Se opp for farlige ledere

I jakten på den dyktige leder, er det mange organisasjoner som ender opp med direkte farlige ledere, advarer BI-forsker Øyvind L. Martinsen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De farlige lederne

Ledere med narsisstiske trekk:

  • Har fantasier om store suksesser
  • Tror de er helt unike
  • Føler de har spesielle rettigheter 
  • Utnytter andre til egen fordel 
  • Har stort behov for beundring 
  • Mangler empati 
  • Er arrogante

(Kilde: BI-forsker Øyvind L. Martinsen)

Norske organisasjoner bruker mye ressurser, både tid og penger, på å finne frem til gode ledere. Og vi vet etter hvert ganske mye om hva som kjennetegner de beste lederne.

- Dyktige ledere er utadvendte, åpne for andres erfaringer, mål- og resultatorienterte, følelsesmessig stabile og omgjengelige, fremholder førsteamanuensis Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI.

Martinsen har foretatt en systematisk gjennomgang av 100 års forskning på ledere og lederskap, og er en av Norges fremste eksperter på hvilke personlighetstrekk og ledertrekk som gir de beste resultatene.

Mange bomskudd

Selv om vi vet stadig mer om hva som kjennetegner de beste lederne, ender vi alt for ofte opp med å ansette folk som ikke lever opp til forventningene. Mange organisasjoner ansetter ledere som er direkte farlige for sine omgivelser.

- Mange av lederne som ikke fungerer godt, har klare narsissistiske trekk. Narsissisme er antakelig er problem for en del ledere og deres medarbeidere, påpeker Martinsen.

Når vi leter etter ledertalenter, er vi opptatt av å finne frem til utadvendte kandidater (høy grad av ekstraversjon). Disse vil også være orientert mot makt. Det er ikke nødvendigvis usunt. Ofte vil de også skåre høyt på narsissisme (selvopptatthet), og det er slett ikke gunstig.

- Fallgruven her er at det kan være vanskelig å skille de naturlig gode lederne fra de til dels farlige lederne, advarer BI-forskeren.

Narsisstiske

Myten om Narcissus handler om en mann som ble beundret av mange. Han beundret seg selv mest, og tilslutt ble han forelsket i sitt eget speilbilde.

- Narsissister motiveres av å oppnå andres beundring og bekreftelse. Dette kan de oppnå gjennom å være aggressive og nedsettende mot andre for å bygge egen selvtillit, sier han.

Det er forsket mye på narsissisme, men ennå ikke så mye innenfor ledelsesforskningen.

- En studie fra 2006 antyder at narsissisme forbindes med at folk utfører sine arbeidsoppgaver bra. De oppfattes som ledere, i hvert fall av seg selv. Men de gjør mindre frivillige/ikke pålagte oppgaver, og de utøver mer direkte skadelig atferd, oppsummerer Martinsen.

Han peker på at enkelte dominante lederprofiler kanskje mangler den ydmykhet og omgjengelighet som er viktig i forhold til dagens lederkrav om å ta medarbeidere på alvor.

Ikke la deg blende

Dyktige ledere er sjelden vare, men la deg heller ikke blende av en veltalende utadvendt vinnertype.

- Man bør identifisere talent gjennom å lete etter både gunstige og ugunstige trekk, råder Martinsen.

Han mener det er verdt å observere kandidaten over noe tid, og også innhente vurderinger fra kandidatens kolleger. Det kan bidra til å nyansere førsteinntrykket.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på Øyvind L. Martinsens foredrag ”Talent for ledelse” på Throne Holst-konferansen 2008, som ble arrangert 12. juni på BI. 

Powered by Labrador CMS