne. Hun er blant forskerne bak undersøkelsene og uttaler seg i en pressemelding fra Stockholms universitet.

I USA står ofte kolleger bak trakasseringen, men den kan også komme fra sjefer på høyere nivå, underordnede eller kunder.

Fra stirring til voldtekt

Japanerne og amerikanerne ble spurt om de hadde opplevd noen av 23 ulike hendelser, fra stirring til voldtekt. For eksempel om de hadde blitt behandlet annerledes på grunn av kjønnet sitt eller gjentatte ganger fått høre grove vitser som de syntes var støtende.

Det var blant lederne at flest hadde opplevd minst én hendelse det siste året.

Særlig mellomlederne fortalte om slike episoder.

Lederne meldte oftere enn andre ansatte fra om trakassering, og de opplevde oftere gjengjeldelse på arbeidsplassen som å bli forbigått ved forfremmelse eller å bli sett på som bråkmakere.

Men undersøkelsene fra 2019 speiler ikke arbeidslivet i de to landene. Deltakerne var ikke tilfeldig valgt ut. Det var flest sjefer blant de 1261 amerikanerne. Sjefene var også overrepresenterte blant de i overkant av 1500 kvinnene som svarte i Japan.

Kaller det ikke alltid trakassering

Langt færre definerte opplevelsene sine som trakassering.

Da de ble spurt om de hadde opplevd seksuell trakassering det siste året, svarte bare halvparten så mange ja i USA og enda færre i Japan.

Rundt 65 prosent av amerikanerne syntes at det å behandle folk annerledes på grunn av kjønn er seksuell trakassering.

Lederne svarte mye oftere enn andre ansatte at de hadde blitt utsatt for trakassering. Forskjellen mellom gruppene ble tydeligere enn da forskerne spurte om konkrete erfaringer.

Sjefer har kanskje lavere terskel enn andre for å bruke ordet trakassering. De kan være mer bevisste på seksuell trakassering i arbeidslivet, tror forskerne.

Seksuell trakassering

USA

  • Opplevd minst en av 23 hendelser:

Ledere: 57 prosent

Andre ansatte: 37 prosent

  • Opplevd at de ble seksuelt trakassert:

Ledere: 30 prosent

Andre ansatte: 16 prosent

Japan

  • Opplevd minst en av 23 hendelser:

Ledere: 68 prosent

Andre ansatte: 52 prosent

  • Opplevd at de ble seksuelt trakassert:

Ledere: 25 prosent

Andre ansatte: 13 prosent

Hver femte sjef i Sverige

I Sverige tok forskerne utgangspunkt i eldre spørreundersøkelser som stilte overordnede spørsmål med noen eksempler på trakassering. De svenske undersøkelsene lar det dermed være opp til deltakerne å definere erfaringene sine.

Til sammen deltok nærmere 24 000 tilfeldig utvalgte personer i undersøkelsene mellom 1999 og 2007.

20 prosent av lederne meldte om seksuell trakassering i løpet av det siste året, mot 15 prosent blant andre ansatte.

Men dette inkluderer et eksempel som forskerne mener ikke egentlig handler om seksuell trakassering: Om kvinnene hadde opplevd å bli ignorert på grunn av kjønnet sitt.

Unge mest utsatt

De unge er mer utsatt for trakassering, forteller forskerne bak studien om de tre landene. De er vanligvis ikke ledere.

Unge kvinner løper høyest risiko for trakassering også i Norge, ifølge Arbeidstilsynet. Spesielt utsatte bransjer er overnatting og servering og helse og sosial.

I norsk mediebransje opplever sjefer sjeldnere enn andre ansatte seksuell trakassering, viser en undersøkelse fra flere medieorganisasjoner som Fagpressen omtaler.

Referanse:

Olle Folke mfl: Sexual Harassment of Women Leaders. Daedalus, vol. 149, nr. 1, online 27. desember 2019. Doi: 10.1162/daed_a_01781.

Powered by Labrador CMS